Chia sẻ

Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam có lợi gì cho nhân loại

Ngày đăng: 01-04-2023

người nào đọc được Bí kíp này, thì rõ những gì có trên Trái đất này, không gì mà không biết.


Trò hỏi:
 
Bác nói: còn Bí kíp chưa nói ra, vậy Bí kíp Đức Phật muốn dạy gì cho các môn đồ của mình, cũng như cho toàn Nhân loại, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Bí kíp mà Bác chưa nói ra, là những lời dạy tuyệt mật của Đức Phật.
 
Bí kíp của Đức Phật nói ra, có lợi lớn cho những người mê tín, họ bỏ được mê tín, mà hại cũng rất nhiều người sống bằng cái nghề mê tín.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác, khi Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra thì có giúp ích được gì cho các nhà Khoa học và cho Nhân loại không, thưa Bác?
 
Thầy trả lời:
 
Bí kíp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam được mở ra, người nào đọc được Bí kíp này, thì rõ những gì có trên Trái đất này, không gì mà không biết. Có lợi rất lớn cho người dân Việt Nam, không tin sai sự thật ở Trái đất này, dù là hữu hình hay vô hình, nhất là người tu theo các đạo, không sai.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 21/01/2022