Chia sẻ

Giải thích 6 câu kệ của lục tổ Huệ Năng, Lìa đạo đi tìm đạo suốt đời không thấy đạo

Ngày đăng: 02-11-2021

Lục Tổ nói, nếu mà lìa đời đi tìm Đạo, thì lúc nào cũng bị ảo não, giống như đi tìm lông con rùa, sừng con thỏ


Trò hỏi:
Xin bác giải thích 6 câu kệ của Lục Tổ Huệ Năng như sau:
 
Lìa Đạo đi tìm Đạo
Suốt đời không thấy Đạo
Không lìa đời Giác ngộ 
Lìa đời tìm chánh giác
Tụng này là đốn giáo
Cũng là Đại Pháp truyền
 
Thầy trả lời:
 
Này nói tầm bậy- Lục Tổ đâu nói như vậy! Lục Tổ nói, nếu mà lìa đời đi tìm Đạo, thì lúc nào cũng bị ảo não, giống như đi tìm lông con rùa, sừng con thỏ. Ông Lục Tổ nói câu này chứ đâu có.., cái này là do tưởng tượng thôi; Có nghĩa là: Trên đời này mà lìa đời đi tìm Đạo thì giống như là ảo não, lúc nào cũng ảo não, không có nghĩa;  Ổng nói là nếu mà lìa đời này đi tìm thì giống như đi tìm lông con rùa, làm sao con rùa có lông, sừng con thỏ làm sao có, phải không? Thành ra bây giờ, Ổng kết thúc bằng 1 câu: 
 
NẾU TU HÀNH KHÔNG BIẾT BỔN TÂM, TU HÀNH VÔ ÍCH.
 
Thì căn cứ vậy thôi. Thiền tông mà mình không biết Tánh thành Phật của mình thì tu hành vô ích.
 
CHUẨN HÓA- Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/8/2019