Chia sẻ

Có cách nào để pháp môn Thiền Tông được phổ biến rộng rãi như 1 môn khoa học tự nhiên

Ngày đăng: 20-02-2022

Nhà nước bảo gì thì mình làm nấy. Đừng có đem Thiền Tông vào chuyện của Nhà nước thì mất đi trật tự xã hội.


 
 
Trò hỏi 1:
 
Như ở trong sách Thiền Tông viết: Đức Phật duy nhất muốn dạy cho loài người biết 2 phần. Một là, giúp cho loài người thấu hiểu sự sống nơi trái đất này, cũng như trong một Tam giới. Như vậy là, Đức Phật muốn dạy cho tất cả nhân loại, chứ đâu chỉ có riêng đạo Phật. Cháu được sinh ra bên đạo Thiên Chúa, cháu rất mong muốn cho tất cả mọi người hay tất cả các đạo đều có thể tiếp cận, đọc được những lời dạy chân thật quá quý này. Để khi họ hiểu rồi, thì họ sẽ biết chọn con đường nào mà họ muốn. Nếu như Nhà nước cho phép xuất bản quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam thì cháu rất mừng. Cháu nghĩ Nhà nước có cái lực, để cho toàn dân hay tất cả các đạo đều có thể tiếp cận, đọc được những lời chân thật tuyệt quý và khoa học này. Nhưng ngặt một nổi, ví dụ như đạo Thiên Chúa chúng cháu chẳng hạn, chỉ cần nhìn thấy chữ đạo Phật hay chữ ông Phật thôi, là đã không thể đọc rồi, vì nó không cùng đạo. Vậy cháu mong Bác và Nhà nước xem có cách nào, để ai ai cũng có thể tiếp cận đọc được, như là một môn khoa học Vật lý tự nhiên không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Phần này cháu nên xin chính quyền, chớ Bác chỉ là người sưu tầm lời của Đức Phật dạy, viết ra thành sách, xin xuất bản hợp pháp, bán kiếm tiền tu bổ chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nay cháu thắc mắc hỏi, Bác là một soạn giả viết sách, thì bác phải có bổn phận trả lời cho cháu. Mong cháu hiểu cho Bác.
 
Bác soạn giả Nguyễn Nhân.

Trò hỏi 2:
 
Thưa bác. Hiện giờ đất nước Trung Quốc đang rình rập Việt Nam. Mà pháp môn Thiền Tông được công bố ở Việt Nam. Vậy Việt Nam có được an toàn không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Mình tu Thiền Tông thì cứ lo tu Thiền Tông. 
 
Chuyện Quốc gia thì có Nhà nước lo. 
 
Nhà nước bảo gì thì mình làm nấy. Đừng có đem Thiền Tông vào chuyện của Nhà nước thì mất đi trật tự xã hội.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 21/01/2022