Chia sẻ

Công đức phải bôi đen và công đức bị bôi đen có khác nhau không

Ngày đăng: 04-12-2021

Muốn lưu hành ở đây (trong âm dương) thì phải bôi hết cái công đức, nhưng mà sau cùng mình gần về thì ông Thần mới để cho tự do, để cho trung ấm thân mình nó mở mắt để nó đi.


Trò hỏi:
 
Công đức bị bôi đen và công đức phải bôi đen có khác nhau không?
 
Thầy trả lời: 
 
Bây giờ bị bôi đen và không bôi đen giống nhau; giống như cái viên kim cương này nè, anh tự anh bôi, hay người khác phải bôi. 
 
 Vì cái thế giới vật lý này, âm dương lưu hành mới được cái âm dương, còn nếu mà công đức không lưu hành được; Vì thế bắt buộc cái người có sở hữu cái này phải bôi, không có thì cái người quản lý thế giới này phải bôi để cho nó lưu hành; khi nào mình đi về Phật giới thì công đức mới lưu hành.
 
Số mạng con người là do cái ông Thần ông biết, ông này tới 8-9 chục tuổi ông chết; thì gần chết rồi, 5- 3 năm sau ông cho mình tạo công đức tự do không bôi đen nữa, để chi? Cái này để cho mình mở con mắt trung ấm thân thôi, chứ còn Phật nhãn không mở được. Muốn Phật nhãn mở thì phải vào Trung tâm vận hành Phật nhãn mới mở được. Vì muốn lưu hành ở đây (trong âm dương) thì phải bôi hết cái công đức, nhưng mà sau cùng mình gần về thì ông Thần mới để cho tự do, để cho trung ấm thân mình nó mở mắt để nó đi
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 08/09/2019

Từ khóa: