Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-10-2018

Ngày đăng: 01-11-2018


Nghe theo từng câu hỏi tại đây

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Phân biệt bể tánh thanh tịnh phật tánh và trung tâm vận hành luân hồi?
02 Vua trần nhân tông và các vị quân sự đóng cọc sông bạch đằng bằng cách nào?
03 Sự luân hồi và tuổi thọ của trưởng dòng tộc bao nhiêu năm?
04 Tại sao con người bám theo đường dây điện cao thế không bị giật?
05 Tứ vô sở úy là gì , Ngũ uẩn theo vật lý, theo thiền tông là gì?
06 Đức phật nói pháp suốt 49 năm, ta không nói một lời, ẩn ý đức phật muốn nói gì?
07 Tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chúng viên thành ý là sao?
08 Khi một vị phật nói nhớ ta không thì trung ấm thân đã tan rã chưa?
09 Gặp phật giết phật, gặp ma giết ma áp dụng trước khi hoa tiêu dẫn đi hay cả hoa tiêu dẫn di?
10 Lúc chờ đợi ở ngoài rìa lực hút trái đất chỉ có trung ấm thân hay cả hoa tiêu nữa?
11 Người có công đức ít dùng diệu thuật buông, khi rơi, ông thần có tới và kéo trung ấm thân lại không?
12 tánh người thanh tịnh là như thế nào?
13 Trong kinh kim cang, độ vô số chúng sanh mà không chúng sanh nào được diệt độ là sao?
14 Trong kinh kim cang, xa lìa 4 tướng nghĩa là sao?
15 Muốn tìm hiểu hết huyền ký có tìm hiểu được không?
16 Góp tiền in kinh sách mà có người hiểu vậy có công đức không?
17 Tâm vật lý tự nhiên thanh tịnh là như thế nào?
18 Người kiến tánh rồi có khi nào thối chuyển hay không?
19 Vừa rơi hoa tiêu xuât hiện liền hay hết vòng hoàng đạo 1?
20 Khi tâm thanh tịnh lọt vô bể tánh, tại sao không ở lâu mà lại văng ra?
21 Trước tu tịnh độ, cúng rằm tháng 7 , khi mất thân có cúng 49 ngày không?
22 Ngạ quỷ nghĩa là sao?
23 Thường lạc ngã tịnh nghĩa là sao?
24 Khi đọc huyền ký thấy cảm rất thích nghĩa là sao?
25 Có 1 phật gia nói là ngồi một chỗ phát lòng từ cầu cho mọi người biết thiền tông có đúng không?
26 Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn ý nghĩa là sao?
27 Ma vương theo phá đức phật vậy có phải là vị thiện tri thức không?
28 Thầy tiên đoán Huyền ký và giáo lý có được tái bản và xuất bản không?
29 Trong vòng 1 đêm đóng hàng ngàn cọc trên sông bạch đằng chống nguyên mông, vậy lý giải thế nào?
30 Trung tâm vận hành nhân quả luân hồi là tự nhiên có hay do ai tạo ra?
31 Pháp môn đạo phật thiền tông lấy từ văn minh không gian dạy chúng sinh hay như thế nào?
32 Kính viễn vọng có thể nhìn xa mấy triệu năm ánh sáng?
33 Hiện tượng chết trùng tang, thì như thế nào?
34 Hiện tượng Cao biền trấn yểm sông tô lịch, lý giải theo thiền tông?
35 Thầy bùa, thầy phép có thật không?
36 Bài dặn dò còn bổ sung thêm nữa không?
37 Tu thiền tông mà chết đột ngột mà chưa biết 5% bổ sung có về được không?
38 Không muốn ngồi thiền thì dừng như thế nào?
39 Trong giấc ngủ hay chiêm bao là như thế nào?
40 Mắt mù chân chậm,đã già và ở xa có được truyền thiền không?
41 Khi cho chồng mượn sách vợ không biết nhưng chồng rất thích, sau vợ phản ứng thì nên thế nào?
42 Chư phật thường trụ khi đi, khi cần thì biết cái chi cũng tường?
43 Bộ sách và bài kệ bị mối ăn, có nên đốt không?
44 Nằm mơ về cõi a Di đà, là hiện tượng thế nào?
45 Tất cả động vật đều có tánh hết hay con có con không?