Chia sẻ

Các Tổ có phải do vị Phật từ phật gới hoá thân vào

Ngày đăng: 27-03-2022

Là do Chư Phật, ở Phật giới sắp xếp, chứ không phải là những vị Phật ở Phật giới phân thân vào trái đất làm chuyện này.


Trò hỏi
 
Các vị Tổ, có phải là do một vài vị Phật ở Phật giới, hóa thân vào thế giới loài người này để giúp cho loài người biết đường trở về Phật giới phải không? 
 
Thầy trả lời
 
Các vị tổ Thiền Tông, dẫn Mạch nguồn Thiền Tông theo dòng Thiền, để đến đời Mạt thượng pháp cho công bố ra tại “Nước Rồng”. Là do Chư Phật, ở Phật giới sắp xếp, chứ không phải là những vị Phật ở Phật giới phân thân vào trái đất làm chuyện này.

Trò hỏi: 
 
Như Thầy nói, các vị Tổ không phải sinh ra bình thường. Vậy không bình thường là như thế nào ạ? 
 
Thầy trả lời: 
 
Tất cả các vị Tổ được sinh ra, thì phải được các vị Phật ở Phật giới phân thân vào giúp đỡ và hướng dẫn cách sống nơi thế giới này, nhận nhiệm vụ làm Tổ, để chuyển pháp môn Giải thoát của vị Phật, cho người sống thời văn minh biết. Có cơ bản thực hiện công thức, tạo Công đức mang trở về Phật giới.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 27/02/2022

Full chuẩn hóa giải đáp thiền tông:

Kênh youtube: SU THAT BI MAT KHOA HOC THIEN TONG

Website thiền tông miền trung Chuyên mục CHUẨN HÓA