Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-05-2019

Ngày đăng: 13-05-2019

13 Khi biết thiền tông toàn gặp chuyện rắc rối, xin thầy cho lời khuyên?

36 Tại sao tu thiền tông hay nóng tính và dễ nổi giận với mọi người?


Nghe giải đáp Đạo Phật Thiền tông theo từng câu hỏi tại đây

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Nếu đạo phật mà bị loài khác xen vào để dạy con người mê tín dị đoan thì bị ảnh hưởng thế nào?
02 Khi con người bị mê tín dị đoan thích xin săm bói quẻ, những người nào sau khi chết đi về đâu?
03 Tổ 33 là tổ huệ năng sau khi chết vì sao phải dùng thuật điện từ để cuốn thân tứ đại lại?
04 Khi nào các nhà khoa học và phật giáo trong và ngoài nước chấp nhận pháp môn thiền tông?
05 Nguyên do gì bị rơi vào loài ngạ quỷ?
06 Để có thân người thì loài ngạ quỷ phải làm thế nào?
07 Con mắt trung ấm thân mang điện từ âm dương có giống con mắt thân tứ đại không?
08 Hoa tiêu dẫn mình về ban đêm hay ban ngày, ban đêm thì sao, ban ngày thì sao?
09 Đưa bài kinh an vị phật cho cha mẹ nghe tại nhà, nhưng cha mẹ thay đổi tính tình, vậy phải làm gì?
10 Vua tịnh phạn thì tái sanh như thế nào?
11 Như thế nào để biết được người nhà vào loài ngạ quỷ hay dòng tộc?
12 Tại sao em chết lâu mà còn nhập xác mẹ được?
13 Khi biết thiền tông toàn gặp chuyện rắc rối, xin thầy cho lời khuyên?
14 Em chết gần 20 năm nhưng nhập vào mẹ nói đừng nghĩ chết là hết, vậy là sao?
15 Muốn theo pháp môn thiền tông nhưng gia đình bắt phải thờ ông bà, vậy có ảnh hưởng gì tới con đường tu tập không?
16 Khi đọc các bài kinh thiền tông có cần phải nghi thức như chùa vật lý như dâng hương hoa trà quả trang phục không?
17 Trong và ngoài nước đang kêu gọi ăn chay và sống xanh để cứu địa cầu, sao lại nói xóa mê tín nhân loại không chìm sâu trong chiến tranh?
18 Việc mê tín dị đoan đang diễn ra tại nhiều nơi thì không khác đưa việt nam tới chỗ hủy diệt?
19 Loài thánh rơi vào đạo phật dạy con người mê tín vậy mục đích của loài thánh là cái gì?
20 Y bát được các tổ truyền trong dòng thiền tông là của ai?
21 Khi người thân mất mà chạm vào xác người thân đã mất thì công đức bị bôi đen không?
22 Ảnh hưởng của kinh an vị phật tới cô hồn và loài thần như thế nào?
23 Con người đã sản xuất ra tánh phật, xin bác giải thích lại và cho ví dụ cụ thể?
24 Những tánh phật lần đầu vào trái đất này ,vào tử cung người mẹ đầu thai làm người là ngẫu nhiên chứ không có nhân duyên gì đúng không?
25 Người tu thiền tông nếu không về phật giới thì trường hợp nào vào dòng tộc trường hợp nào vào cô hồn?
26 Cây cũng có phật tánh phải không?
27 Giúp được bao nhiêu người đạt yếu chỉ bằng giúp một người đạt bí mật?
28 Đất nước gió lửa và điện từ âm dương khi hoại diệt nó có bị hao hụt hay mất luôn trong càn khôn vũ trụ không?
29 Từ khi theo thiền tông, khi nằm ngủ cảm giác thân như không có trọng lực kéo dài mấy giây, vậy là bình thường hay như thế nào?
30 Tại sao trung ấm thân phải vào trục trung tâm vận hành luân hồi mới vỡ ra được?
31 Có 20 tiếng vào trung tâm vận hành luân hồi, bắt đầu 2 tiếng đầu tiên vào liền hay vào giờ nào của 20 tiếng?
32 Trước sân nhà xây 1 miếu thờ, nay theo thiền tông có nên đập bỏ miếu hay không?
33 Là phật tử thiền tông góp tiền xây dựng bảo tàng thiền tông lưu lại cho đời sau có công đức không?
34 Nhân duyên gì có thai song sinh và những người sinh đôi sinh ba có nghiệp duyên gì khác người thường?
35 Thầy nói tu thiền tông là hay quên tại sao con càng tu càng nhớ vậy là đúng hay sai?
36 Tại sao tu thiền tông hay nóng tính và dễ nổi giận với mọi người?
37 Khi chết trung ấm thân trong bầu tròn màu vàng vậy khi đi theo hoa tiêu mình cứ đi bình thường hay suy nghĩ?
38 Người tu theo thiền tông không làm đúng nhân nghĩa lễ trí tín nếu không về phật giới thì có trở về dòng tộc làm người được không?
39 Tinh hoa đạo phật thiền tông là gì?
40 Làm sao để đạo phật không còn mê tín?
41 Nếu giáo lý thiền tông không được công bổ ra thì nhân loại bị hủy diệt phải không?
42 Tổ bá trượng dạy ông lão về kiếp chồn có câu, Ông đừng lầm và chớ lầm nhân quả nơi thế giới này, xin giải thích?
43 Tu như thế nào được pháp giới thinh văn và viên giác?
44 Muốn xây thiền tông thất thì khoảng cách các thiền tông thất cách nhau bao nhiêu km?
45 Cho mượn sách đọc người mượn vui vẻ nhưng vẫn theo pháp môn vật lý vậy con có công đức không?
46 Trước khi biết thiền tông có nhờ thày tu mật chú trị bệnh vậy công đức có bị bôi đen không?
47 Biết pháp môn thiền tông không còn cúng tụng thắp hương mà để cho con làm vậy có được không?
48 Có nên phát nguyện về phật giới không?
49 Khi làm giỗ ông xã thì thắp hương có nói gì không?
50 Thần điều hành hết 500 năm thì ai điều hành tiếp?
51 Mục Kiền Liên nhờ các vị tăng tụng kinh hồi hướng cho mẹ và trong ngày đó bà ra khỏi địa ngục và sinh lên cõi trời?
52 Thày T.T Chùa báo Ân nói rằng Cô võ thị sáu đang tu tại tháp ở trong chùa và được phong thần giữ đảo?
53 Người tu thiền tông cứ lên mạng khoe tu thiền tông và nói chán cõi ta bà vậy có ảnh hưởng tới con đường về phật giới không?
54 Người tu thiền tông khi gặp người hợp tính mình chia sẻ nhiều vấn đề liên quan tới thiền tông, kể cả chia sẻ tạo công đức?
55 Đức phật cho con một quyển kinh trong lòng, cho con đọc ra có được không?
56 Chỉ có tạo ra công đức trong sáng thì khi đó tánh người mới không dính cảnh vật, có phải vậy không?
57 Các hành tinh vòng hoàng đạo sắc giới và vô sắc giới đều do trời tứ thiên vương tạo thành có phải không?
58 Hành tinh tịnh độ là do phật tạo ra vậy phật tạo ra như thế nào?
59 Dòng điện từ âm dương hoạt động cơ thể với điện từ âm dương ngoài không gian khác nhau thế nào?
60 Suy nghĩ có dòng điện quét suy nghĩ mình tới nơi mình cần suy nghĩ là sao?
61 Người tu thiền tông mà đi hiến máu có ảnh hưởng gì tới về phật giới không?
62 Người dịch đường mây xứ tuyết chứng đắc giác ngộ hay không?
63 Tư vấn cho vị lập thiền Vô vi vậy có ảnh hưởng tới công đức không?
64 Giải thích NHÂN-NGHĨA-LỄ-TRÍ-TÍN?
65 Tạo ít công đức mà không chấp ngã thì ông thần thả mình về, vậy là thế nào?
66 Giáo lý có bao nhiêu chương và nói về vấn đề gì và có nói bao nhiêu người trở về phật giới?

 

Từ khóa: