Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 28-02-2020

Ngày đăng: 05-03-2020

Tu bao nhiêu năm thì được làm hòa thượng, tư cách đạo đức và trí tuệ của vị hòa thượng phải như thế nào


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp

 

 


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Ý nghĩa đại giới đàn Pháp Loa?
02 Tại sao các tăng ni quỳ lạy đầu sát đất?
03 Giải thích câu, Chúc thọ pháp loa giới đàn, tâm thanh tịnh không tì không bẩn, thân kim cương chẳng trước chẳng sau?
04 Chữ tu có nghĩa là gì?
05 Giải thích câu người 6 tuổi hiểu đạo phải kính trọng còn người trăm tuổi không hiểu đạo là đồ bỏ đi trong kinh Duy Ma Cật?
06 Công văn số 8 của ông Nguyễn Văn Mưng có đúng luật pháp nước CHXHCN Việt Nam?
07 Thiền gia Đức Tịnh đạo văn, tại sao cô Hằng Nga lại cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả?
08 Cuốn giáo lý của giáo chủ Thích Ca Mâu Ni tại sao được cấp quyền tác giả cho thiền gia Đức Tịnh?
09 Thiền gia Đức Tịnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thì giấy chứng nhận quyền tác giả giáo lý sẽ bị xử lý thế nào?
10 Thiền gia Đức Tịnh nói đã được bác Nguyễn Nhân bàn giao giáo lý và là người nối tiếp dòng thiền tông có đúng không?
11 Nói giáo lý là lý thuyết có đúng không?
12 Thiền tông viện nghĩa là gì?
13 Tiến sỹ Thích Nhật Từ tại sao không dám ra đối chất với bác Nguyễn Nhân?
14 Tại sao chùa Giác Ngộ xây chùa dát vàng, gỗ quý, tiền đâu mà các thầy có nhiều vậy?
15 Chùa tiến sỹ Thích Nhật Từ  tên là Giác Ngộ, tại sao chửi soạn giả Nguyễn Nhân tâm thần khi nghe soạn giả nói về giác ngộ?
16 Tại sao chùa bình luận bóng đá, đọc chú, làm bùa, đám cưới, du lịch không bị giáo hội xử phạt?
17 Tại sao thầy Thích Nhật Từ nói pháp môn thiền tông do Trung Hoa sáng lập không có trong lịch sử lại thờ tượng Đức Phật cầm cành sen?
18 Tại sao thầy Thích Nhật Từ chê hòa thượng Thích Thanh Từ không biết thiền tông nhưng lại dẫn đoàn tới đánh lễ, quỳ lạy và hết lời ca ngợi hòa thượng?
19 Giáo lý Đức Phật có xuất bản được không, xuất bản giáo lý giả có bị nhân quả gì không?
20 Chùa Bát Nhã Môn có chữ giác ngộ giải thoát, chùa này tu gì?
21 Đức Phật đạt 18 phép thần thông là những gì?
22 Hiến chương giáo hội phật giáo Việt Nam cách hành văn có chuẩn không?
23 Giáo hội phật giáo Việt Nam là cấp trên của Ban tôn giáo chính phủ đúng không?
24 Hòa thượng là gì, tu bao nhiêu năm thì được làm hòa thượng, tư cách đạo đức và trí tuệ của vị hòa thượng phải như thế nào?
25 Hòa thượng Thích Huệ Thông có xứng đáng là người tu từ bi hỷ xả trong hàng tăng bảo không?