Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 04-11-2018

Ngày đăng: 07-11-2018


Nghe theo từng câu hỏi tại đây

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi

01 Vì sao lại có tên là Tổ Đình Chùa?
02 Biết phật hiểu tánh là đã giác ngộ rồi,biết cách dừng dứt vật lý mới giải thoát được?
03 Các phật gia tập hợp nhiều người lại để thiền định để bùa điện từ quang, có đúng không?
04 Ý nghĩa ngày vía quan âm?
05 Khi thử hoa tiêu, bằng dấu hiệu nào biết trung ấm thân rơi vào khoảng không gian?
06 Khi vị phật đầu tiên về phật giới, ai làm hoa tiêu cho vị phật đó?
07 Nền văn minh không gian bầu hoàng đạo 1 tự có hay xuất phát từ đâu ra?
08 Các bậc thánh sống và thánh sau khi bỏ thân xác đi về đâu?
09 Trong bầu hoàng đạo 1, Có phải chỉ có 1 chỗ vào trung tâm vận hành luân hồi không?
10 Trong tam giới khoảng cách từ mặt trời tới vòng hoàng đạo 1 bao nhiêu km?
11 Trung ấm thân trở về phật giới đi với vận tốc bằng bao nhiêu vận tốc ánh sáng?
12 Ánh sáng từ mặt trời có xuyên qua tam giới vào phật giới không?
13 Trời tứ thiên vương mất bao nhiêu thời gian tạo ra trái đất?
14 1 vị phật con và 1 vị phật cả bằng có kích thước bằng bao nhiêu năm ánh sáng?
15 Khi trái đất bị hủy diệt, Kim thân của vị phật không to hơn nữa được đúng không?
16 Chỗ ở của cô hồn chúa và cô hồn vùng?
17 Cô hồn chúa của trái đất có được quyền tự do di chuyển sang trái đất khác không?
18 Như lai tàng là như thế nào?
19 Tánh phật vào trái đất mượn thân người tạo công đức có gặp khó khăn gì không?
20 Những khó khăn một người sắp mất khi trở về phật giới?
21 Người có công đức nhiều có tránh né được nhân quả của mình không?
22 Làm sao biết đi đúng chánh pháp?
23 Ghi âm, quay phim chia sẻ trên mạng có được không?
24 Loài Ngạ quỷ, cô hồn có thấy được người có công đức sáng không?
25 Có nhiều người hoang mang, thối chí không tu thiền tông nữa, thầy có bị ác đức không?
26 Buông đao thành phật, hiểu sai có bị làm sao không?
27 Phật tánh duy nhất giúp con người giác ngộ, giải thoát đúng hay không?
28 Có trường hợp nào khi đức phật phân thân vô hết thời gian đi ra thì đức phật ở đâu?
29 Tại sao người chết mang đi thiêu về báo mộng là như thế nào?
30 Nghiệp lành hay dữ do mình tạo ra, có cách nào hết nghiệp hay không?
31 Khi đang sống mà không tạo thêm nghiệp mới có được không?
32 một thái dương hệ có 3 vùng khác nhau, vậy 3 vùng đó là vùng nào?
33 Phật tánh vốn hay sanh muôn pháp nghĩa là sao?
34 Người tu theo thiền tông không chứng không đắc bất cứ gì nghĩa là sao?
35 Quý thầy kêu gọi từ thiện tạo công đức?
36 Đáo bồ đề chứng quả vô sanh, ý nghĩa là sao?
37 Không cần làm công đức mà đã đầy đủ công đức rồi, hiểu vậy có đúng không?
38 Phật là trùm khắp mọi nơi, mà khi chết còn trở về phật giới, vậy sao gọi là giải thoát?
39 Người theo pháp môn thiền tông còn ham muốn tình dục có thể phật giới được không?
40 Người theo pháp môn thiền tông cứ đi nói luyên thuyên có bị nhân quả không?
41 Loài cô hồn ngạ quỷ không chịu nhân quả?
42 Có khi nào trung ấm thân không nghe theo lời của vị phật hướng dẫn?

 

Từ khóa: