Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 15-07-2018

Ngày đăng: 24-09-2022


Nghe video

 


Nghe mp3

 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp

 

MỤC LỤC

01 Tại sao Tất cả chân lý hay sự thật nằm trong vòng đạo 1
02 Làm sao dể thanh tịnh 24h mỗi ngày
03 Giáo lý thiền tông khi nào phật tử nhận được
04 bản đồ giải thoát về phật giới có liên quan gì tới bản thân
05 Lý giải về chữ viết trong tập huyền ký
06 Đức phật ra đời bước đi 7 bước có thật không
07 Lý do huyền ký ra đời
08 Tánh phật là bất tử
09 Sao gọi là vật lý
10 Chùa đổi thành đạo phật thiền tông có phải xin phép chính quyền không
11 Vật lý, chân lý, tâm lý là sao
12 Nói về Kim Thân Phật
13 Thày có nghiên cứu về kinh sách không
14 Gia đình không tin vào vua võ tắc thiên có cách nào giúp