Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 22-09-2019

Ngày đăng: 22-09-2019

Người tu thiền tông phải sống đúng với quy luật nhân quả nên hiểu như thế nào?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp:


Nghe toàn bộ giải đáp đạo Phật Thiền Tông ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Ly tứ cú tuyệt bách phi nghĩa là sao?
02 Tại sao khi mình tưởng loài cô hồn lại biết và chiều theo ý mình?
03 Con gái bị bệnh trầm cảm thì mở kinh an vị phật có giúp ích gì không?
04 Trước nhà có cây đa vậy có ảnh hưởng gì tới việc con gái bị trầm cảm không?
05 Theo thiền tông 3 năm mà chưa ngộ thiền tông vậy có cách nào giúp để ngộ được không?
06 Tất cả người được truyền bí mật thiền tông đều là phật nhân hết có đúng không?
07 Chưa được truyền bí mật thiền tông thì lộ trình về phật giới có giống người được truyền thiền không?
08 Người mở con mắt đạo là người như thế nào?
09 Từ khi được truyền thiền thì thường xuyên bị bệnh, nguyên do là tại sao?
10 Trước đây đi lễ cúng, cầu, hầu đồng, vậy có tu được pháp môn thiền tông không?
11 Đã gửi kinh sách, chuông mõ, khăn áo hầu đồng vào chùa có sai trái không?
12 Trong kinh Duy Ma Cật có nói ông Duy Ma Cật có 30 người vợ vậy có đúng sự thật không?
13 Người tu thiền tông phải sống đúng với quy luật nhân quả nên hiểu như thế nào?
14 Người học thiền tông khi về già mất trí nhớ khi mất thân thì trung ấm thân có nhớ đường về phật giới không?
15 Khi chìm sâu vào giấc ngủ thì phật tánh có ngủ không?
16 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Đức Phật do phước đức hay công đức tạo ra?
17 Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm hiện bảo tháp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mở bảo tháp muốn dạy chúng ta điều gì?
18 Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đoạn, Đức Phật Đa Bảo mời Đức Phật Thích Ca vào bảo tháp và nhường nửa tòa sen và cùng thuyết pháp?
19 Tất cả hình vẽ hay tượng của vị phật có đảnh tướng vậy phật đảnh nghĩa là sao?
20 Tổ sư Minh Đăng Quang là tiền thân của phật Thích Ca, vậy có đúng không?
21 Gặp thiền tông thì về chùa vật lý chán nản, hiện tượng đó là như thế nào?
22 Khi gặp sư cô chia sẻ về pháp môn thiền tông thì sư cô đó nói là pháp của tiểu thừa, khi về đau đầu không ngủ được, nguyên do tại sao?
23 Phật là tỉnh thức có đúng với thiền tông không?
24 Thơ kệ của phật tử Trương Thị Bé Nga Hà nội