Chia sẻ

Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không

Ngày đăng: 16-05-2022

Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt nhau).


Trò hỏi 1/6:
 
Trong tánh người có 16 thứ, mà 4 tánh nổi trội nhất là: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp là nguyên nhân chính gây ra nhân quả luân hồi. Có phải đang thể hiện ở các cuộc chiến trên thế giới hiện tại này không?
 
Thầy trả lời:
 
Đúng rồi, tánh con Người có 16 thứ, người nào sử dụng 4 thứ tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp nhiều, là sinh ra Nhân quả Luân Hồi.
 
Ở trên Trái Đất này, cũng vì 4 thứ tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp của con Người, nên gây ra chiến tranh giữa 2 nước, hay Vùng, hoặc Thế giới, là do 4 thứ tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp của con Người. 

Trò hỏi 2/6:

Một nước lớn đem quân đánh một nước nhỏ hơn. Xin hỏi, đó có phải là quy luật mạnh được, yếu thua, được thể hiện trên trái đất này, hay đây là nhân quả giữa hai nước với nhau, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
- Quy luật Thế gian này: Mạnh được yếu thua. 
 
- Đây cũng là luật Nhân quả ở Trái Đất này vậy.
 
- Nhưng chủ yếu là tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp của tánh con Người mà ra.

Trò hỏi 3/6:

Đức Phật có báo trước những cuộc đại chiến của nhân loại trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Trong quyển Giáo Lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam, Đức Phật chỉ nói cho loài Người biết về quy luật: Thành - Trụ - Hoại - Diệt của Trái Đất này mà thôi. Chớ Đức Phật không nói Đại chiến giữa các nước. 
 
Đức Phật chỉ nhắc nhở con người là: 
 
Đồng loại với nhau, đừng sử dụng tánh Ác của tánh Người, mà bắn giết nhau! Rồi con Người chúng ta cùng chết! (cùng huỷ diệt nhau).
Trò hỏi 4/6:
 
Thưa Bác! Ở câu 29, Chị Hoàng Thị Thu Hồng có hỏi Bác: “Những ai còn có thể sống sót sau thảm họa diệt vong sớm này?” Bác trả lời: “Những người sống trong hang núi sâu và Hải đảo”. Thưa Bác! Vậy sau đó, cuộc sống của họ sẽ ra sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cuộc sống của những người này. Sống trở lại thời kỳ “Đồ Đá”. Cũng bởi con người sử dụng 4 thứ tánh: Tưởng - Tham - Ác độc và kiến chấp quá nhiều. Nên mới đưa con người sống thời kỳ văn minh nguyên tử điện tử trở lại sống vào thời kỳ đồ đá. Đây là quy luật tất yếu của Thế giới nhân quả luân hồi này. 

Trò hỏi 5/6:
 
Có phương cách nào để kiềm hãm bớt tánh Tham và tánh Ác của con người không?
 
Thầy trả lời:
 
Có, nhưng không ai chịu thực hiện!
 
Vì sao?
 
Vì ai cũng Kiến chấp cho Ta là tài giỏi nhất. Người mà muốn bỏ cái Ta, cái Tôi, thì phải tìm học cho thuộc 6 phần như sau, tự nhiên cái Tôi và cái Ta sẽ biến mất ngay, gồm:
 
1. Phải tìm hiểu con Người của mình có đến 16 thứ tánh. 
 
2. Trong 16 thứ tánh của mình, có 4 thứ tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp. Mình không sử dụng 4 thứ tánh này quá mức của nó.
 
3. Phải học và hiểu cho thật rõ cõi vô hình và nhiệm vụ của các loài này là gì? 
 
4. Phải học và hiểu cho thật rõ các đạo ở Trái Đất này lập ra để làm chi?
 
5. Phải học và hiểu thật rõ tổ chức Trái Đất này như thế nào?
 
6. Phải học và hiểu cho thật rõ tổ chức của Hệ Mặt Trời ra sao? 
 
Các vị lãnh đạo cao, mà hiểu được 6 cơ bản nêu trên, thì không cần kiểm hãm tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp của mình, mà tự nhiên các tánh này chìm mất. Thì Trái Đất này sẽ an ổn ngay!
 
Không cần kìm hãm các tánh: Tưởng, Tham, Ác và Kiến chấp của mình làm chi.
Trò hỏi 6/6:
 
Vì sao để tinh luyện Uranium Hexafluoride (UF6), các nhà khoa học phát hiện hàm lượng đồng vị Uranium-235 chỉ là 0,717%, thay vì hàm lượng trong tự nhiên là 0,720% ạ?
 
Thưa Chú, con xin hỏi thêm câu hỏi về Thiền Tông như sau: Những người kiến chấp cứng sẽ trải qua thời gian bao lâu mới phá vỡ được. Người kiến chấp cứng cần phải làm gì để nâng tần số của mình lên trong giới hạn một đời người ạ, thưa Chú?
 
Thầy trả lời:
 
Uranium có nhiều loại, cũng như vàng vậy. Sắt cũng vậy, v.v... Mình không phải nghề này chỉ biết cơ bản vậy thôi.
 
Nghề chính của chú là Thiền Tông. Cháu muốn hỏi gì cũng được, hữu hình hay vô hình gì, cháu cứ tự do hỏi.
 
Còn kiến chấp của tánh người không tính thời gian bao lâu phá vỡ được, mà phải kiểm tra tần số điện từ âm dương của người này. Âm nhiều, không thể phá vỡ kiến chấp của họ được. Còn người nào có tần số điện từ âm dương, dương nhiều thì phá vỡ kiến chấp của họ dễ như ăn cơm.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 22/04/2022


Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông:

Kênh youtube: SU THAT BI MAT KHOA HOC THIEN TONG

Website thiền tông miền trung Chuyên mục CHUẨN HÓA