Chia sẻ

Cách nhận biết hoa tiêu giả

Ngày đăng: 25-09-2021

Hoa tiêu vừa xuất hiện có hình vị Phật xuất hiện theo là hoa tiêu giả.


Trò hỏi:
 
Trong công thức đường về Phật giới. Ở trường hợp 2: công Đức và Phước Đức bằng nhau. Nếu Phật gia không phát ra được pháp Trần phải qua 3 lần của hoa tiêu giả thử của thập loại thánh vậy cháu muốn hỏi Bác là: cháu thấy bác nói rất rõ ràng và chi tiết cách để nhận biết hoa tiêu giả ở lần thứ nhất nhưng cháu không thấy Bác nói chi tiết và rõ ràng cách thử và nhận biết hoa tiêu giả ở lần thứ hai và thứ ba của thập loại thánh sẽ diễn ra như thế nào. Bác hãy nói rõ hơn phần này cho cháu và mọi người tu theo Thiền tông được hiểu rõ hơn?
 
Thầy trả lời:
 
Trường hợp 2 này cháu chỉ cần biết căn bản như sau thì hoa tiêu nào thật hoa tiêu nào giả:
 
- Một: căn bản Hoa tiêu là màu vàng, nhưng trong màu vàng nếu có các màu: đen, xanh hay đỏ vv…đó là hoa tiêu giả. Còn Hoa tiêu thật thì màu vàng, sáng, trong, không có bất cứ màu gì ở trong hoa tiêu này là Hoa tiêu thật.
 
- Hoa tiêu ở trong vòng 5km tính từ mặt đất trở lên là hoa tiêu của các vị thánh lang thang làm ra, đó là hoa tiêu giả. Hoa tiêu vừa xuất hiện có hình vị Phật xuất hiện theo là hoa tiêu giả. Hoa tiêu xuất hiện ngoài 10km cách mặt đất là Hoa tiêu thật. Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trên hư không là Hoa tiêu của Vị Phật thật. Hoa tiêu xuất hiện từ hướng trước mặt mình là hoa tiêu giả.

Trò hỏi:

 
Theo cháu hiểu để phân biệt được hoa tiêu thật và hoa tiêu giả thì trung ấm thân phải hiểu là Hoa tiêu thật của một Vị Phật thì không phát ra tiếng nói dụ dỗ trung ấm thân, không làm bất cứ hành động gì mà chỉ hiện ra hoa tiêu thật khi trung ấm thân đã bay ra khỏi trái đất 10km với hình dạng hoa tiêu là 1 hình tròn to có màu vàng, sáng và trong suốt. Hoa tiêu giả của thập loại thánh thì phát ra tiếng nói để dụ dỗ trung ấm thân đi theo, xưng ta là phật này phật kia, hình dạng hoa tiêu được biến đổi khác nhau như lúc thì mờ, lúc thì đục, lúc thì trong qua 3 lần thử khác nhau nhưng không bao giờ sáng và đẹp như hoa tiêu thật của Vị phật. Cháu hiểu như vậy có đúng không?
 
Thầy trả lời:
 
Đúng rồi. Câu này cháu hiểu chính xác.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 22/09/2021