Chia sẻ

Cần điều kiện gì để được mở cầu truyền hình giải đáp thiền tông

Ngày đăng: 11-01-2022

Muốn cầu truyền hình phải là Thiền gia, mà trước mắt phải có một cái thiền Tông Thất và được chính quyền xã cho phép.


Trò hỏi:
 
Có 1 Bác đang làm Bí thư xã ở một xã Nghệ An, muốn được kết nối cầu truyền hình, Bác mới chỉ đọc sách thiền tông, nhưng chưa được truyền thiền, trường hợp này thì có được phép kết nối cầu truyền hình không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Về nguyên tắc: muốn cầu truyền hình phải là Thiền gia, mà trước mắt phải có một cái thiền Tông Thất và được chính quyền xã cho phép.
 
Anh là bí thư xã Tất nhiên là đảng ủy của xã cai quản ủy ban luôn. Nhưng mà theo luật pháp anh là chỉ quản lý về mặt Đảng thôi, về mặt tổ chức thôi, còn về hành chính phải là Ủy ban điều hành cái này, thì trước mắt nâng cấp cho anh là tạm thời cho anh làm cái đó, nhưng mà với điều kiện là anh phải có cái thiền tông thất và đồng thời cấp cho anh là giác ngộ yếu chỉ thiền tông thôi, chứ chưa được phong là phật gia Thiền Tông.
 
Thì ở Nghệ An tìm một người, ở chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ cung cấp cho một Thiền gia đến phụ giúp anh, cho anh làm trưởng ban luôn, với điều kiện phải có Thiền Tông Thất và được ủy ban nhân dân xã, mà anh làm bí thư đó cho một cái phép hoạt động, thì ở đây người ta sẽ kết nối truyền hình cho, nhưng mà cái người đứng ra tổ chức này phải là một Thiền Gia.
 
Hiện nay Nghệ An giờ cũng có ba bốn chục ông Thiền Gia rồi chứ không nhỏ đâu, muốn tôi cung cấp cho, người ta sẽ trợ giúp cho với điều kiện:
 
- Thứ nhất luật pháp, anh phải có giấy phép Ủy ban xã.
 
- Thứ hai anh phải có cơ sở là Thiền Tông Thất, nhỏ thôi chứ không cần lớn, trang bị cho anh ba cái hình bằng ảnh thôi chứ không phải bằng tượng 
 
Phải làm được cái đó, người ta sẽ giúp cho.
 
Thì nói đúng ra nếu mà một đảng viên của Đảng cộng sản mà thích cái này, thiền tông sẽ nâng đỡ tối đa, để làm chi để cho biết rằng Thiền Tông này Không mê tín dị đoan, mà Thiền Tông này đi làm lợi ích cho quốc gia và làm lợi ích cho Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Trên thế giới không có cái Đảng nào chấp nhận cho bất cứ cái Thiền Tông này vô, mà duy nhất chỉ có đảng cộng sản mới thực hiện được cái này thôi, vì đảng cộng sản người ta nghiên cứu rất kỹ về vật chất và duy vật biện chứng pháp, còn vấn đề tâm linh chưa nghiên cứu tới, đang nghiên cứu vì thế mà nhà nước có cái khoa gọi là nghiên cứu tâm linh, nhà nước có cái khoản này, nhưng mà tại vì Nghiên cứu cái này là khó chứ không phải dễ đâu, để nghiên cứu thì bắt buộc Thiền Tông đi vào từng chi tiết một vì Thiền Tông nói Giải thích từ hữu hình Đến vô hình, quy luật nhân quả luân hồi, vận hành của trái đất. Nó đã giải thích rất rõ, mà nó giải thích bằng khoa học, thì phải nương theo cái này, thì sẽ làm được.
 
Nếu là một Đảng viên, mà Đảng viên quản lý nữa, thì làm cái này rất tốt.
 
Tôi nói cho biết, thì chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ nâng đỡ hết mức cho anh, không có cái gì ở đây, tôi trang bị hết cho kể cả âm thanh hình ảnh, chỉ có cái nhà của anh, tôi không giúp được thôi, âm thanh hình ảnh trong cái cơ sở Anh thiếu cái gì nói chùa Thiền Tông Tân Diệu người ta sẽ cung cấp miễn phí cho.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 20/10/2019

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông:

Kênh youtube: SU THAT BI MAT KHOA HOC THIEN TONG

Website thiền tông miền trung Chuyên mục CHUẨN HÓA