Chia sẻ

Kệ ngộ thiền của tổ thiền tông đời thứ nhất (Ma Ha Ca Diếp)

Ngày đăng: 04-10-2018


********

Tổ Ma Ha Ca Diếp: Là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật, khi mẹ sinh Ngài ra Ngài có làn da toàn màu vàng sáng ánh. Trước khi gặp Đức Phật Ngài tu hạnh Đầu Đà tức tu khổ hạnh. 
Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong Ngài đã 79 tuổi cũng là thời cơ Đức Phật truyền bí mật thiền tông Tổ vị thứ Nhất.
Một buổi sáng mùa xuân trên mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn, Đức Phật tập hợp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, Ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa mọi người ai ai cũng ngơ ngác, riêng ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười.
Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp: Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười?
Ông Ma Ha Ca Diếp  trả lời Đức Phật: Kính bạch đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành sen đưa lên nên con đã nhận ra tánh Thấy chân thật rõ ràng của con, nên con mừng quá nên con mỉm cười.
Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp: Ông thấy như thế nào?
Ngài Ma Ha Ca Diếp không trả lời Ngài thấy như thế nào mà Ngài trình thưa với Đức Phật bằng bài kệ 44 câu như sau:
Sen xuân nở tại Linh Sơn
Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà
Ý Phật con đã nhận ra
Tánh Thấy, ý thấy, được qua luân hồi.
 
Bao năm khổ hạnh con thôi
Sống với tánh Thấy, luân hồi màng chi
Hoa sen con nhận tức thì
Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người.
 
Phật ôi, con đã Ngộ rồi
Thấy trong thanh tịnh, là nơi quê nhà
Phật tánh, con đã nhận ra
Khi thấy, Ý thấy vượt xa muôn trùng.
 
Tánh Thấy hết sức lạ lùng
Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay
Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày
Hôm nay thật sự, nhận ngay Tánh mình.
 
Nhận được, con chỉ lặng thinh
Nở ra nụ cười vui lắm Phật ôi
Trước kia, Phật dạy con “Thôi”
Mà thôi không được, luân hồi con đi.
 
Hoa sen con thấy tức thì
Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời
Nụ cười thay thế chữ “Thôi”
Để trình Đức Phật, đôi môi thay lời.
 
Linh Sơn, con đã rõ lời
Thiền Thanh con biết, luân hồi dứt ngay
Trước huynh đệ, con trình bày
Môn Thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền.
 
Mấy ngàn người, bỏ tu riêng
Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm
Nhờ con lặng lẽ âm thầm
Bất ngờ nhận được, không lầm chuyển luân.
 
Hôm nay, thật sự con mừng
Mừng vì sinh tử đã dừng với con
Linh Sơn con quyết lòng son
Giữ môn thiền học thường còn thế gian.
 
Hễ ai muốn hết gian nan
Chỉ cần thanh tịnh, mới sang quê nhà
Lòng con xin nói hết ra
Cám ơn Đức Phật, con xa luân hồi.
 
Thiền Thanh kỳ diệu Phật ôi!
Chỉ cần thanh tịnh, luân hồi bỏ con
Con nay kính nguyện lòng son
Truyền môn thiền học, được còn mai sau.
 
(Trích quyển “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ - Trung Hoa - Việt Nam”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: