Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 12-01-2020

Ngày đăng: 13-01-2020

Khi nhìn thấy các vị thần và thánh có bị cái tưởng làm sợ hãi mà quên hô câu buông để đi luân hồi không


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp

 


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Khi tánh phật có công đức thì tánh thấy của tánh phật trở thành phật nhãn công đức nhiều phật nhãn nhìn càng xa, có đúng không?
02 Hình dáng các vị thánh vị thần như thế nào để phân biệt được?
03 Khi nhìn thấy các vị thần và thánh có bị cái tưởng làm sợ hãi mà quên hô câu buông để đi luân hồi không?
04 Vì sao thần cũng làm hoa tiêu giả để lừa trung ấm thân?
05 Trung ấm thân của người làm hoa báo có đặc điểm gì mà vị thần biết mà thực thi nhân quả đúng?
06 Một người bị làm hoa báo đầu tiên nhập vào cây nhỏ dần dần vào cây to rồi mới được trở lại làm người xin giải thích rõ?
07 Khi chết đi vào loài cô hồn vậy làm thế nào trở lại dòng tộc để gặp pháp môn thiền tông?
08 Từ loài cô hồn trở lại làm người thì người đó còn mang đặc điểm gì của cô hồn không?
09 Hành tinh lửa để làm vật tư cho trời tứ thiên vương sản xuất trái đất có giống hành tinh lửa mặt trời không?
10 Các hành tinh lửa vật tư có tác dụng hỗ trợ hành tinh lửa mặt trời trong việc tạo sức nóng và ánh sáng phải không?
11 Người bị đọa vào hầm 10 tỷ năm sau khi trở lại làm người thì người đó có chống phá thiền tông nữa không, có hình dáng, trí tuệ thế nào?
12 A Tu La là cõi nào vì sao vào cõi A tu la?
13 Vì sao cầu giải thoát và gặp minh sư thì cầu được?
14 Tại sao tượng phật lại sơn màu vàng giải thích ý nghĩa màu vàng là như thế nào?
15 Mẫu thờ pháp môn tịnh độ hình đức phật phía trên và dưới là 2 vị bồ tát vậy có bất kính với phật A Di Đà không?
16 Một số phật tử thiền tông lấy bài kệ của phật tổ chỉnh sửa nội dung đem chia sẻ tạo công đức vậy có được công đức không?
17 Tự tánh nếu mê thì phước báo nào có thể cứu đặng xin giải thích?
18 Pháp trần phát ra có giống nhĩ căn viên thông không?
19 Thầy thích phước tiến giải thích hai câu bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền?
20 Giải thích 4 câu của lục tổ huệ năng, bàn thờ gia tiên trong nhà có loài nào vào ngự không?
21 Pháp trần phát ra có mâu thuẫn với câu ai mà lấy hình tướng âm thanh để tu là kẻ ấy theo ma, có đúng không?
22 Pháp trần phát ra từ đâu hành ấm hay chân tâm?
23 Các đệ tử và phật tử muốn cúng dường tuổi thọ cho các vị hòa thượng, ni sư sống lâu vậy có được không?
24 Đức Phật nhập niết bàn tư thế nghiêng bên phải vậy tư thế đó nói lên điều gì không?
25 Ngài Đại Mai pháp thường ngộ đạo thốt lên câu tức tâm tâm tức phật xin giải thích?
26 Tại sao bên phật giới vẫn thanh tịnh được?
27 Hoa tiêu có màu vàng sáng ánh rất trong vậy hoa tiêu có làm mình chói mắt không?
28 Vì sao đức phật để thủ ấn chuyển pháp luân cho cả 6 pháp môn?
29 Nếu cả 6 pháp môn không thờ phật đúng chuẩn như công bố ngày 05 tháng 01 thì người tu có thành công không?
30 Loài địa ngục làm thức ăn cho loài khác vậy đó là loài nào, bài đường về phật giới có bổ sung gì thêm không?
31 Có trường hợp nào trung ấm thân nhầm giữa trường hợp công đức ít phước đức và ác đức nhiều không?
32 Ông đã 90t là người khoa học trí tuệ vậy có nên ông biết về thiền tông được không?
33 Tạo facebook vô danh chia sẻ thiền tông không vì danh hay lợi vậy có được không?
34 Tại sao trong tây du ký tôn ngộ không chứng được 72 phép thần thông?
35 Nếu biết mình sắp mất thân nhờ người theo thiền tông tới đọc lời dặn dò và kinh tiễn phật gia có được không?
36 Đang làm ăn buôn bán khi rảnh mở giải đáp thiền tông thì có ảnh hưởng gì tới buôn bán không?
37 Người tu theo thiền tông có tạo công đức biết rõ công thức nhưng chưa tới số bị tại nạn chết vậy có về phật giới được không?
38 Có người tặng máy nghe pháp của pháp môn vật lý nhưng giờ chép thiền tông mang tặng có được không?
39 Tại sao hay bị trở ngại khi tu thiền tông?
40 Khi học thuộc đường về phật giới thì đi làm học kiến thức khác bị đẩy ra không vào và học từ từ lại làm vậy có được không?
41 Làm sao biết mình có công đức để đối đáp với ông thần?
42 Câu hỏi của phật tử Nông Thị Nguyệt về thiền gia Đức Tịnh?