Chia sẻ

Giải Đáp Thiền Tông Đặc Biệt 24-04-2022: Vô Tiền Khoáng Hậu Từ Khi Đức Phật Thành Lập Đạo (phát hành 08/05/2022)

Ngày đăng: 09-05-2022

Khi thế lực âm tổng động viên quấy phá Thiền tông, Phật Thích Ca có tập hợp các Chư Phật hoặc hộ pháp theo trợ giúp Thiền tông không


Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, thiền tông sư, soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu đã có một cuộc giải đáp Thiền Tông đặc biệt vô tiền khoáng hậu, từ khi Đức Phật Thích Ca thành lập đạo đến nay đã hơn 2.566 năm.

 

Chúng tôi xin trích nguyên văn Phần 1 của video Giải đáp Thiền Tông đặc biệt này, gửi đến quý độc giả và Phật tử gần xa như sau:

 


Nghe mp3:

MỤC LỤC CÂU HỎI

23 Câu hỏi của Lê Bảo Trang cư ngụ tại Q.1,TP.HCM 
01 Công Đức nhiều thì Trung ấm thân xuất nhanh, còn Công Đức ít thì xuất chậm là lý do tại sao
02 Trung ấm thân sao không nhớ mục đích mình vào đây để tìm Công Đức trở về Phật giới, mà phải thương lượng với Thần, Thánh và dòng tộc
03 Các vị Thần Thánh Tiên có sáng suốt để nhớ mục đích mình vào Tam Giới tạo Công Đức trở về Phật Giới hay không
04 Sao lúc Phật thành lập đạo Giải Thoát thì không được ban bệ Thần Thánh Tiên ủng hộ
05 Có sự thỏa thuận giữa Phật và ban bệ Thần Thánh Tiên số lượng người về Phật giới, xuống Địa ngục, xuống Hầm lửa lớn không
06 Đến đời Mạt Trung Pháp thì Thiền tông sẽ quay 180 độ, vậy lúc đó Thiền Tông phát triển như thế nào
07 Đức Phật dùng phương pháp nào để có thể đến Trái đất dự những việc quan trọng về Thiền Tông
08 Phật Thích Ca từng mượn thân con người để nói chuyện bằng cách nào
09 Ban bệ Thần Thánh Tiên quản lý Trái đất này mà tại sao không kiểm soát được Thập Loại Thánh
10 Phật Nhiên Đăng có vào Trái đất này phụ giúp Phật Thích Ca thành lập đạo Giải Thoát không
11 Khi thế lực âm tổng động viên quấy phá Thiền tông, Phật Thích Ca có tập hợp các Chư Phật hoặc hộ pháp theo trợ giúp Thiền tông không
12 Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam được xuất bản thì số người tu theo Thiền Tông được trở về Phật Giới nhiều hơn phải không
13 Sau này con người chế tạo hạt lui thời gian, vậy cái gì lui thời gian
14 Kinh Phật thường có ẩn ý là do sự thoả thuận giữa Đức Phật với Thánh chủ Trái đất nên không thể nói trắng phải không
15 Trường hợp Công Đức ít thì có vị Phật cho mượn Công Đức để đủ sức về Phật Giới là như thế nào
16 Tạo công đức 1 cách bình thường tùy duyên đúng không
17 Vị Phật có biết trước bao nhiêu tánh Phật sẽ trở về Phật giới thành Phật, bao nhiêu tánh Phật sẽ xuống Hầm lửa lớn không
18 Phật Di Lặc có mang cái túi trên vai để đựng Giáo Lý Thiền Tông phải không
19 Khi trái đất bị huỷ diệt có số ít người trú ẩn trong hang đá còn sống, thì nơi này phải làm bằng chất liệu gì, và thế lực nào tạo ra nơi trú ẩn này
20 Người nhà cúng đám giỗ hằng năm bằng đồ ăn mặn cho người mất, thì người mất này có bị nhân quả không
21 Quý thầy dạy Niệm 1 câu A Di Đà phước sanh vô lượng, sao còn dạy đệ tử là phải thường niệm A Di Đà Phật hoài cho tới chết
22 Quý thầy có dạy Lạy 1 lạy tội diệt hà sa, Vậy những người bị nghiệp ác đức nặng lạy 1 lạy là xóa hết tội hay sao
23 Thầy Thích Trí Chơn có phải là người tu theo đạo Phật chân chánh không
 
16 Câu hỏi của Nguyễn Hồng Phượng cư ngụ tại TP.HCM 
24 Trong kinh Đức Phật thường dạy phá mê lầm là gì
25 Những vị Tiến sỹ Phật học có cần tu theo quyển Giáo lý của Đạo Phật không
26 Thời Đức Phật dạy đạo, tổ chức danh các vị tu như thế nào
27 Tu theo Đạo Phật mà tu cúng, để được gì
28 Tăng đoàn là gì
29 Người tu đạt được quả vị A La Hán có cần tu theo quyển Giáo lý không
30 Giáo lý Đạo Phật là dạy gì
31 Tu theo đạo Phật mà không biết Giác ngộ Giải thoát là gì, giảng đạo cho nhiều người nghe, có bị nhân quả gì không
32 Tiêu chuẩn của 1 vị giảng sư đạo Phật phải như thế nào
33 Tổ sư thiền là danh gọi của vị nào
34 Tổ chức của 1 ngôi chùa phải như thế nào
35 Tại sao đạo Hiển linh có nhiều người tu theo
36 Đạo Giải thoát tại sao lại khó dạy nơi thế giới này
37 Tại sao đạo Cúng lại được nhiều người tu theo
38 Lý do gì Đức vua Trần Nhân Tông không dạy pháp môn Giải thoát được
39 Có thầy tu ngồi thiền đạt được hiển linh, vậy hiển linh đó là chứng được gì
 
18 Câu hỏi của Lê Thị Dung, cư ngụ tại Q.6, TP.HCM 
40 Cuộc giải đáp Thiền Tông vô tiền khoáng hậu từ khi Đức Phật Thích Ca thành lập đạo đến nay, ý nghĩa là sao
41 Xin giải thích về nguồn gốc trang phục của Thiền tông sư, ai phong cho soạn giả Nguyễn Nhân là thiền tông sư
42 Ngày xưa, tính từ trước ngày Giải phóng, chùa này có bảng hiệu là Chùa Tân Diệu, Thiền Tông Việt Nam phải không
43 Mục đích sau cùng để Thiền Sư Ni Đức Thảo xây dựng lên ngôi chùa mang tên Tân Diệu này là gì
44 Chùa Thiền Tông Tân Diệu đây có mang sứ mạng gì để phổ biến Đạo Phật mà mang danh là Thiền Tông Việt Nam
45 Chùa Thiền tông Tân Diệu đã tổ chức những buổi giải đáp để Chuẩn Hóa lại đạo Phật phải không
46 Đạo Phật có những sai lệch gì mà phải Chuẩn Hóa lại
47 Tại sao Thiền tông sư Nguyễn Nhân lại dám đòi công khai tranh luận về Phật học với các vị có Phật học uyên thâm
48 Tại sao các vị có chức sắc trong Giáo hội muốn ngăn cản, không cho chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến Thiền Tông, xuất bản giáo lý
49 Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam chừng nào mới được công khai công bố ra, để mọi người dân được bớt tin lầm
50 Thượng tọa Thích Nhật Từ lại nói Chỉ có đạo Thiên Chúa mới có Giáo Lý, còn đạo Phật không có giáo lý, có đúng không
51 Chính Người cột trói con sư tử mới mở được dây trói con sư tử, Câu này có ý nghĩa như thế nào
52 Chùa Thiền Tông Tân Diệu chuẩn hóa lại những sai phạm mà các chùa đã làm ô uế đạo Phật, tại sao các vị có chức sắc trong Giáo Hội lại không ủng hộ
53 Thượng tọa Thích Nhật Từ nói Đạo Phật không có Giáo Lý, vậy từ trước đến giờ GHPGVN dạy cho người dân tu cái gì
54 Tại sao GHPGVN lại cấm chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến pháp môn Thiền Tông Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã tu
55 Tại sao Chùa Thiền Tông Tân Diệu vẫn chưa được Đảng và nhà nước công nhận và cho chùa thành lập Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam
56 Thượng tọa Thích Nhật Từ công bố rằng Đạo Phật không có Giáo Lý, chỉ có đạo Thiên Chúa mới có Giáo Lý, vậy có làm bẽ mặt đạo Phật không
57 Nên tặng quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền tông Việt Nam cho Thượng tọa Thích Nhật Từ không
 
Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp