Chia sẻ

Chấp thường, chấp có, chấp không là như thế nào

Ngày đăng: 02-11-2021

câu này nói về kiến chấp của con người, của tánh người,


Trò hỏi:
 
Chấp thường, chấp có, chấp không là như thế nào?
 
Thầy trả lời:
 
Chấp có, chấp không thì cái này gọi là chấp thường , chấp đoạn thôi. Cái này của người thế gian.
 
Bởi vì, cái người đó chấp có gọi là chấp thường, chấp không gọi là chấp đoạn.
 
Thì câu này nói về kiến chấp của con người, của tánh người, sau cùng gọi là kiến chấp thường và kiến chấp đoạn. Thì nó có xảy ra trường hợp là lúc có lúc không.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 25/08/2019