Chia sẻ

Cho Ba Mẹ tiền để tạo công đức, vậy Ba Mẹ có công đức không

Ngày đăng: 31-10-2021

Ba mẹ cháu nghe Thiền tông mà thích thì tạo công đức rất dễ


Trò hỏi:
 
Ba mẹ cháu sinh năm 1950, có ham muốn trở về Phật giới, cháu có hỏi “ba mẹ có ham muốn trở về Phật giới không, con cho ba mẹ chút tiền để tạo công đức cho ba mẹ” và ba mẹ cháu đồng ý. Như vậy, ba mẹ cháu có công đức không, thưa bác? Cháu có cảm nhận rằng ba mẹ cháu có công đức, vì ban đầu ba mẹ cháu đọc Bài dặn dò đường về Phật giới hoặc nghe máy Thiền tông hiểu ít, dần dần ba mẹ cháu đã hiểu được nhiều hơn.
 
Thầy trả lời:
 
Ba mẹ cháu nghe Thiền tông mà thích thì tạo công đức rất dễ. Vì vậy, nếu ba mẹ cháu chịu khó giúp người xung quanh hiểu pháp môn Thiền tông học này là có công đức liền.
 
Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 24/10/2021

 

 

Từ khóa: