Chia sẻ

Gan Không...!..

Ngày đăng: 01-01-2021

tu thiền tông đừng có nhát, trường hợp nào cũng kiên định tất cả buông là phải buông hết, buông cả cái thân mạng chớ không phải tiền bạc không đâu


Trích chuẩn hóa thiền tông 20191201 27 +0105 33 +0609 23 +20200105 70 +1222 06 +0526 06 +1110 37


Trò hỏi:
 
Khi mình ham muốn giải thoát càng nhiều thì nghiệp đổ càng nhanh nghiệp đổ trước khi vào bí mật và đổ sau khi vào bí mật có gì khác biệt?
 
Thầy trả lời:
 
Mình tu cái này thì nói đúng ra những cái nghiệp mà ngày xưa mình tạo ra nó văng ra hết giống như là hồi đó mình ở dơ bây giờ có xà bông tắm cái đồ dơ nó văng ra hết, thì cái thiền tông nó cũng vậy anh vô đây thì những cái chuyện gì mà anh lưu lại thế gian này đều văng ra hết, vì thế mà anh gan dạ, bởi thế mà người ta bảo tu thiền tông phải gan, mất mạng cũng phải tu.
 
Chứng minh là ông Huệ Khả chết cũng chặt cánh tay giao cho ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tu như vậy phải gan chứ, nếu mà tu nhát nhát thì đừng có tu thiền tông, vì thế mà tôi nói tu thiền tông đừng có nhát phải không, trường hợp nào cũng kiên định tất cả buông là phải buông hết, buông cả cái thân mạng chớ không phải tiền bạc không đâu, ban đầu nói buông cả thân mạng 1 cái là người ta sợ liền không ai dám tu Thền Tông.
 
Trích trong chuyên mục CHUẨN HÓA, ngày 01/12/2019

Trò hỏi:

 
Người tu thiền tông cần phải làm gì khi bị thánh dọa và làm thế nào để không đụng chạm đến thánh?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ mình bắt chước Phật, ông Phật lúc trước mấy ông Thánh dọa ông nói là: “Tôi biết ông rồi - ông không có làm gì được tôi đâu”, chỉ nói vậy thôi, bây giờ mình biết cái hiển linh thì mình nói: “Tôi biết rồi anh là thánh - đối với tôi không ăn thua gì“ mình biết, mình khám phá được rồi thì mấy ông thánh không ăn thua họ còn sợ mình luôn, vì mình khám phá được những cái chuyện mà của ông làm: giờ tôi cho ông hiển linh - biến hình - biến tướng - hiện Phật - hiện thần- tôi thây kệ, chuyện này ông làm cho nó vui thôi, mình khám phá được vậy thì hoàn toàn mấy ông thánh né mình gặp mình thì thôi không có hù mình được đó vậy thôi đơn giản vậy.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 22/12/2019

Trò hỏi: 

 
Người tu theo Thiền tông khi ốm đau bệnh tật mà không phải bệnh do vật lý, không chủ trương mời bác sỹ hay đi bệnh viện chữa bệnh mà họ an nhiên tự tại sống theo mệnh của họ, mà mệnh còn thì vui sống, mệnh hết thì an nhiên đi không sợ sệt. Như vậy thì có được hay không?
 
Thầy trả lời:
 
- Nếu tu thiền tông phải gan dạ như vậy, kệ cho mày đau rồi đi luôn; Vậy là tốt.
 
Bởi vì mình muốn về Phật giới mà, ở đây kệ, ở đó kêu cứu thương cứu làm chi. Rồi vậy tốt.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 10/11/2019