Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 16-12-2018

Ngày đăng: 17-12-2018

Sống bằng tánh phật là sống như thế nào


Nghe giải đáp theo từng câu hỏi tại đây

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Có hình tướng là giả, vậy hoa tiêu do phật hiện ra có phải là hình tướng giả dối không?
02 4 câu kệ của thiền gia chánh huệ phong?
03 Sau khi tu thiền tông trí nhớ không nhớ được như xưa vậy là tại sao?
04 Người tu thiền tông khi về già có bị lẫn không?
05 Tự tánh của mỗi người không sanh không diệt, không thừa không thiếu, chia sẻ vậy có đúng không?
06 Giải thích pháp quán tứ niệm xứ như thế nào?
07 Tại sao Ma Ha Ca Diep lai được truyền thiền lần 2?
08 Xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần ý nghĩa là sao?
09 Phật tánh đầu tiên ở phật giới luân hồi cuối cùng trở về phật giới có đúng không?
10 Thích xem bóng đá khi vui hay cổ vũ, tức còn dính mắc, vậy có được không?
11 Tạo nghiệp gì mà vào loài kiến, côn trùng, muỗi?
12 Theo thiền tông mà kinh doanh ế ẩm lý do là tại sao?
13 Theo pháp môn thiền tông mà nổi sân thì công đức bôi đen không?
14 Sau khi thày không còn,làm sao xác định được người kiến tánh đó là do vị thần tạo ra?
15 Khi sắp mất thân mà nhìn thấy 6 cửa luôn hồi, vậy có phải 6 cửa này nằm trên thân tứ đại?
16 Khi thân trung ấm thân rơi có phải rơi theo chiều xuống đi qua lòng đất tới cửa hải triều dương trái đất không?
17 Phật gia thiền tông muốn tịch diệt thì phải làm sao?
18 Người tu theo mật chú tông hay đi theo vị thầy rồi một thời gian sau chết thì đi về đâu?
19 Đệ tử bà Thanh Hải vô thượng sư nói rằng tu theo ngài khi chết lúc nào cũng có ngài bên cạnh vậy là sao?
20 Một người nữ theo thiền tông, vậy có trung ấm thân nào dám vào làm con không?
21 Có giới hạn nào cho việc giết hại bao nhiêu con người, động vật để giải thoát được?
22 Theo thiền tông thì giải thích thế nào về trẻ tự kỷ?
23 Loài cô hồn hoạt động tự do có phải do loài thần dung túng,loài nào nhiều hơn?
24 Giải thích về đảnh sanh thánh, đi ra cửa hải triều dương của trái đất và của tam giới?
25 Tu thiền tông hay quên và hay bị ngủ mơ là sao?
26 Quá trình tánh phật đi vào trung tâm lúc trái đất che mặt trời lại?
27 Học thiền tông bị đau đầu, buồn ngủ, bị hù họa, và bị người khác chửi?
28 Tu theo thiền tông có nên chia sẻ trong tịnh thất không?
29 các ngày mồng 1 mở kinh cúng cố hồn cho gia tiên nghe vậy gia tiên có quay lại dòng tộc được không?
30 Cái thấy của trung ấm thân bằng điện tử âm dương là thấy như thế nào?
31 Ba mẹ đã già không theo thiền tông và đạo khác làm sao để ba mẹ quay lại dòng tộc không vào cô hồn?
32 Người như thế nào sau khi chết được làm cô hồn chúa?
33 Người tu thiền tông đã lâu nhưng trong cuộc sống hay bị chấp nhiều thì công đức có bị bôi đen hay không?
34 Tu thiền tông phải làm cho người khác quý mến mình, vậy có dính vào quyến luyến của tánh người không?
35 Khi phật để tâm thanh tịnh nhỏ 1 cây to giống như 1 cây cỏ vậy, giải thích theo khoa học là sao?
36 Ở trên đất tốt một nhà bốn con nghĩa là gì?
37 Tại sao nói thân người là robot, là công cụ cho tánh người và cô hồn?
38 8 con đường nào gọi là bát chánh đạo?
39 Tại sao hoa tiêu của thần xuất hiện thì hoa tiêu của vị phật sẽ không hiện ra để dẫn trung ấm thân về phật giới?
40 Công thức tu sao để có thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, phật nhãn?
41 Người tu thiền tông làm sao biết giấc mơ do vị thần và giấc mơ do vật lý?
42 Có một số người tu thiền tông khoe là thấy được chư phật, cõi trời vậy là sao?
43 Các phi hành gia bay ra khỏi sức hút trái đất mà chết thì họ đi về đâu?
44 Tại sao trời tứ thiên vương ở vòng hoàn đạo 2 có khả năng điều khiển các hành tinh ở vòng hoàn đạo 1?
45 Người tự tịch diệt, vậy họ có sai luật nhân quả không?
46 Tại sao người tu hành lâu năm không tự tịch diệt được?
47 Bài kinh kỉnh nguyện trước khi ăn có ý nghĩa gì?
48 Giải thích sự khác nhau giữa vũ trụ và càn khôn vũ trụ?
49 Người chết oan do cô hồn bắt là sao?
50 Mình cúng cô hồn nhờ cô hồn giúp mình kinh doanh thuận lợi có tiền làm công đức có được không?
51 Đã được truyền thiền tại sao bị đau đầu khi về chùa?
52 Sau khi chết làm cách nào để trung ấm thân vẫn nhớ đường về phật giới?
53 Sống bằng tánh phật là sống như thế nào?
54 Nếu con tạo công đức thật nhiều mà có tạo phước đức nữa thì có ảnh hưởng gì tới con đường giải thoát không?
55 Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc?
56 Ai nói ta nói kinh kim cang người đó phỉ báng ta, nếu nói ta không nói thì người đó chê bai kinh vậy ý là sao?
57 Một vị tổ chỉ giúp được cho 1 vị tổ sau, vậy sao đủ công đức trở về phật giới?
58 Tu sao để kiến tánh, tu sao để có phật nhãn?
59 Thế nào là bản lai diện mục, thế nào là niết bàn?
60 Khi đi lạy các đám công đức bị bôi đen toàn bộ hay một phần?
61 Người có tư tưởng vô thần và có phức đước lớn có thể coi là bạn của thần kim cang không?
62 Loài ngạ quỷ có phải tác nhân tạo ra luân hồi không?
63 Người tu thiền tông cuối cùng là giúp cho vị đạo nhân vô tu vô chứng hiểu rõ ràng về thiền tông như mình có đúng không?
64 Các phi hành gia chết ngoài không gian hoặc trên sao hỏa, vị thần nhân quả có quản lý được không?
65 Ngạ quỷ chúa có phải trưởng cô hồn vùng không?
66 Người tu đã tạo công đức nhưng vẫn còn tưởng nhiều thì có bị cô hồn khiển không?
67 Bão do ai kiểm soát, trái đất quay thế nào tạo ra 4 mùa xuân hạ thu đông?
68 Phân chia lãnh thổ quốc gia trên trái đất do ai sắp xếp?
69 Tại sao cô hồn muốn phá hủy trái đất này?
70 Tại sao gọi ngài Mục Kiền Liên là bồ tát?
71 Trung ấm thân có cần nương theo sự chuyển động của trái đất để đi ra không?
72 Cô hồn quốc gia, cô hồn vùng, cô hồn thừa hành có nhiệm vụ gì, cô hồn có đấu tranh giành cấp bậc không?