Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-08-2018

Ngày đăng: 28-09-2020

03 Bạn tu theo thiền tông hay nằm mơ bị phá, là như thế nào?
04 Chia sẻ về pháp môn thiền tông và giải đáp về thiền tông lên mạng, có công đức không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Khi còn trẻ thì biết cách tạo công đức, khi già trí tuệ không minh mẫn, có về được phật giới không?
02 Tu theo thiền tông có cần lập bàn thờ theo phong cách thiền tông không?
03 Bạn tu theo thiền tông hay nằm mơ bị phá, là như thế nào?
04 Chia sẻ về pháp môn thiền tông và giải đáp về thiền tông lên mạng, có công đức không?
05 Khi có công đức nhiều, thoát ra khỏi trái đất có theo mặt trời về phật giới không?
06 Chữa bệnh cứu người, trong số đó có người làm ác vậy có được phước đức không?
07 Có thay đổi lời dặn dò đường về phật giới nữa không?
08 Hoa tiêu có hình dáng gì không?
09 Ở các hành tinh khác có loài chim thú như trái đất không?
10 Giải thích chữ Thiền Tông Tân Diệu?
11 Có phải cái ý của tánh phật muốn vào trái đất không?
12 ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ,trung tâm của luân hồi là các ý trong tánh tạo ra?
13 Tu theo pháp môn thiền tông để giác ngộ và giải thoát, đức phật có dạy về đạo hiếu không?
14 Tại sao tánh phật không về các cõi trời tạo công đức?
15 36 vị tổ, con đặt ở bàn thờ cửa huyền có giúp cửu huyền giải thoát không?
16 Chùa tân diệu xin ra khỏi giáo hội được chấp nhận chưa?
17 Nghe rất thích nhưng đọc sách chịu không nổi là tại sao?
18 Độc giác nghĩa là sao?
19 Khi vào được trung tâm vận hành luôn hồi trung ấm thân thấy bằng tánh thấy chân thật?