Chia sẻ

Cõi trời Ngọc Hoàng sống đời đời vậy có còn cơ hội trở lại làm con người không

Ngày đăng: 07-12-2021


Trò hỏi:
 
Cõi trời ngọc hoàng sống đời đời; vậy có còn cơ hội trở lại làm con người không?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ đó, thế giới vật lý này ở đâu nó cũng có THÀNH- TRỤ -HOẠI -DIỆT hết. Sở dĩ nói" đời đời "là tại vì lập lại cái đạo người ta nói, tôi nói lại thôi. Bởi vậy tôi nói cái Thiền tông này anh tu thì anh phải tu bằng trí tuệ; ở đây người ta nói anh phải hiểu, phải hiểu tại sao người ta phải nói vậy? Phải không?
 
Bây giờ đã người ta nói "đời đời" rồi mà làm sao mình ở đây mình "bác" sao được; làm sao? Mình dám" bác" không?
 
Thì cũng nói lên đời đời nhưng mà người ta kèm nói 1 câu là: " anh phải hiểu bằng trí tuệ". 
 
Trước khi muốn tu Thiền tông thì phải hiểu CÁI TAM GIỚI NÀY VÀ CÁI QUY LUẬT CỦA TAM GIỚI NÀY.
 
Thứ hai là NHÂN QUẢ LUÂN HỒI.
 
Thứ ba là trái đất nơi NGŨ THÚ TẠP CƯ. 
 
Nắm được 3 căn bản này, thì anh tu Thiền tông không sai. Còn tôi nói gì thì nói, có nghĩa nói thẳng vô tôi nói không được, mà tôi chỉ nói để khi nào tôi nói là kèm theo trí tụê; thì phải nên là xét lại cái câu tôi nói, đúng hay sai; thì muốn ấy thì phải hiểu cái căn bản cái tam giới là như thế nào? Trái đất này ngũ thú tạp cư là làm sao? Quy luật nhân quả là làm sao? 
 
Rồi người ta nói chỗ này chỗ kia… mình cũng lặp lại nhưng mà kèm theo PHẢI BẰNG TRÍ TUỆ. Nghe tôi nói phải hiểu bằng trí tuệ, chứ đừng có đụng đâu tin đó. Vì thế mà Đức Phật cái câu này Ổng đã nói thế này nè: khi Như lai nói ra 1 điều gì? Các ông đừng có tin liền. Thấy đúng, TIN; không đúng, ĐỪNG TIN.
 
Đức Phật đã từng nói câu này, ý cái chỗ này. Tức nhiên Ông nói, Ông còn giấu đó.
 
Chứ không phải Ông nói bắt buộc phải nghe Ông đâu. Mà cái này thì không nên nói cộng đồng, nói chỗ riêng tôi nói cho nghe, bữa nào vô Thiền tông thất đừng có thu gì hết, vô tôi nói cho nghe.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 15/09/2019

 

Từ khóa: