Chia sẻ

Giải Đáp 12-10-2021 : Chủ Trái Đất - Tiến Sỹ Phật Học Cầu Vaccine Covid

Ngày đăng: 13-10-2021

Ai là chủ trái đất này? Cầu nguyện cho vaccine có giúp hết dịch được không?


Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,
 
Vừa qua, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có giải đáp thắc mắc cho nhóm Phật tử miền Bắc và cô Lê Thị Dung, ở quận 6, Tp.HCM, về những câu hỏi tuyệt mật về Thiền Tông.
 
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ video về phần hỏi đáp này tới quý vị như sau:
 
 
MỤC LỤC CÁC CÂU HỎI
 
01 Quỷ môn quan, rằm tháng 7 mở cửa địa ngục có thật không
02 Tu thiền tông mà hay đi làm phước thì có ảnh hưởng đường về phật giới không
03 Đạo là gì, ai lập ra
04 Người tu đạo chân chính là người tu thế nào
05 Có mấy loại đạo và tu để được gì
06 Ai là chủ trái đất này
07 Ai quản lý trái đất này
08 Con người có mấy thứ tánh
09 Tu theo pháp môn thiền tông tu sao là đúng nhất
10 Loài thánh và loài tiên có giống nhau không
11 Tu sao mà bị vào hầm lửa lớn
12 Tu mà vào hầm lửa lớn có trở lại làm người được không
13 Bị nhân quả vào hầm lửa lớn có sám hối được không
14 Biết vọng tưởng nhưng không theo thì nó tự nhiên hết đúng không
15 Tại sao gọi tâm bình thường là đạo
16 Đừng tìm về quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai nghĩa là gì
17 Tam giáo đồng nguyên là gì, ai lập ra 3 tôn giáo này
18 Đạo chân thật là gì, ai lập ra, tu để được gì
19 Đạo hiển linh là gì, ai lập ra, tu để được gì
20 Đạo khoa học vật lý là gì, ai lập ra, tu để được gì
21 Trời tứ thiên vương quản lý thần thánh tiên ở trái đất như thế nào
22 Tánh thần tánh thánh tánh tiên nằm ở đâu trong con người
23 Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành nghĩa là gì
24 Con hay mua đồ vàng mã về cúng giỗ thì có bị bôi đen công đức không
25 Các vị tổ thiền tông có phải hóa thân của bồ tát, phật
26 Các vị phật, bồ tát, cõi trời muốn xuống trái đất lúc nào cũng được phải không
27 Làm thế nào để tánh ác không xúi tánh người làm ác
28 Nơi ở của thần chủ trái đất và thần mẫu là nơi nào
29 Nơi ở của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là nơi nào
30 Nơi ở của tiên chủ trái đất và tiên mẫu là nơi nào
31 Nhiệm vụ của thần chủ trái đất và thần mẫu là gì
32 Nhiệm vụ của thánh chủ trái đất và thánh mẫu là gì
33 Nhiệm vụ của tiên chủ trái đất và tiên mẫu là gì
34 Tại sao pháp môn thiền tông bị chửi đạo tà
35 Tất cả các vị Phật trước cũng dạy con người tu thiền tông đúng không
36 Kinh địa tạng tụng sẽ bớt bệnh hoặc không bị đọa địa ngục có đúng không
37 Người có nhiều công đức và phước đức mà không về phật giới kiếp sau có gặp lại thiền tông không
38 Kiếp này làm người Việt Nam thì kiếp sau có làm người Việt Nam nữa không
39 Trong đầu hay có câu Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có được coi là pháp trần không
40 Đọc kinh sám hối thiền tông có được giảm tội không
41 Thiền tông sư được chùa phong không đủ năng lực giải đáp thì phải làm sao
42 Người mồ côi cha mẹ thì trường hợp 3 đường về phật giới thế nào
43 Làm sao tiếp cận được cuốn giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam
44 Tại sao giáo hội phật giáo Việt Nam không công nhận chùa Tan Diệu
45 Các sư thầy Quán đảnh cho phật tử để làm gì
46 Cấu trúc và hình dạng hoa tiêu Phật như thế nào
47 Có thầy cầu nguyện cho vaccine nanocovax sớm được lưu hành, Phật có dạy điều này không
48 Các vaccine trên thế giới có ai cầu nguyện không
49 Việc cầu nguyện xin Phật gia hộ cấp phép cho vaccine lưu hành là hành động gì
50 Mục đích của thầy tổ chức cầu nguyện cho vaccine là gì
51 Các chùa vi phạm pháp luật tập trung đông người cầu nguyện cho vaccine có giúp hết dịch được không
52 Đạo Phật ngày nay chỉ có cúng, tụng, cầu xin thôi hay sao
 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp