Chia sẻ

Giáo lý Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Bài 24

Ngày đăng: 15-11-2021

Ai cũng vì Kiến chấp này, không ai chịu thua ai, sử dụng vũ khí tàn độc nhất, giết hết loài Người và huỷ diệt sự sống trên trái đất. Đưa con người thời văn minh nhất trở thành “ Đồ Đá”.


 
Bài 24, Chương 1, quyển “Giáo lý đạo Phật Khoa học Thiền tông”
 
Soạn giả Nguyễn Nhân
 
Tựa đề: Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Được Ra Đời Để Cứu Loài Người Và Trái Đất.
 
 Mỗi vị Phật ra đời đều có nhắc nhở loài người về sinh tồn trái đất. Thái tử Tất Đạt Đa tôi xin nhắc nhở loài người 4 phần:
 
1- Trái đất, được Ban Bệ Trời Tứ Thiên Vương sản xuất ra, mất 10 triệu năm để hoàn thành.
 
2- Tuổi thọ của trái đất là 10 tỷ năm.
 
3- Trái đất không chứa hơn 10 tỷ người.
 
4- Vì tánh Người có 4 thứ rất đặc biệt: 
 
 Một là Tưởng: Tưởng đủ thứ chuyện để lường gạt người ngu khờ, để lấy tài sản của những người mê muội.
 
 Hai là Tham: Vật gì của người ta mà cũng tham chiếm lấy về mình cho bằng được.
 
 Ba là Ác: Chính cái Ác này, mà trái đất và loài Người bị huỷ diệt bởi tánh Ác của con người. 
 
 Bốn là Kiến: Ai cũng vì Kiến chấp này, không ai chịu thua ai, sử dụng vũ khí tàn độc nhất, giết hết loài Người và huỷ diệt sự sống trên trái đất. Đưa con người thời văn minh nhất trở thành “ Đồ Đá”. 
 
Bốn phần này, cứ chu kỳ 10 ngàn năm lặp lại một lần. Cứ lặp đi, lặp lại như vậy, đúng 01 triệu lần, thì trái đất bị tan rã thành bụi không gian. 
 
Vì nguyên nhân này, cứ 10 ngàn năm, một vị toàn năng, toàn giác ra đời để hướng dẫn cho loài người biết, không sử dụng Tánh Ác để tiêu diệt nhau và huỷ diệt trái đất. 
 
Vì vậy, nếu loài người muốn sống lâu hơn chu kỳ 10 ngàn năm của trái đất: Thành - Trụ - Hoại - Diệt! Loài người phải chung sống với nhau với trí khôn của người Văn minh - Nguyên tử - Điện tử.
 
Để trái đất:
 
- Tuổi thọ trái đất hơn 10 tỷ năm;
 
- Chu kỳ “Thành - Trụ - Hoại - Diệt” hơn 10 ngàn năm;
 
- Loài Người sống trên trái đất này hơn 10 tỷ người. 
 
Thì loài người phải xoá bỏ cách sống theo trí óc “ Người Đồ Đồng”, mà phải sống theo trí óc của “Người Nguyên Tử - Điện Tử” và phải tổ chức lại 4 phần, gồm: 
 
Một: Về lãnh đạo của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn Minh - Nguyên tử - Điện tử”. Dẹp đi cai trị cái chấp ngã của “Người Đồ Đồng”. 
 
Hai: Về tổ chức Quân sự của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh - Nguyên tử - Điện tử”. Dẹp đi tổ chức Quân sự của “Người Đồ Đồng”.
 
Ba: Về Tổ chức Đạo giáo của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh - Nguyên tử - Điện tử”. Dẹp đi tổ chức Đạo giáo của “Người Đồ Đồng”. 
 
Bốn: Về Tổ chức Dân sinh của mỗi Quốc gia: Phải tổ chức theo “Người Văn minh - Nguyên tử - Điện tử”. Đừng tổ chức sống theo “Người Đồ Đồng”. 
 
Bốn phần tổ chức này:
 
Mỗi Quốc gia, đề cử những người có học thức cao, biết lo cho Quốc gia, Dân tộc, cùng nhau ngồi lại, tìm phương pháp nào hay nhất, lo cho trái đất và loài người. Khi mỗi Quốc gia chọn được phương cách tổ chức ưu việt rồi, trình với “Hội Đồng An Ninh Thế Giới” quyết định phương cách nào hay nhất, đem áp dụng cho toàn Thế giới, thì Loài Người và trái đất này được 4 cái lợi: 
 
 Lợi thứ nhất: Trái đất được an ổn, phát triển xinh tươi, rực rỡ!
 
 Lợi thứ hai: Loài Người được yên bình, vui chơi với nhau, là bạn. 
 
 Lợi thứ ba: Dân cư bình đẳng, ai cũng có nhà để ở. Không lo người giàu, kẻ nghèo, v.v…
 
 Lợi thứ tư: Đạo giáo hoàn toàn Chánh tín, không mê tín. Để dân trí loài Người không tin lầm một điều gì, từ hữu hình hay vô hình, dù là nhỏ nhất.
 
Khi loài Người và trái đất được ổn định được rồi, thì loài Người và vạn vật trên trái đất này, được hưởng cảnh sống Thiên Đàng ở trần gian này vậy!
 
Thái tử Tất Đạt Đa xin báo cáo. 
 
Người ở trái đất này gọi Thái tử ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.