Chia sẻ

Tương Lai Dân Tộc Việt Nam Là Người Văn Minh Toàn Giác Hay Mê Muội Yếu Hèn

Ngày đăng: 28-12-2020

Người Việt Nam muốn văn minh thì nhà nước cho công bố quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông ra, người nào đọc tức khắc văn minh ngay, được như vậy thì Nhà nước khỏi cần lo ăn trộm ăn cắp gì hết.


Trích chuẩn hóa thiền tông câu 58, 66 ngày 23/05/2020


Trò hỏi:
 
Thưa Bác, đạo Phật là Đạo Giác Ngộ. Cớ sao không nơi nào dạy ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Bây giờ con suy nghĩ giác ngộ để làm cái gì, giác ngộ là hiểu biết sự thật làm cái gì, người ta tu để kiếm tiền thì người ta phải bày ra cái chuyện linh thiêng huyền bí cúng này cúng kia thì người ta mới có tiền.
 
 Chứ bây giờ học giác ngộ: trước mắt là ông Phật không có ở đây rồi cúng ai, nội bao nhiêu đó con cũng biết rồi, ai cũng có tánh Phật không đem tánh Phật ra sử dụng mà đi tìm ông Phật, ông Phật ở đâu mà tìm, vì thế mà Ngài Điều Ngự Giác Hoàng có nói câu này: 
 
“Trong nhà có báu thôi tìm kiếm
 
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”
 
Ông nói trong người ai cũng có tánh Phật đừng đi tìm nó mất công “Đói đến thì ăn, mệt ngủ khò” không có làm gì hết tu Thiền tông là vậy đó.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, hiện nay là thời văn minh rồi cũng đến lúc phải dạy giác ngộ cho người văn minh thời này chứ sao không Thầy nào dạy ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Nói thiệt con càng văn minh thì không ai dạy giác ngộ, vật chất nó nhiều giác ngộ là không có lấy tiền, thành ra vật chất càng nhiều thì phải lừa càng nhiều để người ta lấy tiền càng nhiều.
 
 Bác hỏi con: chứ bây giờ cúng chùa để làm gì? cúng chùa để có phước nhưng mà cái chùa đó cúng làm sao có phước, con cúng thành ra tạo ác đức cho con luôn, giúp cho ông thầy chùa làm ác thì con tạo ác đức theo, vì thế không ai dạy cái này nó là vậy.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, vậy phải làm sao cho người Việt Nam mình văn minh?
 
Thầy trả lời:
 
Cái này dễ như ăn cơm: 
 
 + Người Việt Nam muốn văn minh thì nhà nước cho công bố quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông ra, người nào đọc tức khắc văn minh ngay, văn minh là không mê tín dị đoan, đọc quyển Giáo lý Khoa Học Đạo Phật Thiền Tông vừa đọc xong tuyên bố tôi là người toàn giác và văn minh, trong nước Việt Nam mà người nào làm được như vậy thì Nhà nước khỏi cần lo ăn trộm ăn cắp gì hết.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, nhiệm vụ đưa tất cả người Việt Nam trở thành người văn minh là của ai ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái phần này nó có hai cái:
 
 + Nếu người tu là phải Giáo hội.
 
 + Còn về lãnh đạo quốc gia thì Bộ Giáo dục.
 
Hai cái cơ quan này là đưa người Việt Nam về văn minh, Giáo hội phải công bố cái này ra, Bộ Giáo dục phải đưa vào trường học để cho mấy đứa nhỏ nó học nó hiểu, nó hiểu thì nó mới trở thành người văn minh được, còn nó đi thi mà nó còn đi làm bùa làm phép nó thi đậu đó là cái người ngu đần, làm sao văn minh được. 
 
Bác chỉ biết Bác nói cho biết vậy, còn làm hay không là do 2 cơ quan này, chứ cái này không phải là Bác, Bác chỉ là con người nhận được và phổ biến ra.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác! Bác có thể nói cho chúng cháu nghe sơ qua công thức đưa người Việt Nam trở thành là người văn minh được không ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Cái công thức này nó rất dễ: 
 
+ Mình phải hiểu mình là ai? mình hiểu mình rồi thì tất nhiên là mình đã toàn giác con người mình. 
 
+ Một vị Phật đó là ông nào? có năng lực gì mà gọi Ngài là Thế Tôn, 
 
+ Tại sao mình sống ở đây? phải làm ăn - phải bươn chải để hàng ngày có cơm ăn - áo mặc. 
 
Mình hiểu hết ở đây thì tự nhiên mình là người Toàn giác gọi là văn minh rồi. 
 
Cái này dễ như ăn cơm mà tại không làm thôi chứ cái chuyện này không có tốn tiền, nhưng mà có điều không ai chịu làm, tôi nói thật áp dụng cái này đúng một tháng thôi Việt Nam không ai ngu hết, ai cũng khôn ai cũng không còn mê tín nữa. 2 cơ quan Bác nói trên sẽ làm chuyện này.
 
Ví dụ
 
Bây giờ dịch Covid-19 mới vừa phát hiện ra: thông báo chừng 5 phút cả Việt Nam biết, ai cũng đeo khẩu trang.

Trò hỏi:
 
Thưa Bác, con đã từng nghe câu Bác Hồ dạy: một dân tộc mê tín thì dân tộc đó khiếp nhược, một dân tộc cứ dị đoan thì dân tộc đó trước sau gì cũng mất nước, Bác Hồ dạy vậy có đúng không?
 
Thầy trả lời:
 
Rất đúng hồi Bác Hồ còn sống Bác nói: mấy ông đừng có dựa dẫm vào Thần Thánh mà làm cho dân tộc mình yếu hèn, bây giờ con suy nghĩ: giặc nó đến mà cứ ngồi đó mà gõ mà lạy rồi làm sao nó đập mình chết luôn, nó cướp nước luôn nên Bác Hồ nói rất đúng, nhưng mà có một điều là tại vì hiện nay người ta mê muội quá Bác Hồ nói không nghe, Bác Hồ muốn cho cái dân tộc mình nó sáng suốt - văn minh lên mà mình không nghe, cái này là do ai là do mấy cái ông thầy cúng ông tuyên truyền, ông tuyên truyền để làm cho dân tộc ngu đi, dân tộc ngu là do mấy ông thầy cúng đó, hiện nay Giáo hội Phật giáo là do mấy ông thầy cúng nắm quyền hết rồi. 
 
Hiện nay cũng có vài ông khôn nhưng các ông đó ông không dám làm gì, vừa rồi có vị dám lấy cuốn sách của Bác: 36 vị Tổ mà đăng trên báo Giác Ngộ, ông này cũng gan đó, ông thầy cúng mà biết coi chừng ông đẩy mấy ông này đi mất luôn.
 
Có nghĩa là toàn bộ hệ thống Giáo hội phải là thầy cúng mới vững còn nếu mà là thầy sáng suốt thì mấy ông thầy cúng chết hết.

Trò hỏi:

 
Thưa Bác, muốn cho người dân nghe Bác Hồ dạy thì phải làm sao ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Giờ muốn nghe Bác Hồ dạy thì người dân phải sáng suốt đừng có mê muội thì Bác Hồ dạy mới nghe được, còn mình mê muội quá Bác Hồ dạy không nghe, ông dạy điều hay lẽ phải mà không chịu nghe, mà kiếm mấy ông thầy nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi thích gặp ai cũng lạy gặp ai cũng cúng mà thích, dân tộc vậy là dân tộc khiếp nhược yếu hèn trên trái đất này không có lạy ai không có cúng ai hết phải không, mình làm mình ăn ông bà mình chết xong rồi đi qua thế giới khác rồi nếu mà ông làm phước ông lên trời ông làm công đức ông về Phật giới không ai ăn ở đây đâu, còn nếu muốn vô dòng tộc thì ông trở thành là người rồi thì tự ông tự bà con mình làm mình ăn chứ cúng cái gì, 
 
Vì thế mà bây giờ tôi nói: cái Đạo Thiên Chúa người ta chết người ta không cúng ông bà người ta có đói không, mình bày đặt cúng tầm bậy tầm bạ rồi thêu dệt thêm rồi bắt đầu nó sai, thành ra con người Đạo Phật nó trở thành con người đần độn - mê muội - khiếp nhược - yếu hèn đó con người vậy đó, con người mà nằm ở trong cái thế giới tâm linh rồi nó trở thành con người mê muội không biết gì là lẽ phải hết không biết gì là khoa học hết.
 
 Chuẩn hóa thiền tông ngày 23/5/2020