Chia sẻ

Các vị Tiến sỹ Phật học ở Việt Nam giảng Đạo chắc hay lắm

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi:
 
Thưa Bác! Cháu nghe trên mạng nói: Phật giáo Việt Nam có gần 70 vị tiến sĩ Phật học. Sao cháu không thấy các vị tiến sĩ Phật học này qua Mỹ giảng đạo Phật. Chắc các vị tiến sĩ Phật học này giảng đạo Phật hay lắm có phải không, thưa Bác. Các vị này giảng đạo Phật giác ngộ, giải thoát hay lắm có phải không, thưa Bác? 
 
Thầy trả lời:
 
Thông thường, thầy có bằng giảng sư đạo Phật thì đã giảng quá hay rồi. Còn các vị tiến sĩ Phật học mà đứng ra giảng đạo Phật nữa, thì còn hay gấp trăm lần giảng sư bình thường đó cháu.

Trò hỏi:

 
Thưa bác! Hiện nay đạo Phật có rất nhiều thiền sư Phật học, nhất là ở Học viện Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều thiền sư làm giáo sư đạo Phật ở học viện này. Thật là danh dự cho đạo Phật ở Việt Nam nói chung, còn nói riêng cho đạo Phật ở thành phố Hồ Chí Minh. Tụi cháu mong rằng các vị này qua Mỹ giảng đạo thì chúng cháu mừng lắm. Chúng cháu có ý vậy, có đúng không, thưa bác?
 
Thầy trả lời:
 
Chúng cháu có ý định như vậy là phải. Khi nào các vị này qua Mỹ giảng đạo, các cháu nên ủng hộ các vị này, có công đức nhiều lắm.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021

 

Từ khóa: