Chia sẻ

Bài viết của thiền gia Uông Thị Kim Tuyến tham gia diễn đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 16

Ngày đăng: 01-10-2019

Ánh sáng thiền tông

Đưa người học phật trở về phật giới

 


VĂN - THƠ - KỆ - THAM GIA DIỄN ĐÀN
ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG
*****************
 
“ÁNH SÁNG THIỀN TÔNG
ĐƯA NGƯỜI HỌC PHẬT TRỞ VỀ PHẬT GIỚI”
 
      Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
      Kính gửi: Ban Quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.
      Gởi nhóm bạn: Chủ tọa Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông.
      Kính thưa toàn thể quí vị có mặt tại Diễn Đàn ngày hôm nay.
      Tôi là Thiền tông gia: Uông Thị Kim Tuyến, sinh năm 1.982. 
      Tôi sinh ra ở một vùng quê miền tây sông nước, vì cuộc sống mưu sinh, tôi chuyển đến TP.HCM để lập nghiệp, gia đình tôi không theo một tôn giáo nào. Nhưng tôi cũng thường đi đến nhà thờ, thánh thất Cao Đài & các chùa để tham quan và vui chơi.
       Khi vào chùa, tôi nhìn hình hay tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tự nhiên tôi lại muốn được thành Phật giống như Ngài.
       Từ đó, tôi quyết tâm theo đạo Phật, tôi thường xuyên đi đến các chùa để tìm một bậc minh sư, tức thầy sáng suốt.
       Các vị thầy bình thường tôi không học, tôi chỉ theo học những vị nổi tiếng và có học vị cao như:
        1/ Tiến sĩ Thích Nhật Từ. 
        2/ Tiến sĩ Thích Bửu Chánh.
        3/ Tiến sĩ Thích Lệ Thọ.
        4/ Tổ sư thiền Thích Duy Lực.
        5/ Hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ.
        6/ Thượng tọa Thích Giác Nhàn.
        7/ Giảng sư Thích Phước Tiến.
        V.v...
        Tôi thường xuyên nghe quý thầy thuyết pháp, quý thầy dạy rằng:  
          - Đạo Phật có 84.000 pháp môn tu.
          -  Pháp của Phật không có thấp cao. 
          - Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà chọn cho mình một pháp môn tu cho phù hợp. Tất cả các pháp môn tu, đều được giải thoát ra khỏi sanh tử luân hồi.
         Như có một vị thầy ở Lâm Đồng dạy rằng: 
      - Vào thời mạt pháp này, chỉ có pháp môn Niệm Phật là thù thắng nhất.
      - Chỉ cần tụng quyển kinh Vô Lượng Thọ, hoặc tụng 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà.
       - Lạy Phật.
       - Niệm Phật.
      Là có phước báu vô lượng. 
      Khi chết, được Đức Phật A Di Đà rước về nước Cực Lạc ở. Khi về trên đó, tuổi thọ của mình bằng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, tức vô lượng thọ, không còn sanh tử luân hồi nữa. Hàng ngày, được Đức Phật A Di Đà dạy đạo và thành Phật ngay trên cõi A Di Đà.
        Tôi nghe lời quý thầy dạy như vậy, nên mỗi khuya 03 giờ sáng tôi đều tụng quyển kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật và lạy Phật.
       Tôi thực hiện như vậy được vài tháng, kinh thì gần thuộc, còn trong kinh Phật dạy gì thì tôi không biết. 
       Hàng tháng, tôi đều phóng sanh, thả cá, thả chim, cúng dường trai tăng. Tôi làm theo được một thời gian, tôi thấy có gì đó rất hoang đường.
     Tôi suy nghĩ, một vị đã chứng thánh quả như ngài Mục Kiền Liên mà còn không cứu được mẹ của mình. 
      Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc toàn năng, toàn giác, sao Đức Phật không cứu được 500 người trong dòng họ của Phật?
      Sao quý thầy lại nói là hồi hướng cho Cửu Huyền Thất Tổ được siêu thoát.
      Tôi lại tiếp tục lên mạng tìm kiếm minh sư. Tôi gặp được đĩa giải đáp trên Youtube, của chùa thiền Tông Tân Diệu. Tôi vào trang web. www.Thientong.com, của chùa thiền tông Tân Diệu để tìm hiểu, mọi thắc mắc của con được giải đáp thật rõ ràng và sáng tỏ. 
      Thì ra, từ trước tới nay tôi tu mù, tu để được đi trong luân hồi!
      Tôi làm phước, dụng công niệm Phật, là để vãng sanh đến cõi Tịnh Độ hưởng nghiệp sung sướng tột cùng, chứ không phải thành Phật hay giải thoát gì cả.
     Chùa Thiền tông Tân Diệu giải thích như sau:
     - Vãng là đến.
     - Sanh là sanh ra.
     - Vãng sanh, có nghĩa là đến nước Cực Lạc Sanh ra, để hưởng sung sướng tột cùng.
     Chùa thiền tông Tân Diệu giải thích tiếp:
     - Nơi nào có sanh là phải có tử, thì làm sao giải thoát được? 
     Vì vậy, Đức Phật có dạy: Ở trái đất này là trái đất nhân quả luân hồi, không ai thoát ra ngoài quy luật này được. Vì trái đất này nằm trong Bầu Hoàn đạo một của Tam giới, tuổi thọ con người cao nhất ở đây là 100 năm, cao hay ít hơn một chút.
     Còn nước Cực Lạc, nằm trong Bầu Hoàn đạo ba của Tam giới, tuổi thọ cao nhất là 10.000 năm, cao hay ít hơn cũng một chút. Khi hết tuổi thọ ở nước Cực Lạc, được Đức Phật A Di Đà dẫn mình ra ao sen kiểm thiền. Nếu mình đã giác ngộ và hiểu công thức giải thoát, thì được Đức Phật A Di Đà xác nhận mình bằng câu: “Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh”.
      Đức Phật A Di Đà xác nhận mình ngộ thiền rồi, ngài giữ mình ở cõi Tịnh Độ này, khi nào pháp môn đạo Phật Thiền tông của một vị Phật chuẩn bị công bố ra, Đức Phật A Di Đà dẫn mình trở lại thế giới loài người, trình diện với Trưởng dòng tộc, cho mình ưu tiên nhập thai sớm ở gần nơi phổ biến pháp môn đạo Phật Thiền tông, khi mình lớn lên, vừa nghe 02 tiếng thiền tông, mình tìm đến học và tạo công đức trở về Phật giới. 
      Khi mình mang khối công đức trở về Phật giới. Khối công đức này được điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, được định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, cũng định hình ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, làm sự sống cho một kim thân Phật, được gọi là thành Phật.
    Vì ở Phật giới, ròng là điện từ quang, sự sống nơi Phật giới bằng điện từ quang, không có lực hút âm dương, nên không có sanh và không có tử.
     Còn ở trái đất này, hay tam giới này, ở đâu cũng sống bằng điện từ âm dương, nên phải sanh và phải có tử là vậy. Vì bị: Sanh, già, bệnh, tử này mà Đức Phật phải dạy phương pháp tu: “Tứ Diệu Đế” để thoát ra ngoài quy luật: Sanh, lão, bệnh, tử này.
     Khi tôi hiểu được căn bản này rồi, tôi mới biết pháp môn thứ 6 là Đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy công thức để thoát ra ngoài: “Sanh, lão, bệnh, tử” để trở về Phật giới. Đây là pháp môn hết sức khoa học và thực tế. Vì vậy, các Nhà Khoa học mới nói: “Đạo Phật là Tinh hoa của Nhân loại”! Trên đây, chỉ là một khía cạnh thật nhỏ của Đạo Phật Thiền Tông học mà thôi.
     Đức Phật có dạy về pháp môn Tịnh Độ này, chỉ dạy riêng cho môn đồ nào tu mà sau khi chết thích vãng sanh lên nước Cực Lạc hưởng sung sướng tột cùng.
     Cũng nên biết, ngoài pháp môn vãng sanh hưởng sung sướng tột cùng, Đức Phật còn dạy thêm 04 pháp môn có chứng và có đắc nữa, gồm:
     Một: Môn đồ nào muốn sau khi chết thành Thánh Bất Động, thì tu theo pháp môn Tiểu thừa.
     Hai: Môn đồ nào muốn khi còn sống mà thích làm Giảng sư đạo Phật để kiếm thật nhiều tiền, thì tu theo pháp môn Trung thừa.
     Ba: Môn đồ nào muốn khi còn sống mà thích làm Kỹ sư đạo Phật để làm giàu, thì tu theo pháp môn Đại thừa.
     Bốn: Môn đồ nào muốn khi còn sống mà thích làm Thần y đạo Phật để có danh tiếng, thì tu theo pháp môn Mật Chú tông.
     * Người tu theo đạo Phật mà hiểu rõ tất cả các pháp môn tu, thì người này không bị ai lừa mình.
     * Còn người tu theo đạo Phật mà muốn cúng dường, thì phải tìm đọc cho được quyển kinh “Tứ Thập Nhị Chương”, tức quyển kinh chỉ có 42 chương mà nói thật rõ ràng về cúng dường, nếu người nào tu theo đạo Phật mà không đọc được quyển kinh “Tứ Thập Nhị Chương” này, thì cúng dường bị lạc vào ác đức đến 50%!  
     Đức Phật lại dạy:
     * Người không tu thì thích
     - Nhà cửa, ruộng vườn, xe cộ, v.v...
     * Ngươi tu mà không biết Giác ngộ và Giải thoát thì thích bịa ra nói dối
     - Dụ người không biết đến cúng tiền cho mình xài.
     - Bịa ra linh thiêng để người đến cúng tiền cho mình.
     - Bày ra cúng này cúng kia cũng để có tiền.
     - Bày ra lễ này lễ nọ cũng để có tiền.
     - Tổ chức này tổ chức kia cũng để có tiền.
     - Thậm chí đem đám này đám kia vào chùa cũng để có tiền.
     - Thỉnh này thỉnh kia, cũng để có tiền.
     - V.v…
     - Như Lai dạy lập ra 04 cơ sở để hỏi đạo về Giác ngộ và Giải thoát, gồm:
     1- Chùa Thiền tông: Nơi dành riêng cho nhiều người đến hỏi về Giác ngộ và Giải thoát.
     2- Thiền tông thất: Nơi dành riêng cho 20 người trở xuống, đến hỏi về Giác ngộ và Giải thoát.
     3- Thiền tông Am: Nơi dành riêng cho 05 người trở xuống, đến hỏi về Giác ngộ và Giải thoát.
     4- Thiền tông Cốc: Nơi dành riêng cho 01 người ở, tu tập về Giác ngộ và Giải thoát.
     - Như Lai dạy lập ra 05 cơ sở để tu hành có chứng và có đắc, gồm:
     Một: Chùa vật lý 1: Nơi dụng công ngồi thiền, tu hành 37 pháp Quán của pháp môn Tiểu thừa:
     Hai: Chùa vật lý 2: Nơi giảng pháp Bát Nhã, của pháp môn Trung thừa:
     Ba: Chùa vật lý 3: Nơi suy tư hữu dụng vật chất, của pháp môn Đại thừa:
     Bốn: Chùa vật lý 4: Nơi ngồi niệm Phật để được vãng sanh.
     Năm: Chùa vật lý 5: Nơi ngồi niệm Chú để có thần thông.
     - Vào đời Mạt pháp, các môn đồ tu theo đạo của Như Lai không còn hành đúng lời của Như Lai dạy, mà vì danh và tiền nên đem các đạo khác vào nhà của Như Lai, gồm:
     Một: Thiền viện là của đạo Tiên: Mà đem tượng của Như Lai vào thờ, nói lếu nói láo, để dụ người không biết đến cúng tiền.
     Hai: Tu viện là của đạo Trời: Mà đem tượng của Như Lai vào thờ, nói không đúng chút nào, để dụ người không biết đến cúng tiền.
     Ba: Đạo của Như Lai 06 không
1- Không cầu siêu cho ai. 
2- Không cầu an cho ai.
3- Không cúng bất cứ thứ gì. 
4- Không quỳ lạy ai.
5- Không cầu xin ai.
6- Không làm bùa làm phép gì.
V.v…
     Thế mà vào đời Mạt pháp, các môn đồ của Như Lai lại đem 06 phần nói trên vào chùa để kiếm tiền. Như Lai thấy thật là quá xấu hổ với những người trí thức!
     Vì vậy, năm 24 tuổi, Như Lai có đến nước Rồng,  giao cho Long Nữ quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, để đến đời Mạt thượng pháp phổ biến và công bố ra để cho các môn đồ chỉnh sửa lại, nhưng cũng không qua được tai mắt của những môn đồ ham danh và mê tiền này!
     Vì sao các môn đồ của Như Lai tu Giải thoát mà lại làm như vậy?
     - Vì đến đời Mạt pháp này, các môn đồ tu theo đạo của Như Lai, có đến 50% là giả, lợi dụng đạo của Như Lai để kiếm tiền. Các môn đồ giả này, chửi Như Lai 04 phần nữa:
     - Một là, Như Lai không biết chữ!
     - Hai là, Như Lai không biết truyền thiền.
     - Ba là, Như Lai là Ma Vương!
     - Bốn là, Như Lai làm gì biết Thiền tông mà dạy!
     V.v…
     Tôi xin trình bày vài nét về Đạo Phật Thiền Tông cho quý vị nghe như vậy thôi. Còn quý vị muốn tu theo đạo Phật mà không bị lầm hay người khác lừa mình, thì quý vị nên tìm đọc cho được các quyển kinh và sách như sau:
     Một: Quyển kinh Kim Cang: Đức Phật dạy phá chứng và đắc.
     Hai: Quyển kinh Tứ Thập Nhị Chương: Đức Phật dạy về cúng dường.
     Ba: Quyển kinh Diệu Pháp Liên Hoa: Đức Phật dạy về Long Nữ xóa mê tín.
     Bốn: Quyển sách Huyền Ký, Đức Phật dạy căn bản Đạo Phật.
     Năm: Quyển sách Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông, Đức Phật dạy thật rõ tất cả.
     Đến đây, tôi có bài kệ trình bày về Đạo Phật Thiền Tông 20 câu như sau:
 
Thiền tông Phật truyền theo dòng
Là dòng bí mật, là dòng truyền riêng
Thiền tông phổ biến ra liền
Môn đồ của Phật, chửi liền đạo Ma!
Thiền tông của Phật Thích Ca
Giúp cho Nhân loại, thoát ra Luân hồi
Thiền tông chỉ tu chữ Thôi
Thôi đi tất cả, Luân hồi lìa ngay.
Môn đồ Đức Phật chửi ngay
Là Thiền Ma Quỷ, của loài Ma Vương
Vì vậy Đức Phật chủ trương
Bí mật truyền riêng, Tổ thiền dẫn đi.
Nhân loại văn minh hãy thì
Phổ cho người biết, thiền thì mới yên
Như Lai dạy nhất tự thiền
Môn đồ ham lợi, thiền này là điên.
Vì vậy, bí mật truyền riêng
Đến đời Mạt pháp, thiền này mới ra
Ta là Đức Phật Thích Ca
Giúp người giải thoát, thiền ra sau cùng.
 
     Tôi nhờ chùa Thiền tông Tân Diệu công bố pháp môn Đạo Phật Thiền Tông học này ra, nên tôi mới hiểu rõ ràng pháp môn Thiền tông của Đức Phật dạy. Tôi không biết nói lời gì để cám ơn, tôi có bài kệ 10 câu xin cám ơn chùa Thiền tông Tân Diệu:
 
Thơ rằng:
 
Tân Diệu phổ thiền Thích Ca
Là Thiền nhất tự, Thích Ca biệt truyền
Xa xưa Thích Ca dạy riêng
Dạy cho Long Nữ, phổ Thiền nơi đây.
Dạy cho Long Nữ như vầy:
Đến đời Mạt thượng, Thiền này phổ ra
Để cho dân Rồng thoát ra
Linh thiêng huyền bí, thoát ra luân hồi.
Thiền tông một chữ là Thôi
Người nào hành được, hết rồi tử sanh.
 
Tôi quá may mắn sanh vào thời kỳ pháp môn Thiền tông của một vị Phật công bố ra, cũng không biết nói gì hơn. Kính xin cám ơn Đức Phật với bài thơ 26 câu:
 
Con xin kính lạy Phật Ngài
Thích Ca giáo chủ, nhờ Ngài viết ra
Huyền Ký truyền khắp Ta Bà
Tại chùa Tân Diệu phổ ra Huyền này.
Nay con nhận được thiền này
Biết đường Giải thoát, Thiền này dạy con
Huyền Ký con đọc lệ con
Mà sao nước lệ, mắt con tuôn trào.
Không biết phước con thuở nào
Mà nay nhận được, Thiền vào vô sanh
Nhân quả vật chất bao quanh
Trói con ở mãi, tử sanh luân hồi.
Phật ôi! Con đã ngộ rồi
Lìa nơi sinh tử, để về nhà xưa
Từ nay dù sớm hay trưa
Lúc nào cũng nhớ lời xưa Phật truyền.
Đất Rồng là đất linh thiêng
Như Lai phổ Thiền, tại nước Việt Nam
Dân Việt chúng con bình an
Sống được an nhàn nhờ có thiền Thanh.
Ở trong vật chất đua tranh
Đua tranh càng mạnh, tử sanh đi hoài
Giong ruổi khắp chốn Trần ai
Làm sao thoát được, Phật Ngài dạy con.
Con xin quyết chí lòng son
Hành đúng Thiền học, để con về nhà. 
 
   Khi tôi xin tham gia Diễn Đàn này, có sư cô Thích nữ Đức An, 30 tuổi, tu ở tỉnh Khánh Hòa, có gởi tôi bài kệ 52 câu, khuyên quý thầy đừng chửi và cấm Thiền tông:
 
Thơ rằng:
 
Thiền tông đã chảy theo dòng
Từ nước Ấn Độ, chảy vòng về đây
Thiền tông sao lại tuyệt hay
Phá đi mê tín, dân đây hết lầm.
Thiền tông cứ chảy âm thầm
Giúp cho dân Việt, không lầm tu sai
Thiền tông có một không hai
Xóa đi mê tín, không ai tu mù!
Đệ tử Phật, phải chân tu 
Đừng vì tiền bạc, mà tu kiếm tiền
Tiền bạc là thứ xích xiềng
Thầy tu mà thích, có tiền có danh.
Tu như vậy là tu quanh
Không phải tu chánh, tu giành chùa to
Chùa to thì phải cứ lo
Làm sao Giải thoát, tu lo kiếm tiền.
Thầy tu không phải kiếm tiền
Tu để Giải thoát, kiếm tiền mà chi
Ngoài đời quá sợ làm Ni
Vào chùa tu Phật, bỏ đi tiền tài.
Tôi xin kính lạy quý Ngài
Thượng tọa, Tiến sỹ, quý Ngài biết không
Hiện nay phật tử ở trong
Nước Việt kính mong quý Sư quý Thầy.
Đừng nên chửi Phật mình đây
Dù sao đi nữa, cũng Thầy chúng ta
Muội xin kính lạy các Ca
Thích Ca Giáo chủ, là Cha chúng mình.
Áo Vàng, đầu trọc phải minh 
Giác ngộ Giải thoát, là mình phải thông
Thầy tu mà đi nói rong
Kiếm tiền, kiếm bạc, để mong làm giàu.
Muội, kính xin các huynh nào
Đầu cạo, áo vàng, phải giàu từ bi
Các huynh tu chửi người chi
Thiền tông Tân Diệu, phổ thì Thiền tông.
Các sách xuất bản rõ thông
Nhà nước cho phép, luật trong rõ ràng
Giác ngộ không biết nói bang
Các huynh nói vậy, rõ ràng người khinh.
Người tu là phải lặng thinh
Nếu biết đi dạy, để mình có công
Lên bục mà cứ nói ngông
Thầy mù cao nhất, ở trong chùa này.
Muội khuyên huynh Tiến như vầy
Nên học Giáo Lý, làm Thầy đúng hơn
Giảng pháp đừng có la trơn
Giảng đâu rõ đó, mới hơn người thường.
Cuối kệ Muội xin chỉ đường
Tìm học Giáo Lý, đường nào cũng thông
Muội xin dâng trọn tấm lòng
Kính xin ba Thầy, yên lòng mà tu.
 
     Muội là Thích Nữ Đức An, 30 tuổi, tu ở tỉnh Khánh Hòa, miền Trung Việt Nam.
 
     Tôi cũng xin trình bày bài kệ thứ 02 của Đại đức Thích An Thành, 32 tuổi, ở Hà Nội, trình bày 46 câu kệ về pháp môn Đạo Phật Thiền Tông như sau:
 
Kệ rằng:
 
Việt Nam vinh hạnh biết bao
Thiền tông Giải thoát chảy vào Việt Nam
Việt Nam đứng vững hiên ngang
Năm châu, Bốn biển, nể nang nước mình.
Huyền Ký Đức Phật rất linh
Xóa đi mê tín, nước mình an vui
An vui là phải rõ cái tôi
Dân Việt không rõ cái tôi là nhầm.
Huyền Ký Đức Phật âm thầm
Giao cho Long Nữ, âm thầm phổ ra
Giáo pháp tuyệt đỉnh Thích Ca
Giao cho dân Việt phổ ra sách này.
Huyền Ký Đức Phật phổ đây
Không còn mê tín, đất này Rồng Tiên
Xưa kia Phật đến nơi này
Giao cho Long Nữ, phổ đây sách Thiền.
Sách Thiền xóa hết linh thiêng
Linh thiêng mà có, là miền trầm luân
Sách Thiền dạy tu chữ “Dừng”
Dừng được tất cả, hết chân luân hồi.
Thiền tông sao quá tuyệt vời
Đưa người Thanh tịnh mà về quê xưa
Thiền Thanh không cần sớm trưa
Lúc nào cũng nhớ, quê xưa Niết bàn.
Người tu đang ở Thế gian
Phải lo Tổ quốc, Niết bàn biết thôi
Thế giới Vật lý luôn trôi
Tổ quốc trên hết, mà ngồi làm chi.
Tu Phật phải biết rõ thì
Giác ngộ Giải thoát, là gì phải thông
Không biết mà đi nói rong
Là sai Giáo Lý, nói rong làm gì.
Dân Việt phải biết hết thì
Ơn Dân, ơn Nước, phải thì tối tôn
Tín ngưỡng là phải tin chơn
Đừng nên mê tín, tuột trơn đời người.
Đức Phật chỉ rõ một thời
Trái đất Nhân quả mình thời phải thông
Tu Phật mà không rõ thông
Đi đây đi đó mà mong kiếm tiền.
Thầy tu phải rõ pháp Thiền
Thiền mà chứng đắc, là Thiền trầm luân
Trầm luân không được dừng chân
Mà phải luân chuyển, trầm luân đi hoài.
Muốn thoát sanh tử trần ai
Buông, Dừng, Thôi, Dứt vào ngay quê mình.
 
*****
 
     Kính thưa quý vị:
     - Ngày trước, tôi theo các vị Thầy có danh tiếng để học Đạo Giải thoát, nhưng không vị Thầy nào dạy, tôi phải tốn nhiều tiền cúng dường cho quý Thầy quá nhiều.
     Hôm nay, tôi đến chùa Thiền tông Tân Diệu, không tốn gì cả, mà tôi rõ thông tất cả những lời của Đức Phật dạy ẩn ý hay không.
     Hôm nay, tôi tham gia Diễn Đàn Đạo Phật Thiền Tông, tôi có thêm 02 bài kệ nữa để cám ơn chùa Thiền tông Tân Diệu:
 
     Bài thứ nhất 28 câu:
 
  Thiền tông là Nhất tự thiền
Đua người thanh tịnh về miền quê xưa
Thiền tông không cần sớm trưa
Tánh mình yên lặng, tánh xưa của mình.
Thiền tông là phải tu nhìn
Gia đình, Tổ quốc, của mình trước tiên
Những nơi hiển lộ linh thiêng
Là thứ Vật lý, linh thiêng chuyện đùa.
Thiền tông nói rõ không đùa
Thực tế khoa học, hơn thua làm gì
Thiền tông không nói thị phi
Mà nói chân thật, cái chi cũng tường.
Thiền tông chỉ rõ các đường
Luân hồi sinh tử đường nào cũng thông
Muốn về Phật giới phải không
Không dính, không mắc ở trong Trần này. 
Thiền tông phải hiểu như vầy
Quy luật Vật lý, đất này phải luân
Trái đất luân chuyển không dừng
Tạo ra Nhân quả, kiềm chân mọi người.
Thiền tông bảo mình chỉ “Thôi”
Thôi đi tất cả, luân hồi lìa ngay
Thế giới vật chất Trần ai
Muốn thoát ra được, học ngay luật này.
Thiền tông phổ biến tại đây
Giúp người Giải thoát đời này là xong
Thiền tông không đi nói rong
Chỉ nói chân thật, không rong lừa người.
 
Bài kệ thứ hai nói về pháp môn Tứ Diệu Đế:
 
Tứ là Bốn đó Thầy ơi!
Niệm là nhớ rõ, nơi nào mà thôi
      Xứ ở nơi nào đó thôi
Chớ không Giải thoát, biết nơi làm gì? 
  Muốn tu Giải thoát phải thì
Tánh Phật tánh người, là chi Thầy tường
Đức Phật đã chỉ rõ đường
Chùa Thầy Giác Ngộ, rõ đường biết không?
Nếu Thầy không rõ không thông
Thì học Giáo Lý, là thông hết liền. 
 
Con kính tặng thầy tu Phật tông:
 
Phật tông là Tông Nam truyền
Truyền cho quý thầy đem xuống phương Nam
Đức Phật dạy rất rõ ràng
Ba, bảy pháp Quán, rõ ràng là Tông.
Tông này chứng đắc ở trong
Ở trong Trái đất, còn trong Luân hồi
Muốn tu Giải thoát phải Thôi
Thôi đi tất cả, Luân hồi bỏ ta.
Tông này, còn trong Ta Bà
Thầy dạy như vậy, khó ra Luân hồi
Khuyên Thầy đừng dạy tu ngồi
Tu ngồi mà được, nó trôi theo dòng.
Giải thoát phải học Thiền tông
Là Thiền một chữ, mới không Luân hồi
Thiền này, bị chửi tơi bời
Giác ngộ Giải thoát, hết rồi tử sanh.
 
Con cũng kính tặng quý thầy bài thơ 92 câu:
 
Con xin kính báo thầy trần
Đức Phật ra đời dạy tu thoát Trần
Tu Phật thì phải bỏ lần
Danh tiền địa vị, là phần thế gian.
Thầy tu phải hiểu rõ ràng
Giác ngộ Giải thoát là đàng thầy tu
Thầy tu đừng tìm đồng xu
Vì thứ vật chất, người tu chết liền.
Thiên hạ họ cười Thầy liền
Thầy tu mê tiền, không phải Thầy tu
Mê tiền là của phàm phu
Thầy là tu Phật, phàm phu bỏ liền.
Thầy tu mà thích Danh Tiền
Thiên hạ họ nói, Thầy điên mất rồi
Danh Tiền là thứ lôi thôi
Kéo Thầy vào Ngục, hết đời Thầy tu.
Khuyên Thầy đừng có tu mù
Tìm học Giáo Lý, Thầy tu rõ ràng
Thế gian là chỗ buộc ràng
Tu để Giải thoát, là đàng Thầy tu.
Thầy tu đừng tu kiểu ngu
Chửi người quá dữ, mà tu cái gì
Tu thì phải bỏ Sân Si
Từ bi hỷ xã, bỏ đi chuyện đời.
Thầy tu như vậy tuyệt vời
Nhiều người kính nể, hết lời ngợi khen
Thầy tu đừng có bon chen
Bon chen của thế, Thầy bèn bỏ đi.
Thầy tu chửi người làm chi
Có ghét cũng bỏ, Sân Si làm gì
Thầy tu thì bỏ Sân Si
Giao cho nhân thế, mà đi về Nguồn.
Chư Phật chờ sẵn luôn luôn
Rước người Giải thoát về nguồn quê xưa
Thầy nên bỏ tánh chửi bừa
Ỷ mình có học, chửi bừa người ta.
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Cung vàng điện ngọc mà ra ở rừng
Tu Phật là phải biết “Dừng”
Dừng Tiền Dừng chửi, Dừng luôn kiếm vàng.
Tiền vàng không thể bình an
Là thứ rắn độc, rõ ràng biết không
Tu Phật thì phải ba không
Không chửi, không rủa, cũng không cần tiền.
Thầy tu mà thích có tiền
Tiền mà nhiều quá, Thầy điên mất rồi
Tu Phật là phải bỏ tôi
Vì tôi là Ngã, mất đời Thầy tu.
Thầy tu thì phải học tu
Học thông Giáo Lý, Thầy tu đàng hoàng
Thầy tu nên bỏ bạc vàng
Thầy không bỏ được, ra đàng kiếm con.
Tôi thấy Thầy dữ hơn con
Là con cọp đó, hay con chó rừng
Thầy tu nên học chữ “Dừng”
Dừng chửi người khác, và Dừng kiếm danh.
Nếu Thầy không Dừng cho nhanh
Thì là Nhân quả, ập nhanh đến Thầy
Mười bằng cao học của Thầy
Cũng quăng vào lửa, rằng Thầy biết không.
Thầy đừng ngồi đó chửi ngông
Nếu Thầy mà giỏi, sao không đến chùa
Hay Thầy đến đó sợ thua
Ở chùa mà chửi, thành Vua chửi người.
Thầy mà nói chuyện nực cười!
Vị Phật ra đời phải mười tỷ năm
Mới nói như vậy lại nhầm
Vị Phật ra đời, phải bảy tỷ năm.
Tiến sỹ mà sao lại nhầm?
Như vậy bằng Thầy, chắc chắn là mua
Thầy tu sao lại đi mua
Mua bằng Tiến sỹ, mà mua làm gì.
Thầy đem vào Bảo Tàng đi
Đừng trưng người biết, họ khi Thầy liền
Trên Mạng họ nói Thầy điên!
Thầy tu mà dữ, Thầy điên rõ ràng.
Hoang tưởng Thầy quăng ra đường
Trúng giò người khác, bị thương máu nhiều
Thầy tu mà lại chửi liều
Người viết Tâm thần, là người bị điên!
Người viết đi khám bệnh liền
Bác sĩ chứng liền, người viết không điên
Thầy đừng chửi người ta điên
Soạn giả tỉnh táo, mà điên cái gì.
Thầy tu sao lại quá Si
Thầy Si quá mức, nên đi ra đời
Làm nông làm ruộng thảnh thơi
Đừng nương của Phật, hại đời người ta.
Mấy dòng tôi xuất kệ ra
Nếu Thầy dữ quá, nên ra khỏi chùa
Ở chùa thì đừng hơn thua
Nếu Thầy không dữ, ở chùa ăn chay.
 
Con lạy Thầy đừng chửi Phật! 
 
Giác ngộ là rõ thông đường
Những lời Phật dạy, phải tường phải tri
Nếu Thầy không Giác phải thì
Đi học cho biết, phải thì Thầy tu.
Thầy tu không biết chữ u
Đi đây đi đó dạy tu cái gì?
Không giác thì phải khinh khi
Chửi Phật mắng Tổ, khinh khi mọi người.
 
Xin Thầy học Giáo Lý:
 
Mời Thầy học Giáo Lý đi
Thì rõ thông hết, mà đi kiếm tiền
Thiền tông Đức Phật dạy riêng
Cho người Giải thoát, chỉ riêng người này.
Thiền tông Đức Phật dạy vầy:
Thầy muốn Giác ngộ, thì Thầy phải thông
Làm Thầy không biết nói rong
Nói bậy nói bạ, cứ mong cúng tiền.
Thầy làm như vậy là điên!
Vào nơi rừng vắng, ở liền tỷ năm!
 
  Con trình bày tu Tứ Diệu Đế:
 
Tứ Diệu Đế Thầy biết không?
Giúp người hiểu biết, chớ không trở về
Muốn về quê cũ là quê 
Quê hương Phật giới, là quê của Thầy. 
Thầy nên tìm học kinh này
Giác ngộ, Giải thoát, kinh này dạy ra
Giáo Lý của Phật Thích Ca
Dạy cho Nhân loại, thoát ra Luân hồi.
Môn đồ của Phật phải Thôi
Thôi đi nói láo, và Thôi kiếm tiền
Thầy tu thì phải khiêm liền
Đừng gì tiền mà chửi Phật Ca.
Thích Ca là Phật chúng ta
Chúng ta học đạo mà không hiểu ra
Giác ngộ Giải thoát, là Ma đó Thầy.
Con xin kính trình với Thầy:
Đạo Phật Giải thoát, quý Thầy biết không
Vì tiền mà Thầy nói rong
Sẽ bị Nhân quả, không mong làm người.
Đức Phật dạy được làm người
Nếu không sống đúng, làm người mất đi
Luân hồi nó kéo phải đi
Đi vào rừng vắng, sống thì tỷ năm.
Vào đó là sống âm thầm
Không nói ra tiếng, vì câm không mồm
Hoa nấm Thầy có biết hôn
Dành cho người khôn, chuyên đi gạt người.
Đi đây đi đó gạt người
Lấy tiền lấy bạc, của người ngây thơ
Làm Thầy đừng nói u ơ
Nếu biết thì nói, u ơ làm gì
Vị Thần Nhân quả thực thi
Đưa người lường gạt, vào rừng sống vui.
 
     Bài Văn và Thơ của con đến đây là hết,
      Xin chân thành cám ơn quí vị đã chú ý lắng nghe.
      Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
 
      Thiền tông gia: Uông Thị Kim Tuyến,