Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 19

Ngày đăng : 01-08-2019 09:08:50

Người trình bày lần này là Phật gia Vũ Thị Bắc – cư ngụ tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 18

Ngày đăng : 11-07-2019 07:07:53

Tánh Thấy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 17

Ngày đăng : 19-06-2019 10:06:16

Xin người đừng quên!

Phật gia Nguyễn Thị Hà. Cư ngụ tại TP. Hải Phòng.

Xem thêm

Bài viết của thiền gia Uông Thị Kim Tuyến tham gia diễn đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 16

Ngày đăng : 01-10-2019 10:10:16

Ánh sáng thiền tông

Đưa người học phật trở về phật giới

 

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 15

Ngày đăng : 15-05-2019 01:05:28

Người trình bày lần này là Phật gia Trương Thị Dung. Cư ngụ tại tỉnh Thanh Hóa.

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 14

Ngày đăng : 10-05-2019 09:05:39

Diễn giả Đỗ Thị Thanh Bình – Nguyên tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Phước

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 13

Ngày đăng : 06-04-2019 10:04:35

Người trình bày lần này là Phật gia Trần Thị Ngọc Điệp. Cư ngụ tại tỉnh Trà Vinh.

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 12

Ngày đăng : 20-03-2019 11:03:10

Người trình bày: Thiền gia Minh Trang. Cư ngụ tại quận 12, TP.HCM

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 11

Ngày đăng : 01-02-2019 09:02:59

Người trình bày diễn đàn lần 11 là thiền gia Thúy Kiều, ở Long An

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 10

Ngày đăng : 18-01-2019 09:01:10

Phật gia Lê Văn Hà, cư ngụ tỉnh Đồng Nai

Xem thêm