Chia sẻ

Giải Đáp 19-11-2021: Giảng Sư Đạo Phật Chính Hiệu - Mục Đích Đức Phật Lập Đạo

Ngày đăng: 19-11-2021

Người tu Thiền tông sử dụng tánh Người như thế nào?


Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,
 
Vừa qua, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có giải đáp thắc mắc về những câu hỏi tuyệt mật về Thiền Tông, cho 2 Phật tử ở Hoa Kỳ, gồm:
 
      1. XUÂN NGUYỄN, cư ngụ tại TP. Garden Grove, Hoa Kỳ.
 
      2. CHƯƠNG NGUYỄN, cư ngụ tại TP. San José, Hoa Kỳ.
 
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ video về phần hỏi đáp này tới quý vị như sau:
 

 


Nghe mp3

 

 


 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp


MỤC LỤC CÂU HỎI

01 Người tu theo đạo Phật, tại sao tu hay không tu gì, cũng bị Nhân quả hết
02 Nhân quả Gia tộc là sao
03 Thời Văn minh tu theo Đạo nào là đúng nhất
04 Đạo Khoa học Vật lý là gì
05 Pháp môn Giác Ngộ và Giải Thoát quá thực tế, cớ sao không Chùa nào dạy
06 Tu rồi mà còn ham tiền, bị làm Hoa Báo, tại sao Người ta không sợ
07 Sao đã vào Chùa tu còn ham tiền
08 Tu viện là của Đạo nào
09 Sao các Thầy tu không chịu học Giáo lý của Đức Phật
10 Pháp môn Trung thừa tu để được gì
11 Pháp môn Đại thừa tu để được gì
12 Pháp môn Mật chú tu để được gì
13 Pháp môn Tịnh độ tu có dễ
14 Sao vị Phật dạy Đạo phải có Thánh, Thần, Tiên trợ giúp
15 Tu theo Đạo Thần, Thánh, Tiên để được gì
16 Tu theo Đạo Thần, Thánh, Tiên có Giải thoát
17 Đạo Phật tu để thành Phật thì sao Giải thoát
18 Vào Tu viện tu có Giải thoát không
19 Đức Phật lập ra đạo mục đích sau cùng để dạy gì
20 Sao Đạo Phật có đến 6 pháp môn tu
21 Kiến thức Người Văn minh tu theo Đạo Phật phải như thế nào
22 Thời Văn minh phải tìm hiểu Đạo Phật như thế nào
23 Sao các chùa không biết Đạo Phật là Đạo Khoa học
24 Các Thầy tu cất Chùa để người khác tới cúng tiền là lừa gạt người phải không
25 Nhân quả có mấy loại
26 Sao mỗi vị Thầy tu giảng đạo Phật mỗi kiểu
27 Thầy tu theo đạo Phật, mà đi giảng đạo không giống nhau, bị Nhân quả gì
28 Tiêu chuẩn của giảng sư Đạo Phật
29 Phân biệt Giảng sư chính hiệu và Giảng sư giả hiệu
30 Sao Đạo Phật lập ra lại rất khó
31(1) Ý nghĩa chữ TÔNG sau 6 pháp môn tu của Đạo Phật
32 Muốn tu theo Đạo Phật không bị sai thì cơ bản cần gì
33 Chùa nào giảng đúng Chánh Pháp của Đức Phật
34 Sao chửi Đức Phật tội không nặng bằng khinh chê pháp môn Thiền tông
35 Thầy tu qua Mỹ giảng đạo Phật mà không giảng Giác ngộ và Giải thoát, vậy có bị nhân quả gì không
36 Thầy tu qua Mỹ giảng Giác ngộ và Giải thoát, cúng tiền cho vị Thầy này có bị Nhân quả không
37 Thầy tu qua Mỹ không giảng Giác ngộ và Giải thoát, cúng tiền cho Thầy này có Công đức không
38 Sao các vị Thầy tu không biết Giác ngộ và Giải thoát mà được cấp phép đi giảng Đạo Phật
39 Các vị Tiến sỹ Phật học ở Việt Nam giảng Đạo chắc hay lắm
40 Mong các Thầy ở Học viện Phật giáo Tp.HCM qua Mỹ giảng Đạo
41 Ở Việt Nam có bán quyển Giáo lý của Đạo Phật không
42 Thầy mù mà dẫn đám mù đi theo, ý Đức Phật muốn nói gì
43 Sao Người đi nghe các Thầy dạy đạo Phật, mà Đức Phật lại ví những người này là những Người mù
44 Đi nghe giảng Đạo Phật mà không học Giáo lý trước là Người mù có phải không
45 Đám đông ngồi nghe giảng Đạo Phật mà không đọc Giáo lý trước là 1 đám Người mù phải không
46 Người mù đi theo Thầy mù có bị Nhân quả không
47 Nhân quả của Thầy mù đi giảng đạo
48 Cùng 1 đề tài, sao mỗi vị Thầy tu lại giảng mỗi kiểu
49 Sống như thế nào mới gọi là người tu theo Đạo Phật chân chính
50 Thế gian này Đạo nào cao quý nhất
51 Người bị nhân quả vào Hầm lửa lớn khi nào mới trở lại làm Người
52 Đạo Phật Khoa học Thiền tông sao không dạy vào thời kỳ Đồ Đồng
53 Sao người tu theo Thiền tông lại phá Thiền tông
54 Người phá hay cướp Thiền tông là loại người nào
55 Con vi trùng bị trả nhân quả gì mà phải làm loài vi trùng
56 Trong mảnh bụi hằng sa số Phật, khắp nơi nơi Bồ tát hồi vào, ý nghĩa là gì
57 Khi Thiền tông hiện diện ở nơi nào, thì các vị Phật sẽ phân thân đến chứng minh phải không
58 Tại sao ông A Nan tìm tâm trong Thủ Lăng Nghiêm đều bị Đức Phật bác hết
59 Người tu Thiền tông sử dụng tánh Người như thế nào
60 Cõi Trời có bao nhiêu tánh Trời
61 Bồ tát ở cõi Trời Đâu Suất sử dụng tánh gì