Chia sẻ

Kệ của những vị ngộ thiền

Ngày đăng: 30-01-2019


VÔ ĐỀ
 
 
Hôm nay bà hỏi thiền tông
Hiểu đươc cái lý phật xưa đã truyền
Tôi mừng dòng lệ tuôn rơi
Mừng cho đứa trẻ tìm đường về quê
 
Bao đời bao kiếp luân hồi
Nay đà biết được pháp 'Thôi' của thầy
"Thanh tịnh -rỗng lặng- hằng tri "
Chỉ cần thuần thục cái  chi cũng tường
 
Nghe lời Tôi dặn luôn luôn
Ở trong cảnh ảo chớ tuôn theo trần
Tánh người kinh khủng lần quần
Kéo Bà đi mãi theo dòng âm dương
 
Kiên lòng quyết chí một đường
Phải về cho được quê xưa an tường
Cảnh trần Bà chớ khởi thương
Thấy thì cứ thấy nghe thì cứ nghe
 
Chỉ cần 1 niệm nhỏ nhe
Thì ngay tức khắc sẽ vào đường mê
Nhớ lời phật dặn mà mần
Chớ theo vật lý niết bàn hiện ra
 
Sáng thanh mát diệu xa xa
Rỗng rang thanh thoảng là nhà ngày xưa
Mười phương chư phật đón đưa
Đứa con khờ khạo vượt mê trở về.
 
Mô phật !!!
-----ooo0ooo----
 
 
 
 
VÔ ĐỀ
 
 
Vốn thể như là cuộc trống không
Trong ngoài trong suốt thể hằng trong
Chỉ ta vấy bẩn nên mờ mịt
Tỉnh ngộ ra rồi thể sáng trong
 
-----ooo0ooo----
 
 
 
 
VÔ ĐỀ
 
 
Làm gì sướng khổ chuyện quẩn quanh
Còn duyên thì ở, hết đi nhanh
Trong ngoài như vậy thường còn đó
Vốn thể trò chơi của Phật Đà
 
 
 
 
-----ooo0ooo----
 
 
 
 
 
MỜI BÁNH
 
  
 
Kha kha kha kha
Bánh gì không bán không mua
Bánh gì không sáng không trưa không chiều
Bánh gì không lấy tay khều
Bánh gì không sáng không mờ, trong veo.
 
Bánh gì không thấp không cao
Bánh gì mà lại lớn lao khắp miền.
Bánh gì thường trụ tam thiên
Bánh gì vắt vẻo vượt ngoài triều dương
 
Bánh gì thường mặc như như
Bánh gì đợi kẻ biết đường thoát thân
Bánh thường đậu trên đài
Đóa sen sẽ nở nếu ai kiên trì
 
Người dùng trước sau một lòng
Quên thân quyết chí về miền quê xưa
Hằng hữu mang bánh này đưa
Giúp nhiều kẻ lỡ đường mờ bấy lâu
 
Hiểu cho tường tận thậm sâu
Con đường giác ngộ - thoát thân về nguồn.
Từ đây các vị hãy "buông"
Tất cả "nghĩ- tưởng" thì hương bạc ngàn.
 
Quê xưa mằn mặc sáng trong
Mười phương chư phật đang mong con về.
 
Mô phật !!!!!
Kha kha kha...kha.....
 
-----ooo0ooo----
 
 
 
 
THIỀN TÔNG THẤT
 
 
Rỗng rang nằm giữa cánh đồng
Xung quanh điểm chút màu vàng ánh kim
Gió đưa réo rắc tre nghiêng
Chào em rau má lay rung trước nhà
 
Trống đã điểm canh tà sắp hết
Sách kinh kia cận tới trang bìa
Lòng tu sỹ rung lên từng chặn
Cảm kích lòng Từ phụ đã trao:
 
Hỡi con trẻ ngày đêm ngụp lặn
Đã đi vào trùng điệp kiếp sinh
Tỷ đời nọ lại thêm tỷ nữa..
Ngày qua ngày trong bóng ảo trầm ai
Nước mắt rơi lại rơi rơi mãi
Bốn biển này không chứa đủ đâu con
Nay Ta đến mang lời phật cổ
Chỉ các con biết rõ đường ra
Gươm trí tuệ dũa mài "Kim Cang ..." đó
Tánh người kia đặt trong "Viên Giác ..." phần
Tánh phật đây gửi vào "Đại Bát ..."
Ảo cảnh luân hồi trong dục giới trầm kha
Lời nguyền ma vương Ta nhắc các ông bà
Tạo công đức xem "Lời Dặn Cuối...".
Đường giải thoát hiển bày nguồn cội
"Huyền Ký..." đây Ta để lại Nam Diêm
Cho chảy mãi theo dòng trầm bỗng, 
Văn minh đến sẽ có người tiếp nối
Nói trắng ra những sự thật đương nhiên
Để các con có diệp tương phùng
Cái tuyệt quý sẽ mãi thường còn đó.
 
Tuy thất nhỏ tiếp dòng chảy lớn
Mặc với đời dù bão táp vần xoay
Vẫn kiên trường trầm bổng chảy đi 
Mãi mãi nhớ lời Thích Ca đã dạy.
 
Nay hiểu được các con rạo rực
Mong đến ngày tiếp bước cha anh
Quay lại nơi xưa con giã biệt
Thầy mong trông các trẻ sớm về.
Mô phật !!!
 
-----ooo0ooo----
 
 
 
 
THƯƠNG TRÒ KHỜ
 
 
 
Mỏng manh trong cõi ta bà
Lỡ đi lỡ dặm lại sa vũng lầy
Hỡi ôi bao sức còn đây
Tịnh - thanh - trong - trắng lấp đầy thế gian.
 
Một mình lặng bước không màng
Chập chùng biển lửa ngập tràn không gian
Thân cô vắt vẻo chèo đò
Chèo đi chèo mãi các trò chưa nên.
Xá gì một vách màn trong
Mà sao đại chúng không xong để về
Không gian mê đắm ta bà
Cựa mình dính mắc quấn ta xoay vòng.
Các trò chớ ngồi mà mong
Tự mình đứng dậy mà đi qua dòng
Như Lai để lại pháp này
Kiên tâm chí định một lòng về quê.
Sáng trưa chiều tối chớ mê
Thanh tịnh - Rỗng lặng - cảnh trần chớ theo.
Nằm lòng cách vượt hiểm nghèo
Vị thần nhân quả bám đeo bên mình.
Các trò cố gắng luôn luôn
Học cho bằng được pháp Buông giúp người.
Những ai cùng hướng thoát vòng
Các trò thường trực chỉ bày không mong.
Công đức là thứ vô hình
Các trò mong được là mình trầm luân.
 
Đôi dòng Tôi để chỗ này
Mong ai hiểu được biết đàng mà đi.
Không gì quý báu là đây
Tịnh thanh trong sáng hiển bày tam thiên
Các trò cố gắng triền miên
Chớ có phụ lòng của đấng Từ Như.
 
Ngày xưa tại cõi này đây
Thế Tôn thọ ký con thơ trở về
Hôm nay Pháp thật liền kề
Các trò gắng mãi quê mình hiện ra.
Mười phương chư Phật ca vang
Chúc mừng con trẻ vượt ngàn "Về Quê".
 
Mô Phật!!!
 

-----ooo0ooo----