Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 22-04-2018

Ngày đăng: 24-09-2022


Nghe video


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link_P1 Link_P2  để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Hoa tiêu giả là của vị thần hiện ra xuất hiện chính xác bao nhiêu lần
02 Khi thân tứ đại mất, thấy màu vàng sáng rực, trung ấm thân tự động được rơi hay rơi theo khởi ý
03 Công đức ít, công đức vừa, công đức vô lượng thì có hiện tượng gì xảy ra
04 Một người tu theo thiền tông để được rước về phật giới, phải có tiêu chuẩn gì
05 Khi mất thân có còn nhớ lộ trình về phật giới
06 Quy tắc sống để khi mất thân có vị phật dẫn về phật giới
07 Công thức trở về phật giới và con đường về phật giới khác nhau thế nào
08 Công thức trở về phật giới có phụ thuộc vào lúc còn sống không
09 Một người có nhiều có đức khi còn sống làm sao biết được
10 Khi mất thân, ngủ dậy được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi ,thời gian cho phép ở lại trái đất bao lâu
11 Quy tắc và công thức để nắm rõ tập huyền ký
12 Một người có công đức bôi đen,có bị ông thần che mắt chết đột ngột không
13 Người có công đức bôi đen xuất hiện cảm giác gì
14 Trong kinh diệu pháp liên hoa, long nữ dạy thành phật
15 Giải đáp về việc vuanhoaphatgiao.com nói xấu chùa tân diệu, VTV
16 Trong 36 vị tổ sư thiền tông đi theo thiền tông làm vị tổ không
17 Trái đất vị thần làm chủ tâm linh, đức phật và vị thần có thỏa thuận gì không
18 Tu theo thiền tông, mà chôm công đức, chôm thơ,có bị nhân quả gì không
19 Tự xưng là tổ sư thiền bị nhân quả gì
20 Khi tánh phật vào tam giới, tánh phật đủ công đức về phật giới thì vị phật sẽ làm gì
21 Một người có công đức và phước đức dương bằng nhau
22 Một người có công đức ít hơn phước đức dương, muốn về phật giới làm sao
23 Khi trung ấm thân rơi, có hoa tiêu dẫn dường, khi phát hiện hoa tiêu giả, xử lý thế nào
24 Người tu thiền tông, chết đột ngột, có được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi không
25 Người được truyền thiền, những hiện tượng vị phật theo sát mình theo dõi
26 trong huyền ký, 40% chưa công bố có nói về việc về phật giới không
27 Trước khi có con người, tánh phật nương vào đâu để hình thành 1 con người
28 Tánh phật rất khôn ngoan, tại sao phải hỏi ông phật cách tạo ra công đức
29 Khi thời gian thiền tông không còn, người có sẵn công đức có về được phật giới không
30 Công thức đường trở về phật giới, thày nói rõ cho con hiểu
31 Cốt tủy thiền tông là thoát ra quy luật âm dương trở về phật giới
32 Vì sao khoa học chưa tìm ra được 5 hành tinh ngoài trái đất
33 Trái đất có từ trường, con người có từ trường không
34 Chư phật giao tiếp với nhau bằng gì
35 Công thức về phật giới, quan trọng nhất có hoa tiêu
36 Nhiều người không tu , thành tự căn tai và căn mắt, có phải hay không
37 trong truyện tây du ký, vương quốc nữ giới, ý nghĩa
38 Biết được công thức giải thoát, có nhận ra trung tâm vận hành luân hồi ở đâu không
39 Ý nghĩa 2 chữ TAM VÔ
40 Đức phật trỏ ngon tay, ý nghĩa gì
41 Tu nhất tự thiền dùng 1 chữ
42 Người tu thiền tông, tạo công đức trong sáng
43 Người lớn tuổi, làm sao tạo công đức
44 Khi một vị phật ứng thân vào , vị phật đứng yên hay di chuyển cho tánh phật thấy để theo
45 Tánh phật nhìn thấy vị phật dẫn vào trung tâm vận hàng luân hồi,Dấu hiệu nào đúng nhất chuẩn nhất
46 Khi tánh phật trở về phật giới, vị phật dẫn tự xuất hiện hay khởi ý
47 Khi tạo công đức mà công đức cuối cùng bị bôi đen có ảnh hưởng các công đức khác không