Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 06-10-2019

Ngày đăng: 06-10-2019

Hình tượng 5 anh mù rờ voi và thập mục ngưu đồ là của tu vật lý, còn những biểu tượng đặc trưng điển hình nhất của thiền tông là gì?


Nghe mp3 giải đáp đạo Phật Thiền Tông theo từng câu hỏi ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Đem bài dặn dò và công thức cho ba đọc thì khi mất thân có giải thoát được không?
02 Người phật tử thiền tông thì phải sống và làm như thế nào để khi xả bỏ xác thân đi về toàn vẹn?
03 Có thể một thời gian nào tiếng nói của mọi người trong thế gian này đồng nhất được không?
04 Tại sao có những người công đức bị bôi đen nhưng rất thích nghe an vị phật,bài kệ, 36 vị tổ và giải đáp thiền tông?
05 Tại sao có gia đình có người chết lại rất ảnh hưởng tới công việc làm ăn còn gia đình khác thì lại không?
06 Giải thích lý do, nguồn gốc và ý nghĩa màu áo mà người tu hành mặc?
07 Hình tượng 5 anh mù rờ voi là của tu vật lý, còn những biểu tượng đặc trưng điển hình nhất của thiền tông là gì?
08 Các vị tổ đến thế gian mang theo sứ mệnh và được sắp đặt trước của đức phật, vậy họ có biết được sứ mệnh của mình không?
09 Khi tánh phật nương vào người nào đó thì người đó có hiện tượng như thế nào?
10 Những người chặt cây to, sống trên 60 năm có bị bị nhân quả không?
11 Có cách nào tác động vào ông thần thừa hành để không bị bôi đen công đức được không?
12 Người tu thiền tông giúp người khác đạt yếu chỉ, phật gia thiền gia nhưng người đó thoái tu thì người giúp có bị bôi đen công đức không?
13 Mỗi buổi sáng đều nguyện đường tu thành phật để khắc sâu vào tâm khảm, như vậy có nên không?
14 Trong thiền tông thất tất cả đều đồng lòng tu hành niêm mật, vậy thành tựu mỗi cá nhân có công đức không?
15 Người tu thiền tông có được các chư thiên trợ giúp không?
16 người tu thiền tông có những lỗi lầm vô tình, không cố ý, vậy công đức có bị bôi đen không?
17 Mở an vị phật và 36 vị tổ mà ngủ ngon thì đó là hiện tượng gì?
18 Không bị thiếu ngủ nhưng lại bị ngáp có phải do trong người bị âm không?
19 Giải thích câu, con người là công cụ của thần thánh?
20 Người tu thiền tông sống trong môi trường âm khí nặng, cạnh người có âm khí vậy có ảnh hưởng tới đường tu không?
21 Giải thích câu, Phật và chúng sanh, tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn?
22 Người tu thiền tông chỉ lưu xuất thơ kệ từ tánh phật một lần hay nhiều lần?
23 Cụ già 80 tuổi không biết chữ, không làm kiến giải được, vậy làm sao thế nào giúp cụ được?
24 Tại sao tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt vào vách đá 9 năm không nói gì, bị hại chết mà không được báo trước?
25 22 phần đặc biệt của chùa Tân Diệu là gì?
26 Tu thiền tông có được tập khí công nữa không?
27 Giải thích đoạn viết sau, Vị phàm phu nào được tành phật nương nhờ không cho ai biết?
28 Từ khi được truyền thiền không xuất ra kệ nữa, có phải là tu sai không?
29 Tại sao tới đời tổ 33 cắt y Đức Phật ra làm hai phần?
30 Tại sao cúng dường phước đức lại tăng lên theo các quả vị tu?
31 Ham muốn về phật giới mãnh liệt có phải động lực thôi thúc mình tạo công đức không?
32 Người tu thiền tông không phá cô hồn, vậy cô hồn có chọc phá mình không?
33 Thế nào là hành muôn pháp mà không nhiễm?
34 Buổi sơ khởi đã đành khổ nhọc, mãi lê chân bảy lọc 3 lừa, ý nghĩa 2 câu này thế nào?
35 Trước tu theo đạo mẫu, giờ theo thiền tông, khi chết thì phải làm như thế nào?
36 Thần hộ pháp là ai và có nhiệm vụ thế nào?
37 Làm sao phân biệt được tín ngưỡng và đạo giáo?
38 Người tu chứng được tha tâm thông và người chứng được huệ nhãn có giống nhau không?
39 Cứ sống bình thường khi về già mới lấy tiền in sách tạo công đức, khi chết về phật giới được không?
40 Hằng sống với tánh phật của mình là như thế nào?
41 Hoa tiêu của vị phật có màu vàng sáng trưng vậy màu vàng đó có giống màu vàng của mặt trời không?
42 Giải thích câu, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn?
43 Mẹ già hơn 80 tuổi, cho tiền mẹ để lấy số tiền đó in kinh sách thiền tông, vậy có công đức trong sáng không?
44 Có người nói thầy dạy loạn pháp, vậy là như thế nào?
45 Chia sẻ thước phim vật lý, vậy có được không?
46 Sống độc thân, không vợ, không chồng dễ giải thoát hơn người có gia đình, có phải không?

Từ khóa: