Chia sẻ

Tóm tắt công thức giải thoát

Ngày đăng: 30-11-2019

Công thức là: mình phải ham muốn về - biết tạo công đức - và biết công thức có vậy thôi, có ba cái đó thôi chớ đâu có gì nhiều


Trò hỏi:
 
Xin bác tóm tắt cách giải thoát để cho phật tử thiền tông hiểu biết mà làm theo cho đúng ạ?
 
Thầy trả lời:
 
Công thức giải thoát thì nó có ba phần thôi, còn bây giờ muốn con đường về Phật giới thì Ban quản trị có tặng con đường về Phật giới đó, xin cái đó đọc.
 
Công thức là: mình phải ham muốn về - biết tạo công đức - và biết công thức có vậy thôi, có ba cái đó thôi chớ đâu có gì nhiều, ban đầu nếu mà nói có dạy ba phần này ai mà theo phải dụ phải dụ từ từ bởi vậy ông Phật phải dạy có 45 năm ông kêu bỏ hết mà giờ dạy có 10 năm dẹp ba cái kia đi muốn ấy đó từ khi công bố huyền ký ra thì tất cả 9 quyển sách trước dẹp, nếu mà giáo lý ra đời dẹp luôn cái huyền ký này luôn là cái sau cùng rồi đó, đó mình phải hiểu, trong thế giới này muốn học cái thiền tông nó cực kỳ khó chớ không phải dễ, nó thử thách qua thử thách lại rồi tới lui nó sàng mà, nó sàng người nào mà còn dính lại thì giải thoát còn người nào rớt xuống sàn thì thôi kể như đi luân hồi tiếp.
 
CHUẨN HÓA - Giải Đáp Thiền Tông Ngày 24/11/2019