Chia sẻ

Bài kinh cầu an của chùa Thiền tông Tân Diệu

Ngày đăng: 16-03-2019


 

BÀI KINH CẦU AN CỦA CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.
VỊ NÀO THỰC HIỆN ĐÚNG, THÌ AN SUỐT ĐỜI:
 
VỀ AN TOÀN LÁI XE: Trước khi lên xe lái hay cưỡi xe thì đọc như sau:
1- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe lạng lách!"
2- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe đánh võng!"
3- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe lấn tuyến!"
4- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe chạy ngược chiều!"
5- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe giành đường vượt ẩu!"
6- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe quá tốc độ quy định".
7- Kính lạy tôi: " Lái xe giữ khoảng cách an toàn".
8- Kính lạy tôi: "Lái xe phải làm chủ tốc độ".
9- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe khi đã uống rượu hay bia".
10- Kính lạy tôi: "Đừng lái xe vượt đèn đỏ".
11- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không sử dụng Heroin!"
12- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối, buồn ngủ không lái xe!"
 
VỀ AN TOÀN PHẠM PHÁP
1- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không suy nghĩ và hành động phạm pháp!"
2- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không buôn lậu Heroin!"
3- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không tham gia buôn người!"
4- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không phá hoại Tổ Quốc mình!"
5- Kính lạy tôi: "Tuyệt đối không nghe kẻ xấu làm bậy!".
 
VỀ BỆNH THÂN:
1- Kính lạy tôi: "Phải mua Bảo hiểm y tế".
2- Kính lạy tôi: "Phải đi khám bệnh định kỳ".
3- Kính lạy tôi: "Vừa nghe có bệnh là phải đi khám bệnh ngay".
4- Kính lạy tôi: "Đừng uống thuốc không có nguồn gốc".
5- Kính lạy tôi: " Đừng khám bệnh những người không phải là Thầy thuốc".
 
VỀ BỆNH TÂM:
1- Kính lạy tôi: "Đừng mê tín dị đoan".
2- Kính lạy tôi: " Đừng tưởng tượng mù mờ".
3- Kính lạy tôi: "Đừng cầu xin và cúng lạy ai trên Trái đất này".
4- Kính lạy tôi: "Đừng đến chỗ linh thiêng".
5- Kính lạy tôi: "Đừng tin những chuyện mà mình không biết rõ".
 
- QUÝ VỊ HỌC CHO THÔNG 27 CÂU KINH CỦA CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU PHỔ BIẾN RA, THÌ CẢ ĐỜI QUÝ VỊ LUÔN LÚC NÀO CŨNG ĐƯỢC "BÌNH AN", MÀ KHÔNG PHẢI TỐN 1 ĐỒNG NÀO. CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO 100%.