Chia sẻ

Giải Đáp 05-11-2021: Trời Ngọc Hoàng - Thượng Đế - Đấng Chí Tôn - Đấng Bề Trên; Hạt Quay Thời Gian

Ngày đăng: 05-11-2021

Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Đấng Chí Tôn, Đấng bề Trên là ai? Khi con người Văn minh có hồi sinh lại được các loài đã tuyệt chủng không?


Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,
 
Vừa qua, thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có giải đáp thắc mắc về những câu hỏi tuyệt mật về Thiền Tông, cho 4 Phật tử gồm:
 
1. VŨ THỊ HIẾU, cư ngụ tại tỉnh Bắc Ninh.
 
2. NGUYỄN VĂN VŨ, cư ngụ tỉnh Cà Mau.
 
3. NGUYỄN THANH TÙNG, cư ngụ tỉnh Kiên Giang.
 
4. CHU PHÚ NGOAN, cư ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin chia sẻ nguyên văn toàn bộ video về phần hỏi đáp này tới quý vị như sau:
 
 
MỤC LỤC CÂU HỎI:
 
26 Câu hỏi của Vũ Thị Hiếu
01 Ban nghi lễ, ban dặn dò, ban thực thi nhân quả vãng sanh, ban quản lý họ tộc, ban thực thi nhân quả nghiệp ác
02 6 Vị Quản lý trái đất dạy các tánh Phật khi mang thân và tánh Người tạo Công đức như thế nào
03 Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Đấng Chí Tôn, Đấng bề Trên là ai
04 Lịch trình Đạo Phật được lập ra, ai xin phép và đảm bảo cho Đạo Phật được lập ra ở trái đất này
05 Sao Đạo Phật lập ra ở trái đất này rất khó
06 Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam sao 10 vị Phật chỉ có 2 hay 3 vị công bố được
07 Người tu Thiền Tông vô tình làm những người khác phạm vào Siêu Nhân quả, vậy người này có bị Nhân quả theo
08 Thần thực thi nhân quả theo số Công đức phát sáng hay tổng số Công đức mình có
09 Trung ấm thân dựa vào đâu để đi đến được đúng nơi Hoa tiêu của Phật đợi
10 Khi trung ấm thân phát ra được Pháp Trần thì có tác dụng gì
11 Ai thay thế cho vị được làm Phật Oai Âm Dương
12 Phật Oai Âm Dương không có giáo pháp ở trái đất này phải không
13 Đĩa bay có thể bay đến trái đất khác không
14 Người phải làm kiếp vi trùng vĩnh viễn chuyển sang trái đất mới như thế nào
15 Phật giới là không gian mấy chiều
16 Vì sao đạo Phật lập ra phải có nhiều vị đồng ý và giúp đỡ
17 Thiên Thần có phải là Thần, Thánh, Tiên trong Ban nghi lễ
18 Những giải thích về Hệ mặt Trời trong quyển giáo lý đạo phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam
19 Cái gì quyết định lực ném trung ấm thân của vị Thần quản lý
 
19 Câu hỏi của Nguyễn Thanh Tùng
20(1) Phật tử và Phật gia Thiền tông sau này có được biết và học Bí kíp Thiền tông không
21 Chư Phật ở Phật giới có cách nào cứu tánh Phật bị Siêu Nhân quả không
22 Tánh Phật phải chịu Nhân quả do các Tánh trong con người suy nghĩ và hành động phải không
23 Nếu có những suy nghĩ xúc phạm đến Đức Phật và pháp môn Thiền tông và vô tâm thì có bị nhân quả không
24 Người công bố Huyền ký có phải là Tổ sư Thiền Tông thứ 38 không
25 Người học Thiền tông có cần học hết nguyên tắc Vật lý của Thế giới này không
26 Đức Phật và 5 anh em ông Kiều Trần Như cùng 4 người bạn đồng tu hay thánh chủ xin thành lập Đạo Phật
27 Sao Thần chủ, Địa mẫu, thánh chủ, thánh mẫu lại có nhiệm vụ dạy tánh Phật cách tạo Công đức
28 Tiên chủ Thế giới và Tiên bà có chịu quy luật nhân quả không
29 Những vị được Đức Phật độ trở về Phật giới ngay hay còn đi luân hồi
30 Tánh Tiên có màu gì
31 Khi về Phật giới rồi vị Phật này còn quan tâm đến gia đình của mình không
32 6 vị quản lý trái đất cho phép Đạo Phật được dạy nơi Thế giới này phải không
33 Người Ngoại quốc có về được Phật giới không
34 Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam có được in ra để lưu hành nội bộ không
35 Có quy định số người được phong Thiền Tông sư không
36 Đạo Phật dạy con người thoát ra quy luật Nhân quả luân hồi của trái đất nên khó lập phải không
 
13 câu hỏi của Nguyễn Văn Vũ
37(1) Những người hay nói tiên tri thì nhân quả sẽ như thế nào 
38 Tác hại của việc uống rượu đối với người tu theo Thiền tông
39 Khi trái đất bị hư hoại, mặt trăng có còn tồn tại không
40 Một A Tăng Tỳ Kiếp là bao nhiêu năm
41 Người đã giác ngộ làm nghề bán vàng mã, họ có bị nhân quả không
42 Điện từ Vật lý có ảnh hưởng đến loài mang điện từ âm dương không
43 Thần, Thánh có biết dùng thuật điện từ âm dương đẩy tiếng nói đi xa không
44 Khi con người Văn minh có hồi sinh lại được các loài đã tuyệt chủng không
45 Đức Phật Di Lặc hiện đang ở đâu
46 Ngoài nền Văn minh nguyên tử còn có những nền văn minh nào nữa
47 Công nguyên là gì, lịch công nguyên do ai đặt ra
48 Chưa thấy được tự Tánh, chỉ hiểu trên văn tự, có về được Phật giới không
 
10 Câu hỏi của Chu Phú Ngoan
49(1) 8 vị vương tử của Phật Nhật Nguyệt Đăng minh có ý nghĩa như thế nào
50 Phẩm phương tiện thứ 2 kinh Pháp Hoa - Nếu khắp trong mười phương đều có trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất
51 Phẩm phương tiện thứ 2 kinh Pháp Hoa - Tăng thượng mạn chỉ cho ai
52 Phẩm Hoá Thành Dụ thứ 7 kinh Pháp Hoa - Đức Phật nói ẩn ý số 16
53 Phẩm Hoá Thành Dụ thứ 7 kinh Pháp Hoa - Nói Kinh Pháp Hoa này, kệ nhiều như hằng sa là ý gì
54 Phẩm Hiện Bửu Tháp kinh Pháp Hoa - Bảy báu có phải Đức Phật nói 7 chân như
55 Phẩm Trì thứ 13 Đức Phật nói tăng thượng mạn căn chẳng lành, tham phụng dưỡng, xa lìa đạo giải thoát
56 Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16 - Sao Đức Phật phải nói đến 3 lần, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai
57 Vô Sanh Pháp Nhẫn là gì
 

Link để tải thư mục chứa các file mp3 theo từng câu hỏi (Cần giải nén zip file).

Link để tải file mp3 giải đáp