Chia sẻ

Thần quản lý nhân quả quản lý một người hay nhiều người

Ngày đăng: 11-09-2021

Trước khi vị phật nào đó vào tam giới đều có hỏi các Tánh Phật có ai muốn làm 1 kim thân phật sáng lòa và to lớn thì đi theo vào tam giới ghé trái đất mượn thân người tạo công đức.


Trò hỏi:
 
Bác cho con hỏi thêm là: một vị thần quản lý nhân quả sẽ quản lý nhân quả của nhiều người hay là mỗi một người sẽ có một vị thần quản lý riêng của mình ạ?
 
Thầy trả lời:
 
- Một vị thần quản lý nhân quả của một người thôi.
 
Kể chuyện: thêm về cách đưa Tánh phật vào trong trái đất của các vị phật:
 
Nguyên tắc: 
 
Tánh Phật trong phật giới trông giống như trứng cá, nó trông như vi tử sáng. 
 
Trước khi vị phật nào đó vào tam giới đều có hỏi các Tánh Phật có ai muốn làm 1 kim thân phật sáng lòa và to lớn thì đi theo vào tam giới ghé trái đất mượn thân người tạo công đức. 
 
Mỗi 1 lần vị phật đưa vào cả 1000 Tánh phật, 500 bên tay trái, 500 bên tay phải.
 
Ngài phân thân vào cuốn 500 Tánh phật bên trái vào dòng điện âm (-) để thành nữ, 500 Tánh phật bên phải vào dòng diện dương (+) để thành nam.
 
Vào trái đất Ngài dẫn đến trình diện Thần Chủ gửi: “ Tôi mang vào cho ông 500 nam và 500 nữ nhờ ông cho đầu thai mượn thân người để các vị này học công thức và tạo công đức”. 
 
Việc này thời khoa học điện tử phát triển ra đời mới nói đến và con người mới hiểu được. Đi sâu vào Đạo Phật để giải thoát là anh phải hiểu khoa học vật lý thế giới này mới học được.
 
CHUẨN HÓA - Giải đáp Thiền Tông ngày 14/02/2021