Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 09-09-2018

Ngày đăng: 28-09-2020

20 Người tu thiền tông có bị xổ nghiệp không?
41 Người tu thiền tông có thờ cúng ông bà tổ tiên không?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Cha mẹ cho tiền đi làm công đức vậy cha mẹ có công đức không?
02 Trong kinh pháp hoa, ý nghĩa 8 tuổi này ý nghĩa sao?
03 Kim thân là hình tướng của vị phật, vậy pháp thân là như thế nào?
04 Lời dặn dò người đạt bí mật thiền tông được trích trong huyền ký hay nghĩ ra?
05 Trong 45 hành tinh, tại sao đức phật không nói tới mặt trăng?
06 Con chó cắn người hoặc cứu người tạo nghiệp nhân quả không?
07 Cô hồn cấu tạo bằng điện từ âm dương, tại sao nằm ngoài quy luật nhân quả?
08 Khi hưởng hết phước hay trả quả xong thì tàng thức trung ấm thân có gì hay trống không?
09 Trung ấm thân trả hết nghiệp ác đức, trở lại dòng tộc, tàng thức trung ấm thân còn gì?
10 Tranh giành cướp giật thì khi chết vào ngạ quỷ để trả nghiệp, vậy sao cô hồn không trả nghiệp?
11 Trí tuệ bát nhã để nhận ra pháp thân thanh tịnh là sao?
12 Con người có nam có nữ, phật có nam có nữ không?
13 Từ khi tu thiền tông hay bị mộng du là sao?
14 Người thân cho tiền dùng số tiền đó làm công đức có bị bôi đen không?
15 Khi trung ấm thân rơi, hoa tiêu xuất hiện, làm sao biết đâu là hoa tiêu thật, hoa tiêu giả?
16 Làm sao biết cô hồn cấp cao hay cô hồn cấp thấp?
17 Có khi thử hoa tiêu 3 lần mà không thấy hoa tiêu xuất hiện không?
18 Con tu tập đã lâu mà vẫn chưa nhận được tánh phật thanh tịnh của mình, vậy phải làm sao?
19 Người tu thiền tông để tâm vậy lý thanh tịnh thì tàng thức có nhớ về kiếp trước không?
20 Người tu thiền tông có bị xổ nghiệp không?
21 Nếu có ít công đức, khi dùng diệu thuật buông thì trung ấm thân rơi vị thần có theo không?
22 Trong lúc rơi hoa tiêu chưa xuất hiện thì đi thế nào cho đúng?
23 Hoạt động hằng ngày của một vị phật là gì?
24 Nếu có công đức sẵn từ vô số kiếp trước mà có ham muốn và lộ trình về phật giới có về được không?
25 Nghe trong tánh phật, thấy trong tánh phật, biết trong tánh phật, nói trong tánh phật là như thế nào?
26 Giải thích về tánh không trong đạo phật?
27 Người tạo công đức trong sáng, vị thần có thực thi nghiệp trên người đó hay không?
28 Người tu thiền tông không ăn theo cân bằng âm dương có giải thoát không?
29 Con không có truyền thiền vậy con có được về phật giới hay không?
30 Tạo công đức với tạo phước đức cái nào khó hơn?
31 Tạo công đức với tạo phước đức cái nào khó hơn?
32 Ngọc hoàng nói ai về cõi này thì sống đời đời, xin thầy giải thích?
33 Đức phật lập quốc tịnh độ thì lấy phước đức ở đâu ra?
34 Chùa vật lý cúng cho thần ăn, vậy chùa thiền tông, thần kim cang ăn gì?
35 36 vị tổ có ai về phật giới không?
36 Đạt bí mật mà công đức ít thì làm sao trở về phật giới?
37 Pháp môn thiền tông là cực đương , nên được phổ biến ở phía nam đúng không?
38 Đã xuống tóc xuất gia 20 năm, vậy theo thiền tông có để tóc lại không?
39 Người thường xuyên làm phước , biết thiền tông có tiếp tục từ thiện được không?
40 Cúng dường 1000 đức phật không bằng cúng dường 1 vị đạo nhân vô tu vô chứng?
41 Người tu thiền tông có thờ cúng ông bà tổ tiên không?
42 Tại sao muốn tu giải thoát thì 7 nơi không được đến?
43 Người gửi phước đức cho đức phật A Di Đà mà công đức không đủ về phật giới thì làm sao?
44 Bố mất, không cúng, nói ráng trở lai dòng tộc làm người tìm thiền tông tu tập, còn cần làm gì thêm không?
45 Đọc chú đại bi hằng ngày có tác dụng và lợi ích gì không?
46 Muốn giải thoát phải có công đức và ham muốn, vậy ham muốn đó là ham muốn cái gì?
47 Kinh pháp bảo đàn, Đệ nhất nghĩa bất động, nếu ngộ chân bất động là bất động trên động?