Chia sẻ

Huyền ký từ đâu mà vua Trần Nhân Tông tiếp thu được để đi lên núi tu theo dòng thiền tông

Ngày đăng: 29-12-2021

tất cả những quyển sách này nó đi đâu, thì nó có người hướng dẫn đi, giống như có hoa tiêu đó, dẫn đi


Trò hỏi:
 
Huyền ký từ đâu để mà Vua Trần Nhân Tông tiếp thu được để đi lên núi tu theo dòng mạch Thiền Tông?
 
Thầy trả lời:
 
Con có đọc hết cái lịch sử những quyển sách mà chùa Thiền Tông Tân Diệu phát hành ra chưa?
 
Thì tôi nói ngắn nè: ông nội Trần Nhân Tông là Trần Thái Tông nhận được của người Trung Quốc tặng cho một bộ sách này.
 
Nên nhớ là, cái bộ sách này nó nằm trong tay của Trần Thái Tông, Trần Thái Tông đưa lại cho Tuệ Trung Thượng Sĩ, mà lúc đó là Trần Nhân Tông còn đang trị vì đất nước . Tuệ Trung thượng sĩ ông hiểu cái này nhưng mà ông không có hiểu sâu, ông đưa cho Trần Nhân Tông đọc, Trần Nhân Tông đọc khai ngộ liền, có nghĩa là khai ngộ rồi, thì tức nhiên những cái chuyện mà giải thích trên thế gian này rất dễ, chứ không khó, nếu mà con khai ngộ rồi, giống như con, mà đi học lên Đại học rồi, thì những mấy đứa nhỏ mà, học lớp 5 đó, lớp 3 đó, con trả lời nó rất dễ, không có gì khó hết, nó là vậy.
 
Thì cái nguồn gốc của cái Huyền ký này, Tuệ Trung thượng sĩ, là cậu của Trần Nhân Tông, đưa lại cho Trần Nhân Tông đọc, Trần Nhân Tông đọc, một ngày sau ông ngộ đạo, ngộ đạo ông hiểu rồi, ông mới sắp xếp cái công chuyện triều đình lại giao cho con, để ông đi tu, mình phải hiểu cái nguyên tắc này.
 
 
Rồi từ đó, không biết làm sao, mà cái bộ sách này, nó đưa cho Thiền Sư Ni Đức Thảo, tôi không biết, nhưng mà tôi biết rằng Thiền sư Thích Đức Hà ở Hóc Môn, giao qua thiền sư ni Đức Thảo 6 cái quyển sách này, trong đó có cái quyển sau cùng, nó kẹp theo cái quyển này là “Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng”, là cái quyển số 11, tôi căn cứ vào cái này, tôi viết ra, còn tôi chỉ biết rằng cái Thiền Tông, nó bí mật nó truyền đi, khi mà từ ngày Pháp Loa Huyền Quang nắm cái này, đi bằng cách nào, tôi đâu biết, mà lúc đó tôi 20 tuổi năm 1958,  mẹ tôi mới giao lại cho tôi, mà trong khi, tôi đã biết trước, tôi đã biết trước mẹ tôi, là vì mấy năm trước tôi có đọc báo, và rồi ông Huỳnh Thạch, ông cho tôi mấy quyển nữa nên tôi biết, tôi cũng đâu có biết mẹ tôi biết cái này, bởi vì ngày xưa bán vải chợ lớn, thì tôi đi học, ra tôi phụ, tôi bán vải thôi, mà khi bả nhận được, bả về đây bả cất, tự nhiên tôi hỏi: mẹ sao mẹ sang xạp vải, mẹ đi tu. Tao nói mày, mày không hiểu đâu, đừng có hỏi tao làm cái gì, bả đâu có khai với tôi gì đâu ? Mà khi bả về, bả giao tôi mấy quyển sách này, tôi mới biết, tôi nói: con biết rồi, bả mới chưng hửng, ủa tại sao mày biết.
 
Nguồn gốc của cái huyền ký này, nó đi theo của ông Trần Nhân Tông, mà ông nhận là do Tuệ Trung thượng sĩ đưa lại, mà ông nội là Trần Thái Tông được người Trung Quốc tặng nguyên cái bộ này, rồi giao lại, cái này nó xui khiến trong cái này, giao nó phải đi vậy, nhưng mà cái này cái gì thì tôi không biết, nhưng mà, nên nhớ là, tất cả những người nhận được quyển sách này đều có người hướng dẫn hết, có người hướng dẫn mà tôi không nói ai hướng dẫn hết, nên nhớ rằng, tất cả những quyển sách này nó đi đâu, thì nó có người hướng dẫn đi, giống như có hoa tiêu đó, dẫn đi, mà cái đó tôi không nói.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 29/09/2019