Chia sẻ

Cái Dụng Yếu Chỉ - Bí Mật Thiền Tông là ....

Ngày đăng: 13-02-2021

Khi mà được truyền Thiền thì ông Phật đến, còn không thì Thần Kim Cang phải chứng cái này.


Trích chuẩn hóa thiền tông 20191117 43 +1020 34 +0915 34 +0922 07 +1124 62 +20210123 92


Trò hỏi:
 
Người không muốn truyền thiền mà học được công thức là về vậy có mâu thuẫn gì không?
 
Thầy trả lời:
 
- Bây giờ nói truyền thiền là theo cái luật hành chánh anh vô cái này anh phải truyền thiền. Còn giờ tôi không truyền thiền mà tôi hiểu hết đó miễn sao tôi có công đức tôi về.
 
Ví dụ: thì bây giờ nó không có chuyện học hàm thụ hoặc học vỉa hè, chớ ngày xưa con ở nhà con học được con đóng tiền người ta gởi sách vở đến nhà con để con học, gọi là học hàm thụ đó, miễn giờ con vô trường con thi đậu là được,vì thế mà ngày xưa nó có cái trường thi theo hệ thống quốc gia và tư nhân hoặc là học theo hệ thống hàm thụ cứ vô anh đưa toán tôi làm đúng thì chấm tôi đậu, Tôi làm văn học hay chấm tôi đậu thì thôi, 
 
Còn cái thiền tông nó cũng vậy anh vô đây anh khép mình trong cái đạo Phật Thiền tông anh làm thì anh vẫn về Phật giới được, chùa Thiền tông không phải dẫn anh đi đâu mà do anh đúng các thủ tục đi thì đi, mà cái ông ngoài kia cũng vậy người ta đúng thủ tục người ta đi thôi chớ đâu phải vô Thiền tông người ta dẫn mình đi đâu. Thiền tông người ta đưa cái công thức, vô đây gọi là học chính quy còn bên ngoài gọi là học hàm thụ ai làm đúng thì vẫn đậu như thường, ai làm đúng về Phật giới như thường.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 17/11/2019

 


Trò hỏi:

 
Người chưa được truyền thiền làm sao về được Phật giới nếu không có Vị Phật dẫn đường?
 
Thầy trả lời:
 
Về Phật giới thì người ta nói: có Công đức rồi, anh hiểu được cái đường về Phật giới; còn chuyện Truyền Thiền là cái chuyện Ông Phật đến chứng kiến thôi, mà khi anh mất rồi hoàn toàn công đức thì Ông Thần thả anh ra chứ còn đi đâu nữa. Ông mà nhiều quá rồi ổng không dám quản lý ở trái đất này đâu; có phước thì đẩy lên các cõi trời, còn phước âm thì ở đây, còn ông có công đức thì ổng đâu dám chứa đâu.
 
Mà nên nhớ rằng tất cả những người không truyền thiền mà có công đức, hoàn toàn họ không chấp nhen; họ hiểu cái này, thì cái lực sáng rất nhiều; vì thế mà trong kinh có câu: ”Công đức lớn quỷ thần kinh", quỷ thần phải sợ cái người có công đức lớn này; anh có ở cấp bậc nào tôi không cần biết, nhưng mà có công đức là tôi sợ; 
 
Ví dụ: giống như con người tôi không biết anh quan hay là dân gì không đó mà anh đi trong túi anh có 1 đống vàng thì tôi sợ anh vậy thôi.
 
Đi bằng cái lực của người ta, chứ còn anh làm quan mà trong túi không có 1 đồng không ăn thua gì.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 20/10/2019

 


Trò hỏi:

 
Người được giấy cấp yếu chỉ và bí mật Thiền tông so với người không được cấp thì đường về Phật giới có giống nhau không?
 
Thầy trả lời:
 
Giống như nhau với điều kiện họ phải học được cái công thức trở về Phật giới. Phải học được cái bài này, còn nếu mà không thì không bao giờ đi được. Bởi vậy nguyên tắc thoát ra ngoài cái quy luật vật lý này cô hồn nó phải thử mình 3 lần, mà nếu thử mới lần đầu mà mình đi theo nó là vô cái vùng của cô hồn rồi là hoàn toàn không cách nào thoát ra được cái quy luật này
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 15/09/2019

 


Trò hỏi:

 
Vậy người chưa được truyền bí mật thiền tông mà họ biết được công thức và tạo được công đức thì lộ trình về phật giới của họ có giống với người được truyền bí mật thiền thông hay không?
 
Thầy trả lời:
 
Nó có. Nhưng mà, nó thiếu phải 10%.
 
Là vì khi mà được truyền Thiền thì ông Phật đến, còn không thì Thần Kim Cang phải chứng cái này.
 
Bởi thế giới này là thế giới của Thần. Một vị Phật đến chứng kiến, còn không chứng kiến thì vị Thần bắt buộc phải chứng kiến cái chuyện này. Giống như là một cái lễ gì lớn đó; Chính phủ Trung ương không đến thì Chính quyền địa phương phải dự, bắt buộc phải có người dự cái này.
 
Thì người nào mà được truyền Thiền thì nó vững chắc hơn. Nhưng nếu mà anh không được truyền Thiền nhưng mà anh quyết chí thì cũng giống như người kia.
 
Ví dụ: Cũng như là một người ở trong lớp học đó, trong lớp học ngồi học đàng hoàng; một người học hàm thụ đứng bên ngoài vách nghe. Nếu cái người kia đi thi làm bài đúng thì vẫn đậu thôi, cái người ở trong trường cũng đậu mà người đứng ngoài cũng đậu. Đó là do cái hiểu pháp sâu xa của người ta.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 22/09/2019

 


Trò hỏi:

 
Tại sao tu thiền tông bắt buộc phải truyền bí mật thiền tông mới về phật giới được ý nghĩa của việc truyền bí mật thiền tông là như thế nào?
 

Thầy trả lời:

 
- Cái này Thế tôn có dạy trong huyền ký phải truyền thiền. Ngày xưa các vị tổ phải có bài kệ và truyền thiền, thì thời nay khôi phục thiền tông cũng làm lễ như vậy để cung cấp: 
 
+ Lời dặn dò đường về phật giới.
 
+ Cấp bằng (bảng gỗ) để đủ tư cách hướng dẫn người khác tu thiền tông. Bằng này chỉ sử dụng trong thế giới vật lý này.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019