Chia sẻ

Các vị tổ thiền tông có phải hóa thân của bồ tát, phật

Ngày đăng: 17-10-2021

Là những vị đã "kiến bằng tánh Phật" của các vị mới làm Tổ được


Trò hỏi:
 
36 vị Tổ Thiền Tông đều là hóa thân của những vị Phật, Bồ Tát xuống trái đất này. Mong bác có thể giải thích thêm cho chúng con hiểu có được không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Các vị Tổ tự nguyện đi theo dòng Thiền. Là những vị đã "kiến bằng tánh Phật" của các vị mới làm Tổ được. Bác không giải thích được. Nhiệm vụ của Bác là người phổ biến Thiền Tông khoa học, hữu hình và vô hình. Chứ bác không có nhiệm vụ nói rõ vị Tổ nào là Phật, hay vị Tổ nào là Bồ Tát đi theo dòng Thiền Tông. 
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 12/10/2021