Chia sẻ

Trong mảnh bụi hằng sa số Phật, khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào, ý nghĩa là gì

Ngày đăng: 22-11-2021


Trò hỏi
 
Thưa bác. Trong Bài Kệ Sám Hối Thiền Tông có câu:
 
 “Trong mảnh bụi hằng sa số Phật
 
   Khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào”
 
Là ý nghĩa gì? Thưa bác
 
Thầy trả lời
 
Đức Phật dạy trong bài kệ Sám Hối Thiền Tông có câu:
 
“Trong mảnh bụi hằng sa số Phật
 
  Khắp nơi nơi Bồ Tát hồi vào” 
 
Là có ý nghĩa như sau:
 
Ở trong không gian này, hạt bụi là nhỏ nhất, nhưng trong hạt bụi này vi diệu vô cùng. Một hạt bụi có thể nén vào rất nhiều kiến thức. Khi kiến thức được nén vào hạt bụi rồi, thì hạt bụi này có công phá rất mạnh, có thể phá tan 1 quả núi. Cháu học Phật thì phải có  trí tuệ khoa học siêu đẳng thì mới hiểu lời của Đức Phật dạy được.
 
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/11/2021

 

Từ khóa: