Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 28

Ngày đăng : 08-11-2019 09:11:05

Người trình bày lần này là Thiền gia Nguyễn Thành Tài – cư ngụ huyện Nhà Bè, tỉnh Tiền Giang

Xem thêm

Bài viết của bà Đỗ Thị Thanh Bình tham gia diễn đàn Đạo Phật Thiền tông đặc biệt 15/09/2019

Ngày đăng : 06-10-2019 05:10:27

Phật giáo là một tôn giáo tiêu biểu nhất, là tinh hoa trí tuệ của nhân loại

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 23

Ngày đăng : 25-08-2019 01:08:18

Đi tìm chính mình

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 21

Ngày đăng : 01-08-2019 10:08:04

Người trình bày lần này là Thiền gia Trịnh Quỳnh Long. Cư ngụ tại Tp. Hà Nội.

Xem thêm

Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 19

Ngày đăng : 01-08-2019 09:08:50

Người trình bày lần này là Phật gia Vũ Thị Bắc – cư ngụ tỉnh Quảng Ninh

Xem thêm