Chia sẻ

Kẻ Thù Số 1 Của Người Thiền Tông ... Là ...!

Ngày đăng: 24-08-2020

tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không, có 2 cái này thì tu vô ích


Trích câu 22-42-14, giải đáp chuẩn hóa ngày 28/06/2020


 
Trò hỏi:
 
Con người có kiến chấp là như thế nào ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Con người có kiến chấp là: chấp Ta cái gì cũng giỏi hơn người khác, ta cái gì cũng hơn người ta, ai nói gì cũng không bằng Ta, gọi là kiến chấp, trong nhà Phật gọi là kiến chấp ngã cho Ta là hơn hết, mà cái người này không khi nào chịu nghe cái lời chân thật người kiến chấp ngã nó là vậy đó.
 
Trò hỏi:
 
Người tu theo pháp môn thiền tông mà có tánh tham thì có giải thoát được không?
 
Thầy trả lời:
 
Chúng ta vừa hơi tham thôi thì cũng không giải thoát được tuy có công đức đó nhưng đều bị bôi.
 
Thế giới vật lý này nó vậy, ông thần quản lý rất nghiêm anh ở đây mà anh tạo công đức tui cho chứ không phải không, nhưng mà anh tham thì tui bôi liền.
 
Còn tham mà làm hại cái thiền tông thì xuống hầm 10 tỷ năm, trong kinh nói cái hầm lửa lớn, mà người Trung Quốc gọi là hầm hỏa ngục đó. 10 tỷ năm mới ra 1 lần thành ra nó khó cái chỗ đó.
 
Trò hỏi:
 
Người tu theo pháp môn thiền tông mà thích lừa người khác thì có giải thoát được không?
 
Thầy trả lời:
 
+ Tham với lừa giống nhau, anh lừa cũng vậy không cách nào giải thoát được.
 
Tu Thiền tông tuyệt đối đừng có tham và lừa người, 2 cái này là tối kỵ nhất cho cái Thiền tông, vì hầm 10 tỷ (hoả ngục) nó chờ anh sẵn thà đừng có tu.
 
Trò hỏi:
 
Vậy con có thể tập Yoga để hỗ trợ thêm có được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Được chứ cái này sức khỏe mà tốt thôi, sức khỏe tốt thì đương nhiên cái tinh thần nó sảng khoái hơn, nhưng mà nên nhớ là tập bất cứ cái gì tu thiền tông dẹp cái kiến chấp và dẹp cái tham thì tu thiền tông sẽ thành công, còn nếu mà không có 2 cái này thì tu vô ích. 
 
Trò hỏi:
 
Đức Phật dạy mỗi sắc thân con người phải luân hồi trong trái đất và trong tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật giới được, vậy người chưa đủ số năm luân hồi nhưng họ có công đức thì họ có thể trở về Phật giới được không?
 
Thầy trả lời:
 
+ Cái mà đi 50 tỷ năm còn hơn nữa trong trái đất này là Thế Tôn nói đến những con người nào: tham lam và kiến chấp.
 
Thứ nhất: thiền tông ra đời mà tham lam cướp là nó đi xuống dưới hầm lửa 10 tỷ năm, một trái đất tuổi thọ 10 tỷ năm thì là bao nhiêu trái đất, hết 50 tỷ năm là 5 trái đất và còn nhiều hơn nữa.
 
+ Còn người bình thường mới vô biết được cái Thiền Tông này và may mắn nắm được (Công thức giải thoát) thực hiện thì về liền, chỉ cần một đời Phật thôi 10.000 năm chứ không cần có lâu.