Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 11-08-2019

Ngày đăng: 13-08-2019

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông, vậy người triệt phá thiền tông thì như thế nào?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp


Nghe toàn bộ giải đáp đạo Phật Thiền Tông ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.


☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Lục tổ nghe kinh Kim Cang ngộ đạo vậy vị đọc kinh có công đức không?
02 Cái tưởng và suy nghĩ có giống nhau không?
03 Tuệ Trung thượng sỹ nhắc phật hoàng Trần Nhân Tông vậy Tuệ Trung có công đức không?
04 Khi người bị tai nạn bị đau thì thân tứ đại là đất nước gió lửa đau hay do nhân duyên gì?
05 Vị thần thực thi nhân quả có được thiên nhãn huệ nhãn không?
06 Người tu phái khất sỹ là tu pháp gì và chứng đắc gì?
07 Cúng dường pháp, cúng dường y cà sa, cúng dường hai thứ này có được phước báu gì không?
08 Học môn nhân điện là tu gì?
09 Ai đã thọ ký cho đức phật A Di Đà, Phật A Di Đà có nhiệm vụ gì nơi trái đất không, Đức Phật A Di Đà có công đức không?
10 Giải thích hai câu kệ, Đem đạo thiền phổ tế chúng sanh, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường?
11 Một người tự cho mình biết được tuyệt mật, nói chuyện cao siêu, ẩn ý làm người khác hoang mang, vậy người này tạo công đức hay ác đức?
12 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói, âm phủ địa ngục là không có thật, theo viện chủ có âm phủ địa ngục không?
13 Tiến sỹ Thích Nhật Từ nói, khi mất thân tứ đại chỉ có tâm thức, không có thân trung ấm, vậy tâm thức là gì, có khác trung ấm thân không?
14 Người theo thiền tông lỡ bị bệnh nạn y thì người này có được đến các nơi như thiền dưỡng sinh, truyền năng lượng, chữa bệnh tâm linh cứu chữa không?
15 Bùa ngải, thư iếm có do cô hồn làm ra không và cách chữa trị theo thiền tông như thế nào?
16 Giải thích ý nghĩa hai chữ xuất gia?
17 Nhiệm vụ của người xuất gia là gì?
18 Nếu người xuất gia làm đúng thì thành tựu những gì?
19 Nếu người xuất gia làm sai thì nhân quả là gì?
20 Nếu người xuất gia không dạy giác ngộ giải thoát mà dạy cúng tụng cầu xin thì nhân quả thế nào?
21 Giải thích chữ phật, pháp, tăng?
22 Nick youtube Phapkhongchannhu nói, soạn giả Nguyễn Nhân chỉ là phàm phu không thể biết được tập Huyền Ký của Đức Phật, vậy có đúng không?
23 Nick youtube Phapkhongchannhu nói, người nào tin vào tập Huyền Ký của ông Nguyễn Nhân thì bị đày vào cõi súc sanh địa ngục, đúng không?
24 Tại sao tập Huyền Ký của Đức Phật lại giao cho cư sỹ mà không giao cho tu sỹ?
25 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói, người chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê pháp môn thiền tông, vậy người triệt phá thiền tông thì như thế nào?
26 Quyển 5, khai thị thiền tông có viết, niệm phật A Di Đà tới chỗ vô niệm thì được rơi vào bể tánh thanh tịnh, vậy có được giải thoát chưa?
27 Trong lời dặn dò, công đức và phước đức bằng nhau thì dùng nhất tự thiền nhưng Chuẩn hóa lần 4, công đức ít thì cũng dùng chữ buông về phật giới, xin giải thích?
28 Khi thân tứ đại chết, các căn không còn tác dụng nữa, vậy ai hô buông?
29 Xin giải thích, Trong kinh Kim Cang, ngài Tu Bồ Đề nói, lìa tất cả các tướng gọi là chư phật?
30 Trong kinh thường nói, tu phước huệ song tu để được cái gì?
31 Pháp môn không hai của đạo phật thuộc vào trung thừa hay đại thừa?
32 Trong kinh Duy Ma Cật có nói về tam minh, khác với tam minh mà thái tử Tất Đạt Đa đã chứng, xin giải thích?
33 Trong kinh Kim Cang giảng lục, thượng tọa Thích Thông Phương có dịch, mọi người hiểu lầm kinh nên làm biếng nên không tụng kinh lễ phật làm gì?
34 Thiền sư Thanh Nguyên có nói, khi chưa học thiền thấy núi là núi, sau được thầy chỉ rõ lối vào, thấy núi chẳng phải núi, sau thể nghiệm chốn viên tịch, thấy núi là núi là sao?
35 Tại sao nghe nói tập Huyền Ký của Đức Phật mà các thầy tu vật lý không dám đọc, mà đốt đi, vứt bỏ, có phải các thày mang lực âm hay kiến chấp quá nặng?
36 Tại sao các thầy tu là thượng tọa, tiến sỹ mà không biết Đức Phật dạy 6 pháp môn tu, nếu không biết các thầy tu cái gì?
37 Thầy con dạy tu giác ngộ giải thoát, nhưng thầy lại thích giải thoát hiện tiền, vậy khi chết đi về đâu, thầy trả lời tôi chưa chết thì tôi không biết, xin giải thích?
38 Thế nào gọi là 4 tướng, tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả?
39 Thế nào là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến?
40 Phật tánh không đến không đi, không sinh không diệt, như như vậy thôi, tại sao kinh Pháp Bảo Đàn dạy phật tánh là vô thường?
41 Trong giải đáp 28 tháng 7, người tu thiền giống như đi bằng đường không, xin thầy giải thích rõ?
42 Có phải dùng tánh biết trong tánh phật để sống và tạo công đức, vậy đúng chưa?
43 Khi đọc sách soạn giả Nguyễn Nhân lại khóc mà gia đình lại thờ bồ tát vậy có cần đọc kinh sám hối trước bồ tát không?
44 Người tu thiền tông, lúc trẻ tạo được công đức nhiều mà bị bôi đen hết, lúc về già không tạo được thì khi chết đi về đâu?
45 Người tu thiền tông mà sống đúng nhân lễ nghĩa trí tín mà tạo công đức ít không về phật giới có phải xuống hầm 10 tỷ không?
46 Khi chết có công đức thần thả mình rơi, vậy rơi thế nào cho đúng để khỏi đi vòng trái đất?
47 Thầy Thích Thông Lạc chứng quả A La Hán tức thiên nhãn đã mở ra, vậy tại sao lại khẳng định không có địa ngục?
48 Thầy tu vật lý chống phá thiền tông, lúc nào đó các thầy ngộ ra quay lại thiền tông thì có được phong thiền không?
49 Mẹ tu thiền tông là phật gia rồi nhưng các con không hiểu và thường gửi tiền cho mẹ làm công đức cho con, vậy con có công đức không?
50 Phật đản sanh 8 tháng 4 vậy tại sao các chùa lại tổ chức phật đản sanh 15 tháng 4 hằng năm?
51 Tu thập địa là tu như thế nào?
52 Nhiều chùa thờ tượng phật tay cầm cành sen, xin giải thích ý nghĩa?
53 Giải thích các cụm từ ghi ở chùa vật lý, tịnh tông học hội, nhà trù sinh thiên trù, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan?
54 Sau 8 tiếng khi chết mà gia đình tạo thêm công đức thì có về được phật giới không?