Chia sẻ

Giải đáp đạo Phật Thiền tông 01-09-2019

Ngày đăng: 02-09-2019

Người tu theo thiền tông hiểu câu nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ như thế nào đúng?

Có ai có thể chứng minh được pháp môn thiền tông này không?


Xem video giải đáp


Nghe mp3 giải đáp:


Nghe toàn bộ giải đáp đạo Phật Thiền Tông ở mục CHUẨN HÓA

 Bấm vào biểu tượng này để xem lời giảng của câu đang nghe.

 Bấm vào biểu tượng này để tải file mp3 của câu đang nghe.

 

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây để tải file mp3 giải đáp (1 file full của nguyên ngày giải đáp).

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).


Mục lục câu hỏi
 
01 Người tu thiền tông hàng tháng đi phóng sinh làm như vậy ảnh hưởng con đường về phật giới không?
02 Những người có hoàn cảnh khó khăn mà giúp đỡ vậy mình có can thiệp vào nhân quả của người ta không?
03 Thực hiện lễ nghi trong đám tang đám giỗ thì có sao không?
04 Lời nguyện thứ 2 trong 48 lời nguyện A Di Đà, vậy lời nguyện này như thế nào?
05 Người tu theo thiền tông hiểu câu nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ như thế nào đúng?
06 Tại sao 9 đời phật gần đây không công bố giáo lý ra được, thời nay có công bố giáo lý được không?
07 Phổ biến thiền tông không phổ biến đông người và người nào thực tình muốn giải thoát mình mới dạy, hai ý trên nghĩa là sao?
08 Một người khi đã hiểu được tánh rồi thì người đó có công đức sẵn rồi phải không?
09 Giải thích câu kệ, sống với phật tánh là an muôn đời?
10 Khi một người kiến tánh rồi thì có khi nào thối lui không?
11 Khi lâm chung có phật tới rước vậy những người tu trước lầm hết hay sao?
12 Chuyện thượng đế nặn ra con người, vậy có đúng không?
13 Tâm nhập và không tâm nhập tức là thường định, nghĩa là sao?
14 Một là giáo dục sự thật về nhân quả, hai là giáo dục nhân quả cường điệu để mọi người không dám làm, vậy có đúng không?
15 Lục tổ nói, dù 1 niệm khởi lên cũng là 1 tà niệm, vậy tổ muốn dạy ta ý gì?
16 Giải thích câu, quy luật muôn đời vô lượng ngã?
17 Phàm sở hữu thuyết, giai thi thập nghĩa có nghĩa là sao?
18 Giải thích câu, Tứ đại giai không?
19 Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy tâm không có lấy đâu mà đắc?
20 Các thầy vẫn tin là cái tâm có thật?
21 Đơn xin pháp chủ có chấp nhận cho giáo lý ra đời không?
22 Có ai có thể chứng minh được pháp môn thiền tông này không?
23 Giáo chủ có thể là một thiền sư không?
24 Những thầy lớn cũng hiểu được chánh pháp nhưng không dám làm và không dám tu có phải không?
25 Chùa Đồng trên Yên Tử, phật hoàng Trần Nhân Tông cất để làm gì?
26 Linh thiêng do loài thần làm ra, hiển linh do cô hồn làm ra, vậy linh thiêng là gì, hiển linh là sao?
27 Khi cảm giác cơ thể không trọng lực do tánh thanh tịnh phát ra, vậy có bị cô hồn lừa mình không?
28 Tại sao càng ham muốn mãnh liệt giải thoát thì trong suy nghĩ phát ra đừng về phật giới, hiện tượng này là sao?
29 Nếu xin chữ ký tất cả những người ủng hộ thiền tông để xin công bố giáo lý ra rồi trình lên giáo hội hoặc chính phủ thì có khả thi không?
30 Khi đọc kệ lúc truyền thiền, lúc đầu run sợ, một lúc sau không biết gì, khi nghe tiếng vỗ tay thì tỉnh lại, vậy hiện này là thế nào?
31 Truyền thiền ở ngoài Hà Nội, tiếp tục tạo công đức, nếu chưa mở phật nhãn có về phật giới được không?
32 Khi bỏ thân tứ đại công đức bôi đen thì làm sao mở được phật nhãn để vào trung tâm vận hành luân hồi?
33 Một vị phật làm hoa tiêu để dẫn trung ấm thân về vậy vị phật đó có vào tam giới này không?
34 Ngài Thần Hội có phải đã sống được với phật tánh của mình hay chưa?
35 Ý nghĩa Hoa ưu đàm?
36 Ngạ quỷ hay ngã quỷ, phật tánh hay phật tính, cái nào là đúng?
37 Một vị trí xảy ra tai nạn, cũng ngày đó năm sau xảy ra tai nạn tiếp, dân gian nhờ thầy cúng, vậy có đúng không?
38 Hỏi về trường hợp bà mất của một phật tử?
39 Có trường hợp nào chưa kiến tánh ở cõi tịnh độ, xuống làm người đi luân hồi, mà giờ gặp pháp môn thiền tông tu tập không?
40 Công thức về phật giới đã đầy đủ chưa hay phải đợi ra giáo lý để bổ sung thiếu sót?