Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 25-08-2019

Ngày đăng: 25-08-2019

Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không?
Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm?
Người hiểu hết về thiền tông và quy luật cuộc sống, vậy còn gì để buông không?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp:


Nghe toàn bộ giải đáp đạo Phật Thiền Tông ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.


☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi
 
01 Muốn giúp cha mẹ giác ngộ thiền tông thì nên cho nghe kinh sám hối hay 36 vị tổ thiền tông, làm vậy có đúng không?
02 Người tu thiền tông ngày càng thuận lợi là do được hưởng phước hay do mình có công đức?
03 Theo thiền tông gần 3 năm thi thoảng xem bài pháp vật lý thì nhức đầu, xem thiền tông thì đỡ, vậy là sao?
04 Chấp thường, chấp có, chấp không là như thế nào?
05 Suy nghĩ xấu và suy nghĩ tốt có ảnh hưởng gì tới cơ thể con người và vũ trụ không?
06 Làm cản trở những người tu theo pháp môn thiền tông thì có bị nhân quả không?
07 Tại sao chùa Tân Diệu lại để cảnh núi Linh Thứu, vậy ý nghĩa là gì?
08 Tại sao tôn ngộ không khi phong thành phật thì chiếc vòng kim cô trên đầu tự dưng biến mất?
09 Trước tu tịnh độ, có người bạn dẫn qua thiền tông thất giải thích tánh nghe thấy nói biết, tối về đau ê ẩm, vậy hiện tượng đó là thế nào?
10 Khi nghe đài và đọc sách rợn người do cảm ngộ, nhưng khi nghe bài kệ trên diễn đàn cũng rợn người, vậy hiện tượng này tốt hay xấu?
11 Ngài Duy Ma Cật thông suốt thiền tông tại sao các chùa không thờ ngài?
12 Vì sao thiền tông thực hiện đúng pháp luật mà chỉ tồn tại 100 năm?
13 Vì sao 36 vị tổ cũng kiến tánh mà không đọc được kinh vô tự còn long nữ đọc được kinh vô tự?
14 Vì sao người học thiền tông được truyền thiền có công đức trong sáng mà vẫn bị cô hồn nhập vào?
15 Vô sanh pháp nhẫn có ý nghĩa như thế nào?
16 Các loài như trời, thần, người, súc sanh được sinh ra do trung ấm thân nhập vào thai mẹ, vậy cái cây được hình thành như thế nào?
17 Sau khi chết trở thành trung âm thân, vậy trung ấm thân này có nhớ các đời trước không?
18 Những người từ nước tịnh độ không ngộ thiền thì tái sanh làm người vậy tính cách và cuộc sống của họ có gì khác lạ không?
19 Hai cửa hải triều âm và hải triều dương của tam giới có thay đổi vị trí hay cố định?
20 Khi tạo ra được công đức thì công đức được lưu trong vỏ bọc tánh phật, vậy công đức có sẵn có trong không gian không?
21 Khi có người về hỏi thiền tông thì sẽ có sự va chạm, làm cho người ngoại đạo nói là viện chủ sao còn sân si, là phật tử thì con ứng xử thế nào?
22 Dòng tộc với dòng họ có giống nhau không?
23 Nếu công đức không đủ khi chết xin ông thần vào dòng tộc để tu thiền tông tiếp, ông thần dẫn mình tới nơi phổ biến thiền tông hay như thế nào?
24 Những người truyền thiền mà không về được phật giới thì những người đó ở lại như thế nào?
25 Những người tu vật lý quay về thiền tông tu, nhưng tu không nổi thì quay về vật lý hay không tu gì nữa?
26 Những người từ cõi phật A Di Đà xuống đây tu pháp môn thiền tông có hiện tượng gì khác bình thường với người bình thường?
27 Chuyện năm 1955 tượng phật được máy bay cẩu từ Ấn Độ bay ngang chùa Phật Cô Đơn không bay được là sao?
28 Đường đi của dòng thiền?
29 Người hiểu hết về thiền tông và quy luật cuộc sống, vậy còn gì để buông không?
30 Giải thích 6 câu kệ của lục tổ Huệ Năng, Lìa đạo đi tìm đạo suốt đời không thấy đạo?