Chia sẻ

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông 12-09-2020

Ngày đăng: 16-09-2020

Căn bản giáo lý đạo phật khoa học thiền tông dạy cái gì?


Xem video


Nghe mp3:

 


Nghe Full Giải đáp ở mục CHUẨN HÓA

☆ Để nghe giải đáp Thiền Tông trên máy nghe kinh 

Bấm vào đây: MP3 SÁNG, MP3 CHIỀU để tải file mp3 giải đáp

Hoặc

Bấm vào đây để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

 


Mục lục câu hỏi

01 Muốn tu theo đạo phật đầu tiên phải học gì?
02 Tánh thấy mà thấy cõi cô hồn thì gọi là gì?
03 Làm sao để minh tâm?
04 Tại sao có người đụng đâu tin đó?
05 Chùa dạy giải thoát tại sao giáo hội cấm, tại sao Đức Phật không dạy giải thoát thời đức phật?
06 Tại sao tu thì không giải thoát, không tu mới giải thoát?
07 Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát nhưng sao các thầy không dạy?
08 Tại sao có thầy ngồi trên ghế rồng?
09 Tại sao giáo lý thiền tông có 3 quyển, bác có 8 quyển giáo lý tại sao không xuất bản ra?
10 Tại sao các thầy chửi và cấm thiền tông?
11 Các thầy giảng Đạo Phật có 84 ngàn pháp môn tu, có đúng không?
12 Các thầy hàng ngày cúng cho phật an, có đúng không?
13 Mục đích các chùa cất ra để làm gì?
14 Người tu theo đạo phật trí óc phải như thế nào?
15 Tại sao các thầy có bằng tiến sỹ phật học lại không biết công thức giải thoát?
16 Pháp môn thiền tông của vua Trần Nhân Tông tu tại sao nhiều người chửi tu theo ma vương?
17 Danh hiệu đạo phật thiền tông của chùa Tân Diệu sáng lập ra sao ông Đức Tịnh kêu là của ông đó?
18 Tại sao nhiều người chửi đạo phật là đạo tà?
19 Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông có lợi ích gì, khác gì đạo phật phổ thông, ý nghĩa tên gọi?
20 Tại sao sau khi tái sanh làm người không nhớ đời trước?
21 Ở trái đất này tại sao không cầu xin ai được?
22 Luật pháp nhà nước kinh doanh ngành nghề gì phải treo bảng hiệu, vậy các chùa tu sao không treo bảng hiệu pháp môn tu?
23 Nếu mình tu không đúng sự thật thì có hệ lụy gì?
24 Trước đây con tu theo đạo thánh thì chết sẽ thành gì?
25 Muốn tu giải thoát thì đến nơi nào học, sao không thấy chùa nào dạy, thầy dạy vui cười có giải thoát không?
26 Tại sao đạo phật có 6 pháp môn tu?
27 Trên trời có bao nhiêu nước?
28 Tu làm sao mà gọi là tu mù, người có trí sáng suốt là người thế nào?
29 Thầy như thế nào gọi là thầy lừa?
30 Muốn xóa mê tín phải làm sao, xóa mê tín có ảnh hưởng gì tới tự do tín ngưỡng và tôn giáo không?
31 Loài người sống trên trái đất có mấy thời kỳ?
32 Tôn giáo lập ra để làm gì, có lợi ích gì?
33 Đạo Phật do ai lập ra, Phật là ai mà lại lập được đạo phật?
34 Thánh là ai?
35 Đạo Phật tu để được gì?
36 Tu theo thánh để thành cái gì?
37 Tu giải thoát sao không nhờ ai giúp được?
38 Không lạy phật thấy có lỗi với phật, vậy có đúng không?
39 Con người văn minh phải hiểu cốt tủy đạo phật như thế nào?
40 Nếu con lạy những vị trên trái đất này thì sẽ được gì?
41 Có nhiều đạo dạy công bằng, vậy trên trái đất này có công bằng được không?
42 Dòng họ, dòng tộc?
43 Trên trái đất có nhiều đạo, có nhiều đạo lập ra để làm gì?
44 Nước Đại hải thanh tịnh chúng ở đâu?
45 Cửu huyền thất tổ là gì?
46 Người khôn, người khờ, người thích lạy người khác, người thích làm tôi tớ người khác?
47 Đạo Phật khoa học thì dạy cái gì là khoa học?
48 Cơ quan nhà nước cấm mê tín dị đoan như thế nào?
49 Về tín ngưỡng không sai, không mê tín, thì trí óc con người đó phải như thế nào?
50 Nhiều công ty du muốn dẫn khách du lịch tới chùa dự lễ truyền thiền và hỏi về thiền tông?
51 Mô hình mẫu thờ 6 pháp môn tu theo quyển thủ ấn?
52 Hỗ trợ đắp tượng sẽ có nhiều công đức có đúng không?
53 Mô hình đường về phật giới?
54 Nếu quyển giáo lý được xuất bản?
55 Thành quả 6 pháp môn tu?
56 Căn bản giáo lý đạo phật khoa học thiền tông dạy cái gì?
57 Tại sao đạo phật khoa học thiền tông không cúng, không tụng, không lạy, nhưng thầy vật lý bắt lạy?
58 Muốn tu phước thì phải tu như thế nào?
59 Muốn tạo công đức thì phải làm sao?
60 Cầu siêu cho người quá cố, cúng dường chùa Ngọc Hoàng có công đức không?
61 Trước đây con có ngồi thiền nhìn thấy hình bóng phật A Di Đà, hình phật đó có thật không?
62 Con bị người khác hỏi tu giải thoát mà không biết trả lời, con thấy xấu hổ quá, xin thầy chỉ con học giải thoát ở kinh sách nào?
63 Tại sao Đức Phật bị cho là ma ám còn Tân Diệu cho là ma vương?
64 Mục đích đạo phật là giải thoát mà sao các vị tiến sỹ không ai biết, thầy không biết mà cứ đi giảng sai hoài, vậy ai chịu trách nhiệm?
65 Làm sao cho pháp môn thiền tông tồn tại?
66 Nếu pháp môn thiền tông bị dẹp thì làm sao tu giải thoát?
67 Tạo công đức âm thầm là sao?
68 Tu theo đạo thánh sau khi chết đi đâu?
69 Con người có mấy tánh?
70 Đạo thiên chúa có 3 ngôi, vậy đạo phật có mấy ngôi?
71 Đức Phật dạy 10 phần mê muội cả 10, vậy các vị tu hành cao cũng mê muội cả hay sao?
72 Tu theo đạo phật mục đích là giác ngộ và giải thoát mà sao không thầy nào biết?
73 Đức Phật lập đạo có khác thánh lập đạo không?
74 Cúng dường cho chùa nào có công đức, chùa nào có phước đức, chùa nào có ác đức?
75 Thánh có lập đạo khoa học được không, tại sao?
76 Đức Phật là ai mà có khả năng lập đạo muốn đi đâu trong tam giới cũng được?
77 Thánh lập đạo để làm gì, tại sao không lập đạo giải thoát?
78 Tại sao người kiến bằng tánh phật thanh tịnh thì cái gì cũng biết?
79 Tu đạo mà khôn thì làm sao?
80 Muốn vô đạo phật phải qua quy trình thế nào?
81 Tu theo đạo thánh chết sẽ đi về đâu?
82 Tu cúng cho phật ăn và tụng cho phật nghe có đúng không?
83 Tu theo đạo phật mà khôn là sao, Tu theo đạo phật thế nào mà gọi là dại?
84 Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông ra đời giúp ích gì cho loài người?
85 Đạo Phật có tinh hoa, vậy tinh hoa đó là gì?
86 Ở trái đất này loài nào quan trọng nhất, Nhiệm vụ Loài thần, loài người, loài ngạ quỷ, Loài nào xúi con người mê tín?
87 Người nói thiền tông là của họ thì bị nhân quả gì?
88 Muốn quốc gia hùng cường, muốn dân tộc không mê tín dị đoan, tín ngưỡng đúng phải làm sao?
89 Ông Trần Tâm tuyên bố là ngọc hoàng có đúng không, thánh chúa thế giới là ai?
90 Mê tín là gì, làm sao cho toàn dân không mê tín, cơ quan nào dẹp mê tín?
91 Tôn giáo là gì, tôn giáo tu để được gì, thiên đàng ở đâu?
92 Bố thí mà không theo đạo nào thì chết đi về đâu, không tu theo đạo nào thì chết đi đâu?
93 Tại sao thầy cúng không chấp nhận tinh hoa đạo phật, làm sao để tinh hoa đạo phật được chấp nhận?
94 Tại sao các tiến sỹ phật học không biết gì về pháp môn thiền tông và chửi bác dạy đạo tà?
95 Giáo hội cấm còn chính quyền có cấm phổ biến thiền tông không?
96 Tại sao giáo lý có 8 quyển?
97 Lời nguyền của ma vương đối với pháp môn thiền tông học?
98 Ở trong vật lý loanh quanh, Vật lý ở đây nghĩa là gì?
99 Tu theo đạo chúa chết thành gì, đạo cô hồn là gì?
100 Đạo nhân vô tu vô chứng là gì?
101 Khi nào trái đất bị hoại diệt, con người sẽ đi về đâu?
102 Giải thích từng chữ trong 16 thứ tánh?
103 Độc thân khó tu thiền tông vậy sao các tổ không có vợ con?
104 Thiền tông sư, thiền sư, thánh tăng là ai?
105 Cúng dường thầy vật lý có công đức không?
106 Tu mật chú giờ sang tu thiền tông có trở ngại gì không?
107 Mình tu thiền tông cạo tóc được không, tại sao phật và tổ lại thấy các hình bóng phật mà không giết đi?
108 Người sợ hãi mất mát trong cuộc sống nhưng lại cầu giải thoát thì có đúng không?
109 Kệ sám hối- Bậc nhị thừa học cùng hết học, đèn chiếu thế mười phương phật bảo?
110 Người tu thiền tông hay nói chuyện phước họa người khác và còn tính nghi kỵ thì có giải thoát được không?
111 Làm công đức mà không tặng sách mà bán sách thì có sao không?
112 Trái đất hủy diệt là do con người hay do quy luật tự nhiên?
113 Mẹ dùng thuốc ngừa thai thì sao tánh phật biết mà không vô?
114 Những người hay cướp giật ngoài đường khi chết có vô làm cô hồn các đảng không?
115 Chỉ cần thanh tịnh là về quê xưa không cần tu gì hết là về đúng không?
116 Chỉ cần giúp 1 hay 3 người là có công đức về hay cần tạo nhiều công đức mới về được?
117 Tụng sám hối và an vị phật mà vẫn bị ngủ thấy hình bóng này nọ là sao?
118 Chữ viết có từ thời nào, nói bất lập văn tự có phải do thời Đức Phật không có chữ viết?
119  Ghét người khác đố kỵ người khác có ảnh hưởng gì việc giải thoát không?
120 Hướng dẫn con cái trì chú đại bi cho an vui có ảnh hưởng gì tới cha mẹ tu giải thoát không?
121 Tam giáo đồng nguyên là gì, đạo phật có nằm trong tam giáo đồng nguyên không?