Nước Việt Nam - Nước Rồng - Đất Phật

Ngày đăng : 10-01-2020 07:01:46

Nước Việt nam ta xứng đáng là nơi bùng phát và nối tiếp mạch nguồn Thiền tông. Mạch nguồn của ánh sáng Giác ngộ và Trí

Xem thêm

Con người từ đâu đến với thế giới này? Chết rồi sẽ đi về đâu?

Ngày đăng : 10-01-2020 05:01:36

Tất cả đều có câu trả lời trong quyển Huyền Ký và quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông học này

Xem thêm

Chùa Thiền Tông Tân Diệu CÔNG BỐ 8 PHẦN TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT

Ngày đăng : 08-01-2020 07:01:49

Quyển Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông học này cực kỳ quan trọng, không phải ai cũng xuất bản được, mà Cơ quan hay người nào có

Xem thêm

Nhân tài Đất Việt: Sao Đức Phật dám công bố Huyền Ký lúc đó!

Ngày đăng : 14-10-2018 04:10:31

Đâu chỉ riêng Phật pháp! Cái tinh hoa của khoa học ngày nay cũng đâu thể truyền bá hoặc công bố tràn lan … Đơn giản

Xem thêm

Thầy Thích Chánh Ngọc: Đón chào Huyền Ký Thích Ca

Ngày đăng : 04-10-2018 10:10:06

Sự việc xảy ra ngày hôm nay là qui luật tất yếu của nó. Vì vậy, tôi viết thư này gửi các ông, mong các ông vững tin

Xem thêm