Chia sẻ

Các thầy xây chùa để làm gì

Ngày đăng: 05-12-2021


Trò hỏi:
 
Thưa Bác, hiện nay cất chùa thì mục tiêu để giác ngộ và giải thoát. nhưng mà các thầy hiện nay thì không có dạy giải thoát mà cũng không dạy giác ngộ. Vậy xây chùa để làm cái gì? 
 
Thầy trả lời:
 
Cái này hỏi ổng chứ sao hỏi tôi. Cái này, hỏi người bình thường người ta cũng biết rồi chứ đừng hỏi tôi. Hỏi tôi, tôi trả lời có nhiều khi nó kẹt quá. Bây giờ, giống như anh cất cái trường học dạy chữ mà anh không dạy chữ thì anh làm cái gì? Anh kêu mấy đứa nhỏ đó vô đây tao dạy học cho, mày đóng tiền đi, ngày mai mày lại mày học, mà cứ hẹn nó ngày mai hoài thì sao đây? Anh cất cái chùa, chùa là dạy giác ngộ giải thoát, còn anh không dạy giác ngộ giải thoát thì sao? Anh phải đem cái đạo khác vô, đạo Lão thì cúng, đạo Thầy pháp thì làm bùa. Anh suy nghĩ đi. Giờ anh hỏi mấy người đó đó, chứ hỏi tôi hơi khó…cho thông qua câu này.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Đạo Phật Thiền Tông ngày 15/09/2019

 

Từ khóa: